Anglické slovíčka: Slovíčka: slovesá

Základné slovesa

Pohybové slovesá

Myslenie a vnímanie

Komunikácia (slovesá)

Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)

Abstraktné slovesá

Slovesá: mix

Činnosti v domácnosti

Telo (slovesá)

Kriminálka (slovesá)

Frázové slovesá: get, take

Frázové slovesá: iné

Frázové slovesá: mix

Anglické slovíčka: Slovíčka: ďalšie slovné druhy

Základné prídavné mená

Vlastnosti a popisy ľudí

Vlastnosti a popisy predmetov

Prídavné mená: mix

Príslovky času a množstva

Príslovky miesta

Príslovky spôsobu

Príslovky miery

Príslovky: mix

Zámená

Predložky

Onomatopoie

Anglické slovíčka: Tematické slovíčka a frázy

Školské predmety

Škola, školské potreby, činnosti

Jazyk, gramatika, sloh

Nakupovanie

Svet práce

Peniaze

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Denné rutiny

Sviatky, oslavy

Bábätko

Móda

Líčenie, šperky

Potraviny, jedlá, nápoje

Príprava jedla

V reštaurácii

Športy

Športové vybavenie

Športové pojmy

Názvy štátov

Štáty, národnosti, jazyky

Názvy miest

Miesta na cestách

Výbava na cesty

Aktivity na cestách

Dopravné situácie

Rozprávky

Hobby

Kino a televízia

Knihy

Technológie

Texty, média

Stredovek

Umenie

Náboženstvo, viera

Politika

Životné prostredie, katastrofy

Krimi

Grammar: Be, have, do

To do, to have, to be in present simple

To do, to have, to be: questions

To do, to have, to be: negatives

To do, to have, to be in past simple

There is, there are

Be, have, do: mix

Grammar: Tenses

Present simple tense

Present continuous

Present tense: questions

Present tense: negatives

Present simple vs. present continuous

Talking about the present: mix

Past simple tense (regular verbs)

Past simple tense (irregular verbs)

Past tense: questions

Past tense: negatives

Minulý priebehový čas

Present perfect tense

Past perfect

Past simple vs. past continuous

Past simple vs. present perfect

Present perfect: simple vs. continuous

Past simple vs. past perfect

Talking about the past: mix

Future simple tense

Will vs. going to

Tenses: mix

Grammar: Adjectives and adverbs

Adjectives comparative vs. superlative

Adverbs comparative vs. superlative

Adjective or adverb?

Adverbs with two forms

Position of adjectives

Position of adverbs in sentences

This vs. these

Too vs. enough

Than vs then

Adjectives and adverbs: mix

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia