Anglické slovíčka

LR9
Zkopírovat krátkou adresu (viemeto.eu/LR9)
Ukázať QR kód

viemeto.eu/LR9


Stiahnuť QR kód
Ukázať/skryť súhrn
Súhrn je skrytý.

Posluch slovíčok

Zaznie zvuková nahrávka a úlohou je vybrať správne slovo z ponuky.


Anglické slovíčka
Základné slovíčka
Farby a tvary
Farby
Tvary a telesá
Čísla a čas
Čísla
Čas: mesiace
Čas: dni, týždne, roky
Čísla a čas: mix
Slovíčka: podstatné mená
Ľudia
Rodina, vzťahy
Osobné údaje
Časti tela
Oblečenie
Zamestnanie
Pocity, nálady
Stavy, myšlienky
Ľudia: mix
Zvieratá
Zvieratá na farme
Exotické zvieratá
Zvieratá v lese
Vtáky
Hmyz a ďalšie bezstavovce
Zvieratá: mix
Príroda, svet
Ovocie a zelenina
Kvety, stromy
Počasie
Miesta
Príroda, svet: mix
Priestor a miesta
Mesto
Dom, časti domu, nábytok
Záhrada, farma
Verejné označenia
Priestor a miesta: mix
Veci
Dopravné prostriedky
Kuchyňa, vybavenie
Náradie
Auto
Hudobné nástroje
Hudba, film, divadlo
Veci: mix
Slovíčka: slovesá
Slovesá
Základné slovesá
Pohybové slovesá
Myslenie a vnímanie
Komunikácia (slovesá)
Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)
Abstraktné slovesá
Slovesá: mix
Tematické slovesá
Činnosti v domácnosti
Telo (slovesá)
Kriminálka (slovesá)
Frázové slovesá
Frázové slovesá: get, take
Frázové slovesá: iné
Slovíčka: ďalšie slovné druhy
Prídavné mená
Základné prídavné mená
Vlastnosti a popisy ľudí
Vlastnosti a popisy predmetov
Prídavné mená: mix
Príslovky
Príslovky času a množstva
Príslovky miesta
Príslovky spôsobu
Príslovky miery
Príslovky: mix
Zámená, predložky, citoslovce
Zámená
Predložky
Tematické slovíčka a frázy
Škola, práca, peniaze
Školské predmety
Škola, školské potreby, činnosti
Škola, školné vybavenie, činnosti
Škola, školské vybavenie, činnosti
Nakupovanie
Nakupovanie
Nakupování
Svet práce
Svet práce
Svět práce
Peniaze
Peniaze
Zo života
Otázky, odpovede, pozdravy
Otázky, odpovědi, pozdravy
Zdravie, choroby, zdravý životný štýl
Denné rutiny
Denní rutiny
Sviatky, oslavy
Speciální dny v roce
Bábätko
Bábätko
Líčenie, šperky
Líčenie, šperky
Jedlo
Potraviny, jedlá, nápoje
Potraviny, jedlá, nápoje
Príprava jedla
Príprava jedla
V reštaurácii
Športovanie
Športy
Sporty
Športové vybavenie
Športové pojmy
Cestovanie
Názvy štátov
Miesta na cestách
Výbava na cesty
Aktivity na cestách
Dopravné situácie
V lietadle
Zábava
Kino a televízia
Kino a televízia
Knihy
Knihy
Technológie
Technológie
Technologie
Texty, média
Zo sveta
Stredovek
Středověk
Umenie
Umenie
Náboženstvo, viera
Politika
Politika
Životné prostredie, katastrofy
Životní prostřední, katastrofy
Krimi
Krimi


Anglické slovíčka: Výber z možností

Výber správnej odpovede z ponúkaných možností.


Anglické slovíčka
Základné slovíčka
Farby a tvary
Farby
Tvary a telesá
Čísla a čas
Čísla
Čas: mesiace
Čas: dni, týždne, roky
Čísla a čas: mix
Slovíčka: podstatné mená
Ľudia
Rodina, vzťahy
Osobné údaje
Časti tela
Oblečenie
Zamestnanie
Pocity, nálady
Stavy, myšlienky
Ľudia: mix
Zvieratá
Zvieratá na farme
Exotické zvieratá
Zvieratá v lese
Vtáky
Hmyz a ďalšie bezstavovce
Zvieratá: mix
Príroda, svet
Ovocie a zelenina
Kvety, stromy
Počasie
Miesta
Príroda, svet: mix
Priestor a miesta
Mesto
Dom, časti domu, nábytok
Záhrada, farma
Verejné označenia
Priestor a miesta: mix
Veci
Dopravné prostriedky
Kuchyňa, vybavenie
Náradie
Auto
Hudobné nástroje
Hudba, film, divadlo
Veci: mix
Abstraktné pojmy
Slovíčka: slovesá
Slovesá
Základné slovesá
Pohybové slovesá
Myslenie a vnímanie
Komunikácia (slovesá)
Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)
Abstraktné slovesá
Slovesá: mix
Tematické slovesá
Činnosti v domácnosti
Telo (slovesá)
Kriminálka (slovesá)
Frázové slovesá
Frázové slovesá: get, take
Frázové slovesá: iné
Slovíčka: ďalšie slovné druhy
Prídavné mená
Základné prídavné mená
Vlastnosti a popisy ľudí
Vlastnosti a popisy predmetov
Prídavné mená: mix
Príslovky
Príslovky času a množstva
Príslovky miesta
Príslovky spôsobu
Príslovky miery
Príslovky: mix
Zámená, predložky, citoslovce
Zámená
Predložky
Onomatopoie
Tematické slovíčka a frázy
Škola, práca, peniaze
Školské predmety
Škola, školské potreby, činnosti
Škola, školské vybavenie, činnosti
Jazyk, gramatika, sloh
Nakupovanie
Nakupovanie
Svet práce
Svět práce
Svet práce
Peniaze
Peniaze
Zo života
Otázky, odpovede, pozdravy
Otázky, odpovědi, pozdravy
Zdravie, choroby, zdravý životný štýl
Denné rutiny
Denné rutiny
Sviatky, oslavy
Špeciálne dni v roku
Bábätko
Bábätko
Móda
Líčenie, šperky
Líčenie, šperky
Jedlo
Potraviny, jedlá, nápoje
Potraviny, jedlá, nápoje
Príprava jedla
Príprava jedla
V reštaurácii
V reštaurácii
Športovanie
Športy
Športy
Športové vybavenie
Športové pojmy
Cestovanie
Názvy štátov
Názvy miest
Miesta na cestách
Výbava na cesty
Aktivity na cestách
Dopravné situácie
V lietadle
Zábava
Hobby
Kino a televízia
Kino a televízia
Knihy
Knihy
Technológie
Technologie
Technológie
Texty, média
Zo sveta
Stredovek
Stredovek
Umenie
Umenie
Náboženstvo, viera
Politika
Politika
Životné prostredie, katastrofy
Životné prostredie, katastrofy
Krimi
Krimi
Vzťahy slov
Anglické synonymá
Anglické synonymá: podstatné mená
Anglické synonymá: slovesá
Anglické synonymá: prídavné mená, príslovky
Anglické synonymá: mix
Anglické antonymá
Anglické antonymá: podstatné mená
Anglické antonymá: slovesá
Anglické antonymá: prídavné mená, príslovky
Anglické antonymá: mix


Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Anglické slovíčka
Základné slovíčka
Čísla a čas
Určovanie času
Určovanie dátumu
Slovíčka: slovesá
Frázové slovesá
Frázové slovesá: get, take
Frázové slovesá: iné
Frázové slovesá: mix
Tematické slovíčka a frázy
Cestovanie
Štáty, národnosti, jazyky
Vzťahy slov
Anglické synonymá
Anglické synonymá: mix
Synonyma slov použitých ve větách
Anglické kolokácie
Kolokácie: prídavné a podstatné mená
Kolokácie: slovesá
Reálie a praktická angličtina
Britská a americká angličtina
Anglické idiómy
Reálie anglicky hovoriacich krajín


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Anglické slovíčka
Základné slovíčka
Farby a tvary
Farby
Tvary a telesá
Čísla a čas
Čísla
Čas: mesiace
Čas: dni, týždne, roky
Čísla a čas: mix
Slovíčka: podstatné mená
Ľudia
Rodina, vzťahy
Osobné údaje
Časti tela
Oblečenie
Zamestnanie
Pocity, nálady
Stavy, myšlienky
Ľudia: mix
Zvieratá
Zvieratá na farme
Exotické zvieratá
Zvieratá v lese
Vtáky
Hmyz a ďalšie bezstavovce
Zvieratá: mix
Príroda, svet
Ovocie a zelenina
Kvety, stromy
Počasie
Miesta
Príroda, svet: mix
Priestor a miesta
Mesto
Dom, časti domu, nábytok
Záhrada, farma
Verejné označenia
Priestor a miesta: mix
Veci
Dopravné prostriedky
Kuchyňa, vybavenie
Náradie
Auto
Hudobné nástroje
Hudba, film, divadlo
Veci: mix
Abstraktné pojmy
Slovíčka: slovesá
Slovesá
Základné slovesá
Pohybové slovesá
Myslenie a vnímanie
Komunikácia (slovesá)
Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)
Abstraktné slovesá
Slovesá: mix
Tematické slovesá
Činnosti v domácnosti
Telo (slovesá)
Kriminálka (slovesá)
Frázové slovesá
Frázové slovesá: get, take
Frázové slovesá: iné
Slovíčka: ďalšie slovné druhy
Prídavné mená
Základné prídavné mená
Vlastnosti a popisy ľudí
Vlastnosti a popisy predmetov
Prídavné mená: mix
Príslovky
Príslovky času a množstva
Príslovky miesta
Príslovky spôsobu
Príslovky miery
Príslovky: mix
Zámená, predložky, citoslovce
Zámená
Predložky
Onomatopoie
Tematické slovíčka a frázy
Škola, práca, peniaze
Školské predmety
Škola, školské potreby, činnosti
Škola, školské vybavenie, činnosti
Jazyk, gramatika, sloh
Nakupovanie
Svet práce
Peniaze
Zo života
Otázky, odpovede, pozdravy
Zdravie, choroby, zdravý životný štýl
Denné rutiny
Sviatky, oslavy
Bábätko
Móda
Líčenie, šperky
Jedlo
Potraviny, jedlá, nápoje
Potraviny, jedlá, nápoje
Príprava jedla
V reštaurácii
Športovanie
Športy
Športové vybavenie
Športové pojmy
Cestovanie
Názvy štátov
Názvy miest
Miesta na cestách
Výbava na cesty
Aktivity na cestách
Dopravné situácie
V letadle
Zábava
Hobby
Kino a televízia
Knihy
Technológie
Texty, média
Zo sveta
Stredovek
Umenie
Náboženstvo, viera
Politika
Životné prostredie, katastrofy
Krimi


Hláskovanie

Skladanie písmen do správneho poradia s využitím zvukovej nahrávky.


Anglické slovíčka
Základné slovíčka
Farby a tvary
Farby
Tvary a telesá
Čísla a čas
Čísla
Čas: mesiace
Čas: dni, týždne, roky
Čísla a čas: mix
Slovíčka: podstatné mená
Ľudia
Rodina, vzťahy
Osobné údaje
Časti tela
Oblečenie
Zamestnanie
Pocity, nálady
Stavy, myšlienky
Ľudia: mix
Zvieratá
Zvieratá na farme
Exotické zvieratá
Zvieratá v lese
Vtáky
Hmyz a ďalšie bezstavovce
Zvieratá: mix
Príroda, svet
Ovocie a zelenina
Kvety, stromy
Počasie
Miesta
Príroda, svet: mix
Priestor a miesta
Mesto
Dom, časti domu, nábytok
Záhrada, farma
Verejné označenia
Priestor a miesta: mix
Veci
Dopravné prostriedky
Kuchyňa, vybavenie
Náradie
Auto
Hudobné nástroje
Veci: mix
Slovíčka: slovesá
Slovesá
Základné slovesá
Pohybové slovesá
Myslenie a vnímanie
Komunikácia (slovesá)
Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)
Abstraktné slovesá
Slovesá: mix
Tematické slovesá
Činnosti v domácnosti
Telo (slovesá)
Kriminálka (slovesá)
Frázové slovesá
Frázové slovesá: get, take
Frázové slovesá: iné
Slovíčka: ďalšie slovné druhy
Prídavné mená
Základné prídavné mená
Vlastnosti a popisy ľudí
Vlastnosti a popisy predmetov
Prídavné mená: mix
Príslovky
Príslovky času a množstva
Príslovky miesta
Príslovky spôsobu
Príslovky miery
Príslovky: mix
Zámená, predložky, citoslovce
Zámená
Predložky
Onomatopoie
Tematické slovíčka a frázy
Škola, práca, peniaze
Školské predmety
Škola, školské potreby, činnosti
Jazyk, gramatika, sloh
Nakupovanie
Svet práce
Peniaze
Zo života
Otázky, odpovede, pozdravy
Zdravie, choroby, zdravý životný štýl
Denné rutiny
Sviatky, oslavy
Bábätko
Líčenie, šperky
Jedlo
Potraviny, jedlá, nápoje
Príprava jedla
V reštaurácii
Športovanie
Športy
Športové vybavenie
Športové pojmy
Cestovanie
Názvy štátov
Miesta na cestách
Výbava na cesty
Aktivity na cestách
Dopravné situácie
V lietadle
Zábava
Kino a televízia
Knihy
Technológie
Texty, média
Zo sveta
Stredovek
Umenie
Náboženstvo, viera
Politika
Životné prostredie, katastrofy
Krimi


Prekladateľ

Cvičenie na správne písanie slovíčok. Obsahuje dynamického pomocníka.


Anglické slovíčka
Základné slovíčka
Farby a tvary
Farby
Tvary a telesá
Čísla a čas
Čísla
Čas: mesiace
Čas: dni, týždne, roky
Čísla a čas: mix
Slovíčka: podstatné mená
Ľudia
Rodina, vzťahy
Osobné údaje
Časti tela
Oblečenie
Zamestnanie
Pocity, nálady
Stavy, myšlienky
Ľudia: mix
Zvieratá
Zvieratá na farme
Exotické zvieratá
Zvieratá v lese
Vtáky
Hmyz a ďalšie bezstavovce
Zvieratá: mix
Príroda, svet
Ovocie a zelenina
Kvety, stromy
Počasie
Miesta
Príroda, svet: mix
Priestor a miesta
Mesto
Dom, časti domu, nábytok
Záhrada, farma
Verejné označenia
Priestor a miesta: mix
Veci
Dopravné prostriedky
Kuchyňa, vybavenie
Náradie
Auto
Hudobné nástroje
Hudba, film, divadlo
Veci: mix
Abstraktné pojmy
Slovíčka: slovesá
Slovesá
Základné slovesá
Pohybové slovesá
Myslenie a vnímanie
Komunikácia (slovesá)
Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)
Abstraktné slovesá
Slovesá: mix
Tematické slovesá
Činnosti v domácnosti
Telo (slovesá)
Kriminálka (slovesá)
Frázové slovesá
Frázové slovesá: get, take
Frázové slovesá: iné
Slovíčka: ďalšie slovné druhy
Prídavné mená
Základné prídavné mená
Vlastnosti a popisy ľudí
Vlastnosti a popisy predmetov
Prídavné mená: mix
Príslovky
Príslovky času a množstva
Príslovky miesta
Príslovky spôsobu
Príslovky miery
Príslovky: mix
Zámená, predložky, citoslovce
Zámená
Predložky
Onomatopoie
Tematické slovíčka a frázy
Škola, práca, peniaze
Školské predmety
Škola, školské potreby, činnosti
Škola, školské vybavenie, činnosti
Jazyk, gramatika, sloh
Nakupovanie
Nakupovanie
Svet práce
Svet práce
Svět práce
Peniaze
Peniaze
Zo života
Otázky, odpovede, pozdravy
Otázky, odpovědi, pozdravy
Zdravie, choroby, zdravý životný štýl
Denné rutiny
Denné rutiny
Sviatky, oslavy
Špeciálne dni v roku
Bábätko
Bábätko
Móda
Líčenie, šperky
Líčenie, šperky
Jedlo
Potraviny, jedlá, nápoje
Potraviny, jedlá, nápoje
Príprava jedla
Príprava jedla
V reštaurácii
V reštaurácii
Športovanie
Športy
Športy
Športové vybavenie
Športové pojmy
Cestovanie
Názvy štátov
Názvy miest
Miesta na cestách
Výbava na cesty
Aktivity na cestách
Dovolenka
Dopravné situácie
V lietadle
Zábava
Hobby
Kino a televízia
Kino a televízia
Knihy
Knihy
Technológie
Technológie
Technologie
Texty, média
Zo sveta
Stredovek
Stredovek
Umenie
Umenie
Náboženstvo, viera
Politika
Politika
Životné prostredie, katastrofy
Životné prostredie, katastrofy
Krimi
Krimi


Presúvanie

Presúvanie kartičiek na správne miesto. Jednoduché ovládanie, zaujímavé a neotrepané úlohy.


Anglické slovíčka
Slovíčka: podstatné mená
Ľudia
Rodina, vzťahy
Family tree (rodokmeň)
Časti tela
Oblečenie
Príroda, svet
Miesta
Priestor a miesta
Mesto
Dom, časti domu, nábytok
Záhrada, farma
Veci
Kuchyňa, vybavenie
Náradie
Auto
Tematické slovíčka a frázy
Škola, práca, peniaze
Škola, školské potreby, činnosti
Športovanie
Športové pojmy


Stavba viet

Skladanie slovíčok do správneho poradia.


Anglické slovíčka
Slovíčka: slovesá
Frázové slovesá
Frázové slovesá: mix
Reálie a praktická angličtina
Príslovia a porekadlá
Anglické idiómy
Citáty v angličtine


Slovíčka vo vetách

Dopĺňanie slovíčok do viet.


Anglické slovíčka
Slovíčka: podstatné mená
Ľudia
Rodina, vzťahy
Časti tela
Oblečenie
Zamestnanie
Pocity, nálady
Zvieratá
Zvieratá: mix
Príroda, svet
Ovocie a zelenina
Počasie
Miesta
Priestor a miesta
Mesto
Dom, časti domu, nábytok
Veci
Kuchyňa, vybavenie
Slovíčka: slovesá
Slovesá
Základné slovesá
Pohybové slovesá
Komunikácia (slovesá)
Tematické slovesá
Činnosti v domácnosti
Frázové slovesá
Frázové slovesá: mix
Slovíčka: ďalšie slovné druhy
Prídavné mená
Základné prídavné mená
Vlastnosti a popisy ľudí
Vlastnosti a popisy predmetov
Príslovky
Príslovky času a množstva
Tematické slovíčka a frázy
Škola, práca, peniaze
Škola, školské potreby, činnosti
Jedlo
Potraviny, jedlá, nápoje


Vpisovanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Anglické slovíčka
Základné slovíčka
Čísla a čas
Radové číslovky
Slovíčka: podstatné mená
Ľudia
Rodina, vzťahy
Family tree (rodokmeň)
Tematické slovíčka a frázy
Cestovanie
Štáty, národnosti, jazyky


Chat

Doplňovanie jednotlivých krokov v rozsiahlejšom postupe.


Anglické slovíčka
Tematické slovíčka a frázy
Škola, práca, peniaze
Škola, školské potreby, činnosti
Nakupovanie
Zo života
Denné rutiny
Na pošte
Na ulici
Telefonovanie
Cestovanie
Dopravné situácie
Verejná doprava
Taxi
Na letisku


Rozraďovačka

Triedenie pojmov do kategórií.


Anglické slovíčka
Výslovnosť
Výslovnosť: písmeno A
Výslovnosť: písmeno C
Výslovnosť: písmeno E
Výslovnosť: písmeno G
Výslovnosť: písmeno O
Výslovnosť: písmeno Y


Anglické vtipy

V každom vtipe chýba niekoľko slov a vašou úlohou je doplniť tie správne slová z pripraveného výberu.


Nouns and pronouns basic

Nouns advanced

Nouns and pronouns hard

Adjectives and pronouns advanced

Vocabulary advanced

Vocabulary hardStrieľačka

Hra na rýchlosť: vyberáte správne možnosti skôr, ako vám uletia.


Anglické slovíčka
      Základné slovíčka
           Čísla a čas
                Čísla Spustiť
      Slovíčka: podstatné mená
           Ľudia
                Časti tela Spustiť
                Oblečenie Spustiť
                Zamestnanie Spustiť
                Pocity, nálady Spustiť
           Zvieratá
                Vtáky Spustiť
                Zvieratá: mix Spustiť
           Priestor a miesta
                Dom, časti domu, nábytok Spustiť
      Slovíčka: slovesá
           Slovesá
                Základné slovesá Spustiť
      Slovíčka: ďalšie slovné druhy
           Prídavné mená
                Základné prídavné mená Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia