Prejsť na cvičenie:
Rozhodovačka
Prejsť na tému:
Prepositions of place
Zobraziť na celú obrazovku
Precvičujte neobmedzene

Váš denný počet odpovedí je obmedzený. Pre navýšenie limitu alebo prístup do svojho účtu s licenciou sa prihláste.

Prihlásiť sa
Zobraziť súhrn témy
JD7
Zdieľať
Zobrazit nastavenie cvičení

QR kód

QR kód je možné naskenovať napr. mobilným telefónom a tak sa dostať priamo k danému cvičeniu alebo sade príkladov.

Kód / krátka adresa

Trojznakový kód je možné napísať do vyhľadávacieho riadka, tiež je súčasťou skrátenej adresy.

Skopírujte kliknutím.

JD7
viemeto.eu/JD7

Nastavenie cvičení


Pozor, nastavenie je platné iba pre toto cvičenie a predmet.

viemeto.eu/JD7

Prepositions of place

Najčastejšie používané predložky miesta sú at, in a on. Majú trocha komplikované využitie, takže je nutné si jednotlivé príklady zapamätať.

At sa používa na určenie presného miesta a ak hovoríme o udalostiach a miestach, kde pravidelne vykonávame rovnakú činnosť:

 • Kate was sitting at the computer surfing the Internet.
 • I was at school the whole day.
 • We were at a party.

In jednoducho značí veci, ktoré sú vnútri:

 • Her wallet wasn’t in her purse.
 • The ball is hidden in the box.
 • She is in the building.

On sa používa keď hovoríme o plochách, poschodiach, stranách (on the left, on the right), ak je niečo v médiách, alebo v dopravných prostriedkoch. Napr.:

 • Where’s your room? On the first floor.
 • The building you are looking for is on the right.
 • I drew the picture hanging on the wall.

Jedna z veľmi častých chýb ľudí učiacich sa po anglicky je používanie spojení “on the picture” pre výraz “na obrázku”. Ide o slovakizmus, a jediná správna forma je “in the picture”!

Iné predložky miesta sú:

above nad
across cez
among medzi
behind za
below pod
beside vedľa
between medzi
by pri
in front of pred
inside v
near pri
next to vedľa
opposite naproti
outside vonku
round okolo
under pod

Vo väčšine prípadov je použitie predložiek miesta jasné, ale niekde je treba vysvetliť určité veci:

 • Below a under: rozdiel medzi týmito predložkami je v tom, že below popisuje, že je niečo nižšie než niečo iné, no under je jednoducho pod niečím (teda priamo pod nejakou vecou):

  • The city is below the sea level.
  • The ball is under the table.
 • Among a between: aj keď obe znamenajú medzi, between sa používa ak hovoríme o pár konkrétnych bodoch, medzi ktorými doslova niečo je a among sa používa pre väčšiu skupinu a pre obrazné vyjadrenie vzťahu k skupine:

  • The child is sitting between his mother and father.
  • You are among friends here.
 • Beside, next to, near a by: beside a next to sa používajú na vyjadrenie tesnej blízkosti, s tým, že beside je viac štylisticky zafarbené a používa sa tiež vo význame po boku niekoho. Near a by už odkazujú na väčšiu vzdialenosť.

  • The computer printer is next to the computer.
  • The castle is by the lake.
Zatvoriť

Prepositions of place (stredné)

Vyriešené:

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia