Anglické slovíčka

Základné slovíčka
Čísla a čas
Radové číslovky
Slovíčka: podstatné mená
Ľudia
Rodina, vzťahy
Family tree (rodokmeň)
Tematické slovíčka a frázy
Cestovanie
Štáty, národnosti, jazyky

Grammar

Be, have, do
To be in present simple
Verb to be
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be: questions   
To do, to have, to be: negatives
To do, to have, to be in past simple   
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Present continuous   
Present continuous: double consonant
Present tense: questions   
Present tense: negatives
Present simple vs. present continuous   
Present simple vs. present continuous
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense (irregular verbs)   
Past tense: questions   
Past tense: negatives
Minulý priebehový čas   
Present perfect tense   
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. present perfect   
Past simple vs. present perfect
Talking about the past: mix
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (irregular)   
Articles and quantity
Articles
Indefinite article   
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative   
Adjective or adverb?
Adjectives and adverbs
Adjectives and adverbs longer
Than vs then
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Prepositions of place   
Prepositions and conjunctions: mix
Word formation
Word forms
Sentences
Questions, question words, short answers
Simple questions
Questions with auxiliary verbs
Wh- questions
Passives
Passive voice
Mixed practice
Thought, though, through, taught, tough
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia