Rozraďovačka

Cvičenie na precvičovanie anglickej gramatiky. V každej úlohe je niekoľko kategórií, úlohou je roztriediť zadané slová do týchto kategórií. Vďaka súčasnému triedeniu viacerých slov si môžete lepšie ujasniť rozdiely medzi kategóriami.

Triedenie pojmov do kategórií.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Grammar

Be, have, do
Be, have, do: mix
Verb to be: oznamovacie - otázka - zápor
Tenses
Talking about the present
Present simple tense
Present simple: I - she - infinitive
Present simple: positive - negative - question
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)
Past simple tense - tvorba: -ed (-d) - zmäkčenie - zdvojenie
Past simple tense (irregular verbs)
Prepositions
Prepositions: mix
Predložky: in - at - on
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative / superlative
Adverbs comparative / superlative
Parts of speech
Nouns
Gender: he - she - it
Parts of speech: mix

Výslovnosť a posluch

Výslovnosť
Past simple tense - pronunciation: t - d - id
Plural S pronunciation: s - z - iz
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat