Roboti

Vyskúšajte si svoje znalosti v pretekoch s robotmi. Za správnu odpoveď sa posuniete dopredu, za nesprávnu dozadu. Ak dorazíte do cieľa skôr ako roboti, postúpite do ďalšieho kola, v ktorom vás čakajú zákernejšie príklady a rýchlejší roboti. Ak chcete, môžete si dať preteky aj so svojimi kamarátmi.Anglické slovíčka
      Slovíčka: slovesá
           Frázové slovesá
                Frázové slovesá: mix
1
2
3
4
5
Spustiť
Grammar
      Be, have, do
           Be, have, do: mix
1
2
3
4
Spustiť
      Tenses
           Talking about the present
                Present simple tense
1
2
3
Spustiť
           Talking about the past
                Talking about the past: mix
                               Past simple tense: mix
1
2
3
4
5
Spustiť
           Tenses: mix
                     Big tenses mix
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
      Nouns and pronouns
           Nouns
                Plural nouns: mix
1
2
3
4
Spustiť
           Pronouns
                Possessive pronouns
1
2
3
Spustiť
      Articles and quantity
           Articles
                Articles: mix
1
2
3
4
5
6
Spustiť
           Quantity
                Few, less, little, much, many
1
2
3
4
Spustiť
                Quantity: mix
1
2
3
4
5
Spustiť
      Adjectives and adverbs
           Adjectives and adverbs: mix
1
2
3
4
Spustiť
      Prepositions and conjunctions
           Prepositions of place
1
2
3
Spustiť
           Prepositions and conjunctions: mix
1
2
3
4
5
6
Spustiť
      Verbs
           Modal verbs
                Can vs. could
1
2
3
4
Spustiť
                Must, have to, can
1
2
3
4
Spustiť
                Modal verbs: mix
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia