Vpisovanie

Cvičenie, v ktorom vpisujete do textu slová v správnom tvare.

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple
Verb to be
To do, to have, to be: questions and negatives
To do, to have, to be in past simple
Tenses
Talking about the present
Present simple tense
Present continuous
Present continuous - double consonant
Present simple tense: questions and negatives
Present simple vs. present continuous
Present simple vs. present continuous
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)
Past simple tense (irregular verbs)
Past simple tense: questions and negatives
Minulý priebehový čas
Present perfect tense
Past simple vs. past continuous
Past simple vs. past continuous
Past simple vs. present perfect
Past simple vs. present perfect
Plurals
Nouns plurals irregular
Articles
Indefinite article
Articles: mix
Prepositions
Prepositions of time
Prepositions of place
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative / superlative
Adjective or adverb?
Adjectives and adverbs
Adjectives and adverbs longer
Than vs then
Passives
Passive voice
Quantity
Few, less, little, much, many
Ordinal numbers
Questions, question words, short answers
Simple questions
Questions with auxiliary verbs
Wh- questions
Mixed practice
Word forms
Thought - though - through - taught - tough

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu.
Aktuálne informácie: Prosím, zasielajte iba naliehavé otázky. V súvislosti s uzavretím škôl sú systémy Vieme zahltené prevádzkou aj otázkami. Ďakujeme za pochopenie.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM