Roboti

Vyskúšajte si svoje znalosti v pretekoch s robotmi! Za správnu odpoveď sa posuniete dopredu, za zlú dozadu. Ak dorazíte do cieľa skôr ako roboti, postúpite do ďalšieho kola, v ktorom vás čakajú zákernejšie príklady a rýchlejší roboti. Ak chcete, môžete si dať preteky aj so svojimi kamarátmi.


Anglické slovíčka
      Slovíčka: slovesá
           Frázové slovesá
                Frázové slovesá: mix
1
2
3
4
5
Spustiť
Grammar
      Be, have, do
           Be, have, do: mix
1
2
3
4
Spustiť
      Tenses
           Talking about the present
                Present simple tense
1
2
3
Spustiť
           Talking about the past
                Talking about the past: mix
                               Past simple tense: mix
1
2
3
4
5
Spustiť
           Tenses: mix
                     Big tenses mix
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
      Plurals
           Plurals: mix
1
2
3
4
Spustiť
      Articles
           Articles: mix
1
2
3
4
5
6
Spustiť
      Prepositions
           Prepositions of place
1
2
3
Spustiť
           Prepositions: mix
1
2
3
4
5
6
Spustiť
      Modal verbs
           Can / could
1
2
3
4
Spustiť
           Must / have to / can
1
2
3
4
Spustiť
           Modal verbs: mix
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
      Pronouns
           Possessive pronouns
1
2
3
Spustiť
      Adjectives and adverbs
           Adjectives and adverbs: mix
1
2
3
4
Spustiť
      Quantity
           Few, less, little, much, many
1
2
3
4
Spustiť
           Quantity: mix
1
2
3
4
5
Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia