Diktáty online

Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností. Úloha má jednoduché ovládanie (môžete využiť myš alebo šípky) a priebežné vyhodnotenie. Týmto cvičením si precvičíte porozumenie anglickému textu a gramatické pravidlá.

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.

To do, to have, to be in present simple | ľahké
Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple
To do, to have, to be in past simple
Tenses
Talking about the present
Present simple tense
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)
Past simple tense (irregular verbs)
Minulý priebehový čas
Present perfect tense
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense
Plurals
Noun plurals regural
Nouns plurals irregular
Articles
Indefinite article
Articles: mix
Prepositions
Prepositions of time
Pronouns
Personal pronouns
Adjectives and adverbs
Adverbs comparative / superlative

Ukážky

Articles: mix

Stratford-upon-Avon

  Stratford-upon-Avon is   place where   William Shakespeare was born. It is   small town in   West of   England. It is situated on   River Avon.   town is   popular tourist destination.
There are many places to visit.   good place to start is   Shakespeare’s birthplace. It is   old house situated in Henley Street. It is also   place where he grew up. Another place to visit is the Royal Shakespeare Theatre. It is   theatre owned by Royal Shakespeare Company. You cannot miss the Holy Trinity Church. It is   place where   Shakespeare is buried.
So, if you like Shakespeare and his plays, buy   train ticket to Stratford-upon-Avon!

Talking about the past: mix

On the bus

When I   to school yesterday a weird thing   . An old lady   on the bus and   down next to me. She   really sad. When I   her what had happened to her she   to cry. First, I   what to do. So, I just   there and   . When she   crying she   me that her cat had died. That   her very sad because the cat   to her a member of the family. I   that it wouldn’t help, but I   her that it would be alright. I also   her to take one of our kittens. That   her happy!

To do, to have, to be in present simple

Moles

Moles   small animals. They   mammals. They live in tunnels underground, but they   blind. They   cylindrical bodies. They also   velvety fur, ears, eyes, and limbs. The eyes and ears of the mole   very small.
There   around twenty different species of mole. There   some species that live in the water. Moles can   different colours - black, cream, grey, orange and white.
In the underground tunnels, moles   bedrooms and birthing areas. They also   their kitchens.
Moles usually   from 2 to 6 babies. The babies   usually independent a month after their birth.

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu.
Aktuálne informácie: Prosím, zasielajte iba naliehavé otázky. V súvislosti s uzavretím škôl sú systémy Vieme zahltené prevádzkou aj otázkami. Ďakujeme za pochopenie.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM