Anglické slovíčka

   Základné slovíčka
   Slovíčka: podstatné mená
   Slovíčka: slovesá
   Slovíčka: ďalšie slovné druhy
   Tematické slovíčka a frázy
   Vzťahy slov
   Reálie a praktická angličtina
   Výslovnosť
Slovíčka: mix

Grammar

   Be, have, do
   Tenses
   Nouns and pronouns
   Articles and quantity
   Adjectives and adverbs
   Prepositions and conjunctions
   Verbs
   Word formation
   Sentences
   Mixed practice

Čítanie a posluch

   Čítanie anglických textov
   Výslovnosť a posluch
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia