Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Grammar
Be, have, do
To be in present simple
To have in present simple
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be: questions   
To do, to have, to be: negatives
To do, to have, to be in past simple   
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Present tense: questions   
Present tense: negatives
Present simple vs. present continuous   
Present simple vs. present continuous: Animals
Present simple vs. present continuous: Sports
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense (irregular verbs)   
Past tense: questions   
Past tense: negatives
Minulý priebehový čas   
Present perfect tense   
Past perfect   
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. past continuous: Travel
Past simple vs. present perfect   
Past simple vs. present perfect: Games
Past simple vs. present perfect: Sports
Present perfect: simple vs. continuous   
Present perfect simple vs. continuous: Sports
Past simple vs. past perfect   
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense   
Future tenses: continuous vs. perfect   
Will vs. going to   
Tenses: mix
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (regural)   
Plural nouns (irregular)   
Pronouns
Personal pronouns   
Reflexive pronouns   
Possessive pronouns   
Pronouns: mix
Articles and quantity
Articles
Indefinite article   
Definite article   
Zero article   
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many
Nouns: countable, uncountable   
Some, any, no, every
Both, all, whole, every, each
Another, other, either, neither, each
Quantity: mix
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative   
Adverbs comparative vs. superlative   
Adjective or adverb?
Adverbs with two forms
Position of adjectives
Position of adjectives: basics
Multiple adjectives
Position of adverbs in sentences   
This vs. these
Too vs. enough   
Adjectives and adverbs: mix
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Prepositions of place   
Prepositions of direction   
Prepositions: other
Linking words
Prepositions and conjunctions: mix
Verbs
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: present simple
Modal verbs: past simple
Can vs. could
Must, have to, can
Should
Modal verbs: mix
Verb patterns
Gerund vs. infinitive   
Infinitive clauses
Make vs. let
Have something done
Used to
Verb patterns: mix
Word formation
Prefixes
Suffixes
Word forms
Sentences
Questions, question words, short answers
Wh- questions
Question tags
Questions: mix
Conditionals
First conditional   
Second conditional   
Wish, unless, if only, if not
Conditionals: mix
Passives
Passive voice


Stavba viet

Skladanie slovíčok do správneho poradia.


Grammar
Be, have, do
To do, to have, to be in present simple   
Picture description: children (do, have, be)
To do, to have, to be: questions   
To do, to have, to be: negatives
To do, to have, to be in past simple   
There is, there are
Picture description: there is, there are
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Present continuous   
Popisky obrázků: děti a hry
Popisky obrázků: sportování
Popisky obrázků: škola
Picture description: people in nature
Popisky obrázků: lidé v přírodě
Popisky obrázků: město
Popisky obrázků: cestování
Present tense: questions   
Questions about animals
Travelling questions
Present tense: negatives
Present simple vs. present continuous   
Talking about the present: mix
Popisky obrázků: zvířata
Picture description: animals
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past tense: questions   
Past tense: negatives
Minulý priebehový čas   
Present perfect tense   
Past perfect   
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. present perfect   
Talking about the past: mix
Pictures from the past
Talking about the future
Future simple tense   
Will vs. going to   
Nouns and pronouns
Pronouns
Reflexive pronouns   
Articles and quantity
Quantity
Another, other, either, neither, each
Adjectives and adverbs
Position of adverbs in sentences   
Prepositions and conjunctions
Prepositions of place   
Verbs
Modal verbs
Can vs. could
Must, have to, can
Should
Verb patterns
Infinitive clauses
Make vs. let
Have something done
Used to
Sentences
Questions, question words, short answers
Wh- questions
Question tags
Questions: mix
Questions about pictures
Conversation questions
Shopping questions
Restaurant questions
Facts about the world (questions)
Passives
Passive voice
Speech
Reported speech


Vpisovanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Grammar
Be, have, do
To be in present simple
Verb to be
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be: questions   
To do, to have, to be: negatives
To do, to have, to be in past simple   
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Present continuous   
Present continuous: double consonant
Present tense: questions   
Present tense: negatives
Present simple vs. present continuous   
Present simple vs. present continuous
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense (irregular verbs)   
Past tense: questions   
Past tense: negatives
Minulý priebehový čas   
Present perfect tense   
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. present perfect   
Past simple vs. present perfect
Talking about the past: mix
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (irregular)   
Articles and quantity
Articles
Indefinite article   
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative   
Adjective or adverb?
Adjectives and adverbs
Adjectives and adverbs longer
Than vs then
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Prepositions of place   
Prepositions and conjunctions: mix
Word formation
Word forms
Sentences
Questions, question words, short answers
Simple questions
Questions with auxiliary verbs
Wh- questions
Passives
Passive voice
Mixed practice
Thought, though, through, taught, tough


Gramatika v kontexte

Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.


Grammar
Be, have, do
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be in past simple   
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense (irregular verbs)   
Minulý priebehový čas   
Present perfect tense   
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense   
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (regural)   
Plural nouns (irregular)   
Pronouns
Personal pronouns   
Articles and quantity
Articles
Indefinite article   
Articles: mix
Adjectives and adverbs
Adverbs comparative vs. superlative   
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time


Posluch viet

Vypočujte si krátku ukážku a úlohou je vytvoriť vetu z pripravených slov.


Grammar
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense (irregular verbs)   

Chat

Vyskúšajte si Vaše reakcie v reálnych situáciách, ktoré v zahraničí bežne zažijete.


Grammar
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Tenses: mix
Present simple vs. present continuous


Rozraďovačka

Triedenie pojmov do kategórií.


Grammar
Be, have, do
Be, have, do: mix
Verb to be: positive, negative, question
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Present simple: I, she, infinitive
Present simple: positive, negative, question
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense: pronunciation (-t, -d, -id)
Past simple tense: ending
Past simple tense (irregular verbs)   
Nouns and pronouns
Nouns
Noun gender
Gender: he, she, it
Plural nouns: mix
Plural S pronunciation (-s, -z, -iz)
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative   
Adverbs comparative vs. superlative   
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Sentences
Parts of speech
Parts of speech: mix


Anglické vtipy

V každom vtipe chýba niekoľko slov a vašou úlohou je doplniť tie správne slová z pripraveného výberu.


Tenses basic

Tenses advanced

Tenses hardRoboti

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.


Grammar
      Be, have, do
           Be, have, do: mix
1
2
3
4
Spustiť
      Tenses
           Talking about the present
                Present simple tense
1
2
3
Spustiť
           Talking about the past
                Talking about the past: mix
                               Past simple tense: mix
1
2
3
4
5
Spustiť
           Tenses: mix
                     Big tenses mix
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
      Nouns and pronouns
           Nouns
                Plural nouns: mix
1
2
3
4
Spustiť
           Pronouns
                Possessive pronouns
1
2
3
Spustiť
      Articles and quantity
           Articles
                Articles: mix
1
2
3
4
5
6
Spustiť
           Quantity
                Few, less, little, much, many
1
2
3
4
Spustiť
                Quantity: mix
1
2
3
4
5
Spustiť
      Adjectives and adverbs
           Adjectives and adverbs: mix
1
2
3
4
Spustiť
      Prepositions and conjunctions
           Prepositions of place
1
2
3
Spustiť
           Prepositions and conjunctions: mix
1
2
3
4
5
6
Spustiť
      Verbs
           Modal verbs
                Can vs. could
1
2
3
4
Spustiť
                Must, have to, can
1
2
3
4
Spustiť
                Modal verbs: mix
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť

Tetris

Hra na rýchlosť: zoraďujete padajúce slová do správnych pozícií.


Grammar
      Be, have, do
           Be, have, do: mix
1
2
3
4
Spustiť
      Tenses
           Talking about the present
                Present simple tense
1
2
3
4
Spustiť
1
2
3
4
Spustiť
           Talking about the past
                Past simple tense (regular verbs)
1
2
3
4
Spustiť
1
2
3
4
Spustiť
                Past simple tense (irregular verbs)
1
2
3
4
Spustiť
      Nouns and pronouns
           Nouns
                Noun gender
1
2
3
4
Spustiť
                Plural nouns: mix
1
2
3
4
Spustiť
      Adjectives and adverbs
           Adjectives comparative vs. superlative
1
2
3
4
Spustiť
           Adverbs comparative vs. superlative
1
2
3
4
Spustiť
      Prepositions and conjunctions
           Prepositions and conjunctions: mix
1
2
3
4
Spustiť
      Sentences
           Parts of speech
                Parts of speech: mix
1
2
3
4
5
Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia