Strieľačka

Strieľačka je akčná hra na precvičenie anglických slovíčok. Zostreľte iba slová, ktoré patria do zadanej kategórie, nenechajte si žiadne uletieť a prebodujte sa do ďalšieho kola!

Hra na rýchlosť: vyberáte správne možnosti skôr, ako vám uletia.Slovíčka: podstatné mená
      Abstraktné
           Čísla
1
2
3
4
Spustiť
      Ľudia
           Časti tela
1
2
3
4
Spustiť
           Oblečenie, móda
1
2
3
4
Spustiť
           Zamestnanie
1
2
3
4
Spustiť
           Pocity, nálady
1
2
3
4
Spustiť
      Zvieratá
           Zvieratá: vtáky
1
2
3
4
Spustiť
           Zvieratá: mix
1
2
3
4
Spustiť
      Príroda, svet
           Kvety, stromy
1
2
3
4
Spustiť
      Priestor a miesta
           Dom, časti domu, nábytok
1
2
3
4
Spustiť
Slovíčka: slovesá
      Slovesá
           Základné slovesa
1
2
3
4
Spustiť
Slovíčka: ďalšie slovné druhy
      Prídavné mená
           Základné prídavné mená
1
2
3
4
Spustiť
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat