Diktáty online

Do textu, ktorý má rozsah jedného odstavca, dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Úloha má jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. Týmto cvičením si precvičíte porozumenie anglickému textu a gramatické pravidlá.

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.

Trieda/ročník:   Všetko1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple
To do, to have, to be in past simple
Tenses
Talking about the present
Present simple tense
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)
Past simple tense (irregular verbs)
Minulý priebehový čas
Present perfect tense
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense
Plurals
Noun plurals regural
Nouns plurals irregular
Articles
Indefinite article
Articles: mix
Prepositions
Prepositions of time
Pronouns
Personal pronouns
Adjectives and adverbs
Adverbs comparative / superlative

Precvičujte ideálne trikrát
  • Čím vyššie číslo na štíte, tým lepšie máte danú látku zvládnutú.
  • Pri potvrdení znalosti získate navyše k štítu aj hviezdičku.
  • Po získaní štyroch hviezdičiek výrazne zvyšujete šancu, že si látku budete pamätať dlhodobo.

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať
NAPÍŠTE NÁM