Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Grammar
Be, have, do
To do, to have, to be in present simple
To do, to have, to be: questions and negatives
To do, to have, to be in past simple
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense
Present tense: questions and negatives
Present simple vs. present continuous
Present simple vs. present continuous
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)
Past simple tense (irregular verbs)
Past tense: questions and negatives
Minulý priebehový čas
Present perfect tense
Past perfect
Past simple vs. past continuous
Past simple vs. past continuous
Past simple vs. present perfect
Past simple vs. present perfect
Present perfect: simple vs. continuous
Present perfect: simple vs. continuous
Past simple vs. past perfect
Past simple vs. past perfect
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense
Future tenses: continuous vs. perfect
Future tenses: continuous vs. perfect
Will vs. going to
Tenses: mix
Plurals
Noun plurals regural
Nouns plurals irregular
Articles
Indefinite article
Definite article
Zero article
Articles: mix
Prepositions
Prepositions of time
Prepositions of place
Prepositions of direction
Prepositions: other
Prepositions: mix
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: present simple
Modal verbs: past simple
Can / could
Must / have to / can
Should
Modal verbs: mix
Pronouns
Personal pronouns
Reflexive pronouns
Possessive pronouns
Pronouns: mix
Conditionals
First conditional
Second conditional
Wish, unless, if only, if not
Conditionals: mix
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative / superlative
Adverbs comparative / superlative
Positions of adverbs in sentences
This / these
Too vs. enough
Adjectives and adverbs: mix
Passives
Passive voice
Quantity
Few, less, little, much, many
Nouns: countable, uncountable
Some, any, no, every
Both, all, whole, every, each
Another, other, either, neither, each
Quantity: mix
Verb patterns
Gerund vs. infinitive
Verb + object + infinitive
Make / let
Have something done
Used to
Verb patterns: mix
Questions, question words, short answers
Wh- questions
Question tags
Questions: mix


Stavba viet

Skladanie slovíčok do správneho poradia.


Grammar
Be, have, do
To do, to have, to be in present simple
Picture description: children (do, have, be)
To do, to have, to be: questions and negatives
To do, to have, to be in past simple
There is, there are
Picture description: there is, there are
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense
Present continuous
Popisky obrázků: děti a hry
Popisky obrázků: sportování
Popisky obrázků: škola
Picture description: people in nature
Popisky obrázků: lidé v přírodě
Popisky obrázků: město
Popisky obrázků: cestování
Present tense: questions and negatives
Questions about animals
Travelling questions
Present simple vs. present continuous
Talking about the present: mix
Popisky obrázků: zvířata
Picture description: animals
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)
Past tense: questions and negatives
Minulý priebehový čas
Present perfect tense
Past perfect
Past simple vs. past continuous
Past simple vs. present perfect
Talking about the past: mix
Pictures from the past
Talking about the future
Future simple tense
Will vs. going to
Prepositions
Prepositions of place
Modal verbs
Can / could
Must / have to / can
Should
Pronouns
Reflexive pronouns
Adjectives and adverbs
Positions of adverbs in sentences
Passives
Passive voice
Quantity
Another, other, either, neither, each
Verb patterns
Verb + object + infinitive
Make / let
Have something done
Used to
Questions, question words, short answers
Wh- questions
Question tags
Questions: mix
Questions about pictures
Conversation questions
Shopping questions
Restaurant questions
Facts about the world (questions)
Speech
Reported speech


Vpisovanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Grammar
Be, have, do
To do, to have, to be in present simple
Verb to be
To do, to have, to be: questions and negatives
To do, to have, to be in past simple
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense
Present continuous
Present continuous - double consonant
Present tense: questions and negatives
Present simple vs. present continuous
Present simple vs. present continuous
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)
Past simple tense (irregular verbs)
Past tense: questions and negatives
Minulý priebehový čas
Present perfect tense
Past simple vs. past continuous
Past simple vs. past continuous
Past simple vs. present perfect
Past simple vs. present perfect
Talking about the past: mix
Plurals
Nouns plurals irregular
Articles
Indefinite article
Articles: mix
Prepositions
Prepositions of time
Prepositions of place
Prepositions: mix
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative / superlative
Adjective or adverb?
Adjectives and adverbs
Adjectives and adverbs longer
Than vs then
Passives
Passive voice
Quantity
Few, less, little, much, many
Ordinal numbers
Questions, question words, short answers
Simple questions
Questions with auxiliary verbs
Wh- questions
Mixed practice
Word forms
Thought - though - through - taught - tough


Gramatika v kontexte

Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.


Grammar
Be, have, do
To do, to have, to be in present simple
To do, to have, to be in past simple
Tenses
Talking about the present
Present simple tense
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)
Past simple tense (irregular verbs)
Minulý priebehový čas
Present perfect tense
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense
Plurals
Noun plurals regural
Nouns plurals irregular
Articles
Indefinite article
Articles: mix
Prepositions
Prepositions of time
Pronouns
Personal pronouns
Adjectives and adverbs
Adverbs comparative / superlative


Posluch viet

Vypočujte si krátku ukážku a úlohou je vytvoriť vetu z pripravených slov.


Grammar
Tenses
Talking about the present
Present simple tense
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)
Past simple tense (irregular verbs)

Chat

Vyskúšajte si Vaše reakcie v reálnych situáciách, ktoré v zahraničí bežne zažijete.


Grammar
Tenses
Talking about the present
Present simple tense
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)
Tenses: mix
Present simple vs. present continuous


Rozraďovačka

Triedenie pojmov do kategórií.


Grammar
Be, have, do
To do, to have, to be: questions and negatives
Verb to be: positive, negative, question
Tenses
Talking about the present
Present simple tense
Present simple: I, she, infinitive
Present simple: positive, negative, question
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)
Past simple tense: pronunciation (-t, -d, -id)
Past simple tense: ending
Past simple tense (irregular verbs)
Plurals
Plurals: mix
Plural S pronunciation (-s, -z, -iz)
Prepositions
Prepositions of time
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative / superlative
Adverbs comparative / superlative
Parts of speech
Nouns
Gender: he, she, it
Parts of speech: mix


Roboti

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.


Grammar
      Be, have, do
           Be, have, do: mix
1
2
3
4
Spustiť
      Tenses
           Talking about the present
                Present simple tense
1
2
3
Spustiť
           Talking about the past
                Talking about the past: mix
                               Past simple tense: mix
1
2
3
4
5
Spustiť
           Tenses: mix
                     Big tenses mix
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
      Plurals
           Plurals: mix
1
2
3
4
Spustiť
      Articles
           Articles: mix
1
2
3
4
5
6
Spustiť
      Prepositions
           Prepositions of place
1
2
3
Spustiť
           Prepositions: mix
1
2
3
4
5
6
Spustiť
      Modal verbs
           Can / could
1
2
3
4
Spustiť
           Must / have to / can
1
2
3
4
Spustiť
           Modal verbs: mix
1
2
3
4
5
6
7
Spustiť
      Pronouns
           Possessive pronouns
1
2
3
Spustiť
      Adjectives and adverbs
           Adjectives and adverbs: mix
1
2
3
4
Spustiť
      Quantity
           Few, less, little, much, many
1
2
3
4
Spustiť
           Quantity: mix
1
2
3
4
5
Spustiť

Tetris

Hra na rýchlosť: zoraďujete padajúce slová do správnych pozícií.


Grammar
      Be, have, do
           Be, have, do: mix
1
2
3
4
Spustiť
      Tenses
           Talking about the present
                Present simple tense
1
2
3
4
Spustiť
1
2
3
4
Spustiť
           Talking about the past
                Past simple tense (regular verbs)
1
2
3
4
Spustiť
1
2
3
4
Spustiť
                Past simple tense (irregular verbs)
1
2
3
4
Spustiť
      Plurals
           Plurals: mix
1
2
3
4
Spustiť
      Prepositions
           Prepositions: mix
1
2
3
4
Spustiť
      Adjectives and adverbs
           Adjectives comparative / superlative
1
2
3
4
Spustiť
           Adverbs comparative / superlative
1
2
3
4
Spustiť
      Parts of speech
           Nouns
1
2
3
4
Spustiť
           Parts of speech: mix
1
2
3
4
5
Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia