Angličtina: 9. trieda (9. ročník)

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Anglické slovíčka: Slovíčka: podstatné mená

Rodina, vzťahy

Osobné údaje

Časti tela

Oblečenie

Zamestnanie

Pocity, nálady

Stavy, myšlienky

Ľudia: mix

Zvieratá na farme

Exotické zvieratá

Zvieratá v lese

Vtáky

Hmyz a ďalšie bezstavovce

Zvieratá: mix

Ovocie a zelenina

Kvety, stromy

Počasie

Miesta

Príroda, svet: mix

Mesto

Dom, časti domu, nábytok

Záhrada, farma

Verejné označenia

Priestor a miesta: mix

Kuchyňa, vybavenie

Vybavenie domu, spotrebiče

Náradie

Auto

Hudobné nástroje

Veci: mix

Abstraktné pojmy

Podstatné mená: mix

Anglické slovíčka: Slovíčka: slovesá

Základné slovesá

Pohybové slovesá

Myslenie a vnímanie

Komunikácia (slovesá)

Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)

Abstraktné slovesá

Slovesá: mix

Činnosti v domácnosti

Telo (slovesá)

Kriminálka (slovesá)

Frázové slovesá: get, take

Frázové slovesá: iné

Frázové slovesá: mix

Anglické slovíčka: Slovíčka: ďalšie slovné druhy

Základné prídavné mená

Vlastnosti a popisy ľudí

Vlastnosti a popisy predmetov

Prídavné mená: mix

Príslovky času a množstva

Príslovky miesta

Príslovky spôsobu

Príslovky miery

Príslovky: mix

Predložky

Onomatopoie

Anglické slovíčka: Tematické slovíčka a frázy

Školské predmety

Škola, školské potreby, činnosti

Jazyk, gramatika, sloh

Nakupovanie

Svet práce

Peniaze

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Denné rutiny

Sviatky, oslavy

Bábätko

Móda

Líčenie, šperky

Potraviny, jedlá, nápoje

Príprava jedla

V reštaurácii

Športové vybavenie

Športové pojmy

Názvy štátov

Štáty, národnosti, jazyky

Názvy miest

Miesta na cestách

Výbava na cesty

Aktivity na cestách

Dopravné situácie

Rozprávky

Hobby

Kino a televízia

Knihy

Technológie

Texty, média

Stredovek

Umenie

Náboženstvo, viera

Politika

Životné prostredie, katastrofy

Krimi

Anglické slovíčka: Slovíčka: mix

Slovíčka: mix

Grammar: Tenses

Present simple tense

Present continuous

Present tense: questions

Present tense: negatives

Present simple vs. present continuous

Talking about the present: mix

Past simple tense (regular verbs)

Past simple tense (irregular verbs)

Past tense: questions

Past tense: negatives

Past continuous tense

Present perfect tense

Past perfect

Past simple vs. past continuous

Past simple vs. present perfect

Present perfect: simple vs. continuous

Past simple vs. past perfect

Talking about the past: mix

Future simple tense

Future tenses: continuous vs. perfect

Will vs. going to

Tenses: mix

Grammar: Adjectives and adverbs

Adjectives: comparative

Adjectives: superlative

Adjectives: comparative vs. superlative

Adjectives: comparative and superlative mix

Adverbs: comparative

Adverbs: superlative

Adverbs: comparative vs. superlative

Adverbs: comparative and superlative mix

Adjective or adverb?

Position of adjectives

Position of adverbs in sentences

Adverbs with two forms

Too vs. enough

Than vs then

Adjectives and adverbs: mix

Grammar: Mixed practice

Thought, though, through, taught, tough

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia