Prejsť na cvičenie:
Rozraďovačka
Prejsť na tému:
Adjectives: comparative vs. superlative
Zobraziť na celú obrazovku
Precvičujte neobmedzene

Váš denný počet odpovedí je obmedzený. Pre navýšenie limitu alebo prístup do svojho účtu s licenciou sa prihláste.

Prihlásiť sa
Zobraziť súhrn témy
JAW
Zdieľať

QR kód

QR kód je možné naskenovať napr. mobilným telefónom a tak sa dostať priamo k danému cvičeniu alebo sade príkladov.

Kód / krátka adresa

Trojznakový kód je možné napísať do vyhľadávacieho riadka, tiež je súčasťou skrátenej adresy.

Skopírujte kliknutím.

JAW
viemeto.eu/JAW

viemeto.eu/JAW

Adjectives: comparative vs. superlative

Prídavné mená majú v angličtine tri stupne, ktoré zodpovedajú spôsobu stupňovania v slovenčine:

  1. základný tvar
  2. komparatív – na porovnávanie
  3. superlatív – popisujúci to naj-

Postup pri tvorbe komparatívu a superlatívu závisí od dĺžky prídavného mena. Ak ide o jednoslabičné alebo niektoré dvojslabičné prídavné mená, používajú sa prípony -er a -est. Napríklad:

  • bigbigger (komparatív) = veľkýväčší
  • bigbiggest (superlatív) = veľkýnajväčší

Môžeme sa stretnúť s prípadmi, kedy sa prídavné meno končí na -y. V tom prípade sa pred pridaním prípony -y zmení na -i. Napríklad:

  • lazylazier (komparatív) = lenivýlenivejší
  • lazylaziest (superlatív) = lenivýnajlenivejší

Dlhšie prídavné mená, teda niektoré dvojslabičné a všetky viacslabičné, sa stupňujú pomocou slov more (viac) a most (najviac), ktoré sa dajú pred stupňované prídavné meno.

  • dangerousmore dangerous (komparatív) = nebezpečnýviac nebezpečný
  • dangerousmost dangerous (superlatív) = nebezpečnýnajviac nebezpečný

Už bolo spomenuté, že dvojslabičné prídavné mená môžu spadať do oboch kategórií. Nie je pravidlo, na základe ktorého by sa dalo určiť, do ktorej, je treba vychádzať zo skúsenosti. Použitie slov more a most však nikdy chybou nebude.

Existujú prídavné mená, ktoré majú nepravidelné stupňovanie. Je nutné sa ich formy komparatívu a superlatívu naučiť. Najznámejšie sú:

základný tvar komparatív superlatív
good better best
bad worse worst
little less least
much more most

Rozdiel medzi komparatívom a superlatívom zodpovedá tomu v slovenčine a správny tvar je treba vybrať na základe významu. Príklady:

Excuse me, which of these two shirts is the cheaper? V tomto prípade je použitý komparatív, pretože porovnávame medzi dvomi košeľami.
Kubo drives the fastest of all my friends. Tu sa nesmie použiť komparatív, pretože väzba of all my friends (zo všetkých mojich kamarátov) naznačuje, že neporovnávame, ale určujeme toho najlepšieho.
Zatvoriť

Adjectives: comparative vs. superlative (stredné)NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia