Rozhodovačka

Základné, rýchle cvičenie na precvičenie anglickej gramatiky. Ku každej otázke vyberte z dvoch možností tú správnu odpoveď.

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Slovíčka: slovesá

Frázové slovesá
Frázové slovesá: get, take
Frázové slovesá: iné
Frázové slovesá: mix

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple
To do, to have, to be in past simple  Nový obsah
Be, have, do: mix
Tenses
Present simple tense
Past simple tense (regular verbs)  Nový obsah
Past simple tense (irregular verbs)
Past continous tense
Future simple tense
Present perfect tense
Past perfect
Tense usage
Present simple vs. present continuous  Nový obsah
Present simple vs. present continuous  Nový obsah
Past simple vs. past continuous
Past simple vs. past continuous  Nový obsah
Past simple vs. present perfect
Past simple vs. present perfect
Present perfect: simple vs. continuous
Present perfect: simple vs. continuous  Nový obsah
Future tenses: continuous vs. perfect
Future tenses: continuous vs. perfect
Past simple vs. past perfect
Past simple vs. past perfect
Will / going to
Tenses: mix
Plurals
Noun plurals regural  Nový obsah
Nouns plurals irregular  Nový obsah
Plurals: mix
Articles
Indefinite article
Definite article
Zero article
Articles: mix
Prepositions
Prepositions of time
Prepositions of place
Prepositions of direction
Prepositions: other
Prepositions: mix
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: present simple
Modal verbs: past simple
Can / could
Must / have to / can
Should
Modal verbs: mix
Pronouns
Personal pronouns
Reflexive pronouns
Possessive pronouns  Nový obsah
Pronouns: mix
Conditionals
First conditional  Nový obsah
Second conditional
Wish, unless, if only, if not
Conditionals: mix
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative / superlative  Nový obsah
Adverbs comparative / superlative
This / these
Too / enough  Nový obsah
Adjectives and adverbs: mix
Passives
Passive voice
Quantity
Few, less, little, much, many
Nouns: countable, uncountable  Nový obsah
Some, any, no, every  Nový obsah
Both, all, whole, every, each
Another, other, either, neither, each
Quantity - mix
Verb patterns
Gerund or infinitive
Verb + object + infinitive
Make / let
Have something done
Verb patterns: mix
Questions, question words, short answers
Wh- questions
Question tags
Questions: mix

Precvičujte ideálne trikrát
  • Čím vyššie číslo na štíte, tým lepšie máte danú látku zvládnutú.
  • Pri potvrdení znalosti získate navyše k štítu aj hviezdičku.
  • Po získaní štyroch hviezdičiek výrazne zvyšujete šancu, že si látku budete pamätať dlhodobo.

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM