Stavba viet

V tomto cvičení je vašou úlohou poskladať pripravené slovíčka do správneho poradia.

Skladanie slovíčok do správneho poradia.

To do, to have, to be in present simple | stredné
Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Slovíčka: slovesá

Frázové slovesá
Frázové slovesá: mix

Tematické slovíčka a frázy

Zo života
Citáty
Príslovia a porekadlá

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple
To do, to have, to be: questions and negatives
To do, to have, to be in past simple
There is, there are
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense
Present continuous
Popisky obrázků: děti a hry
Popisky obrázků: sportování
Popisky obrázků: škola
Popisky obrázků: lidé v přírodě
Popisky obrázků: město
Popisky obrázků: cestování
Present simple tense: questions and negatives
Present simple vs. present continuous
Talking about the present: mix
Popisky obrázků: zvířata
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)
Past simple tense: questions and negatives
Minulý priebehový čas
Present perfect tense
Past perfect
Past simple vs. past continuous
Past simple vs. present perfect
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense
Will / going to
Prepositions
Prepositions of place
Modal verbs
Can / could
Must / have to / can
Should
Adjectives and adverbs
Positions of adverbs in sentences
Passives
Passive voice
Quantity
Another, other, either, neither, each
Verb patterns
Verb + object + infinitive
Make / let
Have something done
Used to
Questions, question words, short answers
Question tags
Questions: mix
Speech
Reported speech
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat