Vpisovanie

Cvičenie, v ktorom vpisujete do textu slová v správnom tvare.

Filter podľa ročníka

Anglické slovíčka

Základné slovíčka
Čísla a čas
Radové číslovky
Slovíčka: podstatné mená
Ľudia
Rodina, vzťahy
Family tree (rodokmeň)
Tematické slovíčka a frázy
Cestovanie
Štáty, národnosti, jazyky

Grammar

Be, have, do
To be in present simple
Verb to be
To do, to have, to be in present simple  
Zobraziť súhrn témy
To do, to have, to be: questions  
Zobraziť súhrn témy
To do, to have, to be in past simple  
Zobraziť súhrn témy
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense  
Zobraziť súhrn témy
Present continuous  
Zobraziť súhrn témy
Present tense: questions  
Zobraziť súhrn témy
Present tense: negatives
Present simple vs. present continuous  
Zobraziť súhrn témy
Present simple vs. present continuous
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)  
Zobraziť súhrn témy
Past simple tense (irregular verbs)  
Zobraziť súhrn témy
Past tense: questions  
Zobraziť súhrn témy
Past tense: negatives
Past continuous tense  
Zobraziť súhrn témy
Present perfect tense  
Zobraziť súhrn témy
Past simple vs. past continuous  
Zobraziť súhrn témy
Past simple vs. present perfect  
Zobraziť súhrn témy
Past simple vs. present perfect
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (irregular)  
Zobraziť súhrn témy
Articles and quantity
Articles
Indefinite article  
Zobraziť súhrn témy
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many
Adjectives and adverbs
Adjectives: comparative and superlative
Adjectives: comparative vs. superlative  
Zobraziť súhrn témy
Adjective or adverb?
Adjectives and adverbs
Adjectives and adverbs longer
Than vs then
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Prepositions of place  
Zobraziť súhrn témy
Prepositions and conjunctions: mix
Word formation
Word forms
Sentences
Questions, question words, short answers
Simple questions
Questions with auxiliary verbs
Wh- questions
Passives
Passive voice
Mixed practice
Thought, though, through, taught, tough
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia