Roboti

Vyskúšajte si svoje znalosti v pretekoch s robotmi! Za správnu odpoveď sa posuniete dopredu, za zlú dozadu. Ak dorazíte do cieľa skôr ako roboti, postúpite do ďalšieho kola, v ktorom vás čakajú zákernejšie príklady a rýchlejší roboti. Ak chcete, môžete si dať preteky aj so svojimi kamarátmi.

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.Slovíčka: slovesá
      Frázové slovesá
           Frázové slovesá: mix
1
2
3
4
5
Spustiť
Grammar
      Be, have, do
           Be, have, do: mix
1
2
3
4
Spustiť
      Tenses
           Talking about the present
                Present simple tense
1
2
3
Spustiť
           Talking about the past
                Talking about the past: mix
                               Past simple tense: mix
1
2
3
4
5
Spustiť
           Tenses: mix
                     Big tenses mix
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
      Plurals
           Plurals: mix
1
2
3
4
Spustiť
      Articles
           Articles: mix
1
2
3
4
5
6
Spustiť
      Prepositions
           Prepositions of place
1
2
3
Spustiť
           Prepositions: mix
1
2
3
4
5
6
Spustiť
      Modal verbs
           Can / could
1
2
3
4
Spustiť
           Must / have to / can
1
2
3
4
Spustiť
           Modal verbs: mix
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
      Pronouns
           Possessive pronouns
1
2
3
Spustiť
      Adjectives and adverbs
           Adjectives and adverbs: mix
1
2
3
4
Spustiť
      Quantity
           Few, less, little, much, many
1
2
3
4
Spustiť
           Quantity - mix
1
2
3
4
5
Spustiť

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM