Anglické slovíčka

   Slovíčka: podstatné mená
   Slovíčka: slovesá
   Slovíčka: ďalšie slovné druhy
   Tematické slovíčka a frázy
   Reálie a praktická angličtina
Slovíčka: mix

Grammar

   Be, have, do
   Tenses
   Plurals
   Articles
   Prepositions
   Modal verbs
   Pronouns
   Conditionals
   Adjectives and adverbs
   Passives
   Quantity
   Verb patterns
   Questions, question words, short answers
   Speech
   Parts of speech

Čítanie a posluch

   Čítanie anglických textov
   Výslovnosť a posluch
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia