Prejsť na cvičenie:
Rozhodovačka
Prejsť na tému:
Nouns: countable, uncountable
Zobraziť na celú obrazovku
Precvičujte neobmedzene

Váš denný počet odpovedí je obmedzený. Pre navýšenie limitu alebo prístup do svojho účtu s licenciou sa prihláste.

Prihlásiť sa
Zobraziť súhrn témy
KX9
Zdieľať
Zobrazit nastavenie cvičení

QR kód

QR kód je možné naskenovať napr. mobilným telefónom a tak sa dostať priamo k danému cvičeniu alebo sade príkladov.

Kód / krátka adresa

Trojznakový kód je možné napísať do vyhľadávacieho riadka, tiež je súčasťou skrátenej adresy.

Skopírujte kliknutím.

KX9
viemeto.eu/KX9

Nastavenie cvičení


Pozor, nastavenie je platné iba pre toto cvičenie a predmet.

viemeto.eu/KX9

Nouns: countable, uncountable

To, ktoré podstatné mená sú počítateľné a ktoré nepočítateľné sa dá väčšinou logicky odvodiť. Nepočítateľné podstatné mená sú také, ktoré:

  • vyjadrujú celky ako je water, flour, sand atď., ktoré sa len ťažko delia na menšie časti,
  • označujú abstraktné koncepty, ako napríklad information, courage,
  • sa v slovenčine dajú považovať za počítateľné, ale v angličtine tomu tak nie je, napr.: bread, butter, beer.

Pre nepočítateľné podstatné mená platí nasledovné:

  • nemajú člen,
  • namiesto many, few, fewer ktoré sa používajú na označenie množstva počítateľných podstatných mien, nepočítateľné podstatné mená sa poja s much (veľmi), little (trocha) a less (menej),
  • poja sa s nimi tiež little alebo a little of, ktoré nie je možné použiť s počítateľnými.

Samozrejme, že musí byť spôsob, ako vyjadriť počty nepočítateľných podstatných mien. V takom prípade existujú väzby k tomu určené. Tu je pár najčastejších príkladov:

rada a piece of advice
umenie a work of art
pivo a glass of beer
krv a drop of blood
chlieb a loaf of bread
šach a game of chess
čokoláda a bar of chocolate
oblečenie an item of clothing
káva a cup of coffee
ovocie a piece of fruit
zábava a bit of fun
nábytok a piece of a furniture
vlasy a lock of hair
informácie a piece of information
džús a glass of juice
zem a piece of land
literatúra a work of literature
mlieko a bottle of milk
hudba a piece of music
papier a piece of paper
ryža a grain of rice
soľ a pinch of salt
mydlo a bar of soap
polievka a bowl of soup
čaj a cup of tea
voda a bottle of water
víno a glass of wine

V slovenčine sú slová ako čokoláda jednoducho počítateľné. Fakt, že teda nemôžeme v angličtine použiť two chocolates, sa nám môže zdať neprirodzený. Keďže je toto slovo v angličtine nepočítateľné, musí sa na vyjadrenie množného čísla využiť väzba two bars of chocolate.

Problematické sú tiež nepočitateľné mená opisujúce abstraktné pojmy, ktoré sa nám môžu zdať ako počítateľné. Napr.:

  • Have you got any homework?

Aj keď v slovenčine môžeme hovoriť o jednotlivých domácich úlohách, ide o výraz poukazujúci na celok, teda všetky pridelené úlohy. Vo vete sa preto pred slovom homework nesmie použiť neurčitý člen.

Zatvoriť

Nouns: countable, uncountable (ťažké)

Vyriešené:

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia