Rozraďovačka

Cvičenie na precvičovanie anglickej gramatiky. V každej úlohe je niekoľko kategórií, úlohou je roztriediť zadané slová do týchto kategórií. Vďaka súčasnému triedeniu viacerých slov si môžete lepšie ujasniť rozdiely medzi kategóriami.

Triedenie pojmov do kategórií.

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Grammar

Be, have, do
Be, have, do: mix
Verb to be: oznamovacie - otázka - zápor
Tenses
Talking about the present
Present simple tense
Present simple: I - she - infinitive
Present simple: positive - negative - question
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)
Past simple tense - tvorba: -ed (-d) - zmäkčenie - zdvojenie
Past simple tense (irregular verbs)
Prepositions
Prepositions: mix
Predložky: in - at - on
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative / superlative
Adverbs comparative / superlative
Parts of speech
Nouns
Gender: he - she - it
Parts of speech: mix

Výslovnosť a posluch

Výslovnosť
Past simple tense - pronunciation: t - d - id
Plural S pronunciation: s - z - iz

Precvičujte ideálne trikrát
  • Čím vyššie číslo na štíte, tým lepšie máte danú látku zvládnutú.
  • Pri potvrdení znalosti získate navyše k štítu aj hviezdičku.
  • Po získaní štyroch hviezdičiek výrazne zvyšujete šancu, že si látku budete pamätať dlhodobo.

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM