Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Slovíčka: podstatné mená
    Abstraktné
       Čísla
       Čas: ďalšie pojmy
       Abstraktné podstatné mená: mix
    Ľudia
       Rodina, vzťahy
       Časti tela
       Oblečenie, móda
       Zamestnanie
       Pocity, nálady
       Stavy, myšlienky
       Ľudia: mix
    Zvieratá
       Zvieratá: exotické
       Zvieratá: les
       Zvieratá: vtáky
       Zvieratá: mix
    Príroda, svet
       Ovocie a zelenina
       Kvety, stromy
       Počasie
       Miesta
       Príroda, svet: mix
    Priestor a miesta
       Mesto
       Dom, časti domu, nábytok
       Záhrada, farma
       Priestor a miesta: mix
    Veci
       Kuchyňa, vybavenie
       Náradie
       Auto
       Hudobné nástroje
       Veci: mix
Slovíčka: slovesá
    Slovesá
       Základné slovesa
       Pohybové slovesá
       Komunikácia (slovesá)
       Abstraktné slovesá
       Slovesá: mix
    Tematické slovesá
       Činnosti v domácnosti
       Kriminálka (slovesá)
    Frázové slovesá
       Frázové slovesá: get, take
       Frázové slovesá: iné
       Frázové slovesá: mix
Slovíčka: ďalšie slovné druhy
    Prídavné mená
       Základné prídavné mená
       Vlastnosti ľudí
       Vlastnosti a popisy predmetov
       Prídavné mená: mix
    Príslovky
       Príslovky miesta
       Príslovky spôsobu
       Príslovky: mix
    Zámená a predložky
       Zámená
       Predložky
Tematické slovíčka a frázy
    Škola, práca, peniaze
       Škola, školské pomôcky, činnosti
       Nakupovanie
       Svet práce
       Peniaze
    Zo života
       Otázky, odpovede, pozdravy
       Zdravie, choroby, zdravý životný štýl
       Denné rutiny
       Sviatky, oslavy
       Bábätko
       Líčenie, šperky
    Jedlo
       Potraviny, jedlá, nápoje
       Príprava jedla
       V reštaurácii
    Športovanie
       Športy
       Športové vybavenie
       Športové pojmy
    Cestovanie
       Názvy štátov
       Miesta na cestách
       Vybavenie na cesty
       Aktivity na cestách
       Dopravné situácie
             V letadle
    Zábava
       Technológie
       Kino a televízia
       Knihy
       Texty, média
    Zo sveta
       Stredovek
       Umenie
       Náboženstvo, viera
       Politika
       Životné prostredie, katastrofy
       Krimi
Grammar
    Be, have, do
       To do, to have, to be in present simple
       To do, to have, to be: questions and negatives
       To do, to have, to be in past simple
       Be, have, do: mix
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple tense
          Present simple tense: questions and negatives
          Present simple vs. present continuous
          Talking about the present: mix
       Talking about the past
          Past simple tense (regular verbs)
          Past simple tense (irregular verbs)
          Past simple tense: questions and negatives
          Minulý priebehový čas
          Present perfect tense
          Past perfect
          Past simple vs. past continuous
          Present perfect: simple vs. continuous
          Past simple vs. past perfect
          Talking about the past: mix
       Talking about the future
          Future simple tense
          Will vs. going to
       Tenses: mix
             Past simple vs. past continuous
             Past simple vs. present perfect
             Present simple vs. present continuous
    Plurals
       Noun plurals regural
       Nouns plurals irregular
       Plurals: mix
    Articles
       Indefinite article
       Definite article
       Zero article
       Articles: mix
    Prepositions
       Prepositions of time
       Prepositions of place
       Prepositions of direction
       Prepositions: other
       Prepositions: mix
    Modal verbs
       Modal verbs: present simple
       Modal verbs: past simple
       Can / could
       Must / have to / can
       Should
       Modal verbs: mix
    Pronouns
       Personal pronouns
       Possessive pronouns
       Pronouns: mix
    Conditionals
       First conditional
       Second conditional
       Conditionals: mix
    Adjectives and adverbs
       Adjectives comparative / superlative
       Adverbs comparative / superlative
       This / these
       Too vs. enough
       Adjectives and adverbs: mix
    Passives
       Passive voice
    Quantity
       Few, less, little, much, many
       Nouns: countable, uncountable
       Some, any, no, every
       Both, all, whole, every, each
       Another, other, either, neither, each
       Quantity - mix
    Verb patterns
       Gerund vs. infinitive
       Used to
       Verb patterns: mix
    Questions, question words, short answers
       Wh- questions
       Question tags
       Questions: mix

Preteky robotov pre viac hráčov

  1. Prvý hráč založí preteky
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a prvý hráč ju odštartuje
  3. Odpovedáte na otázky a pretekáte
  4. Preteky sú ukončené, keď dojdú všetci roboti do cieľa

zavody-ukazka_zavodu

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia