Čítanie s porozumením

Prečítajte si krátky text a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré testujú porozumenie. Text aj otázky sú v angličtine.

Violet  »
Úlohy
Krystaly

Prehľad

Boys and girlsvyriešené 0 z 6
Picturesvyriešené 0 z 9
Familyvyriešené 0 z 6
Animalsvyriešené 0 z 6
Finn the Mousevyriešené 0 z 6
At schoolvyriešené 0 z 6
Housevyriešené 0 z 6
Shoppingvyriešené 0 z 6
Simple Wikipediavyriešené 0 z 6
Fablesvyriešené 0 z 8
Wikipediavyriešené 0 z 6

Celkom vyriešené: 0 z 71

Prehľad kryštály

Boys and girlszískané 0 z 18
Pictureszískané 0 z 27
Familyzískané 0 z 18
Animalszískané 0 z 18
Finn the Mousezískané 0 z 18
At schoolzískané 0 z 18
Housezískané 0 z 18
Shoppingzískané 0 z 18
Simple Wikipediazískané 0 z 18
Fableszískané 0 z 24
Wikipediazískané 0 z 18

Celkom získané: 0 z 213

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat