Grammar

LKC
Zkopírovat krátkou adresu (viemeto.eu/LKC)
Ukázať QR kód

viemeto.eu/LKC


Stiahnuť QR kód
Ukázať/skryť súhrn
Súhrn je skrytý.

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Grammar
Be, have, do
To be in present simple
To have in present simple
To do, to have, to be in present simple  
Zobraziť súhrn témy
To do, to have, to be: questions  
Zobraziť súhrn témy
To do, to have, to be: negatives
To do, to have, to be in past simple  
Zobraziť súhrn témy
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense  
Zobraziť súhrn témy
Present tense: questions  
Zobraziť súhrn témy
Present tense: negatives
Present simple vs. present continuous  
Zobraziť súhrn témy
Present simple vs. present continuous: Animals
Present simple vs. present continuous: Sports
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)  
Zobraziť súhrn témy
Past simple tense (irregular verbs)  
Zobraziť súhrn témy
Past tense: questions  
Zobraziť súhrn témy
Past tense: negatives
Past continuous tense  
Zobraziť súhrn témy
Present perfect tense  
Zobraziť súhrn témy
Past perfect  
Zobraziť súhrn témy
Past simple vs. past continuous  
Zobraziť súhrn témy
Past simple vs. past continuous: Travel
Past simple vs. present perfect  
Zobraziť súhrn témy
Past simple vs. present perfect: Games
Past simple vs. present perfect: Sports
Present perfect: simple vs. continuous  
Zobraziť súhrn témy
Present perfect simple vs. continuous: Sports
Past simple vs. past perfect  
Zobraziť súhrn témy
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense  
Zobraziť súhrn témy
Future tenses: continuous vs. perfect  
Zobraziť súhrn témy
Will vs. going to  
Zobraziť súhrn témy
Tenses: mix
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (regural)  
Zobraziť súhrn témy
Plural nouns (irregular)  
Zobraziť súhrn témy
Pronouns
Personal pronouns  
Zobraziť súhrn témy
Reflexive pronouns  
Zobraziť súhrn témy
Possessive pronouns  
Zobraziť súhrn témy
Pronouns: mix
Articles and quantity
Articles
Indefinite article  
Zobraziť súhrn témy
Definite article  
Zobraziť súhrn témy
Zero article  
Zobraziť súhrn témy
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many
Nouns: countable, uncountable  
Zobraziť súhrn témy
Some, any, no, every
Both, all, whole, every, each
Another, other, either, neither, each
This vs. these
Quantity: mix
Adjectives and adverbs
Adjectives: comparative and superlative
Adjectives: comparative
Adjectives: superlative
Adjectives: comparative and superlative mix
Adverbs: comparative and superlative
Adverbs: comparative
Adverbs: superlative
Adverbs: comparative vs. superlative  
Zobraziť súhrn témy
Adverbs: comparative and superlative mix
Adjective or adverb?
Position of adjectives
Position of adjectives: basics
Multiple adjectives
Position of adverbs in sentences  
Zobraziť súhrn témy
Adverbs with two forms
Too vs. enough  
Zobraziť súhrn témy
Adjectives and adverbs: mix
Prepositions and conjunctions
Prepositions of place  
Zobraziť súhrn témy
Prepositions of direction  
Zobraziť súhrn témy
Prepositions: other
Linking words
Prepositions and conjunctions: mix
Verbs
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: present simple
Modal verbs: past simple
Can vs. could
Must, have to, can
Should
Modal verbs: mix
Verb patterns
Gerund vs. infinitive  
Zobraziť súhrn témy
Infinitive clauses
Make vs. let
Have something done
Used to
Verb patterns: mix
Word formation
Prefixes
Suffixes
Word forms
Sentences
Questions, question words, short answers
Wh- questions
Question tags
Questions: mix
Conditionals
First conditional  
Zobraziť súhrn témy
Second conditional  
Zobraziť súhrn témy
Conditionals: mix
Passives
Active vs passive


Stavba viet

Skladanie slovíčok do správneho poradia.


Grammar
Be, have, do
To do, to have, to be in present simple  
Zobraziť súhrn témy
Picture description: children (do, have, be)
To do, to have, to be: questions  
Zobraziť súhrn témy
To do, to have, to be: negatives
To do, to have, to be in past simple  
Zobraziť súhrn témy
There is, there are
Picture description: there is, there are
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense  
Zobraziť súhrn témy
Present continuous  
Zobraziť súhrn témy
Popisky obrázků: děti a hry
Popisky obrázků: sportování
Popisky obrázků: škola
Picture description: people in nature
Popisky obrázků: lidé v přírodě
Popisky obrázků: město
Popisky obrázků: cestování
Present tense: questions  
Zobraziť súhrn témy
Questions about animals
Travelling questions
Present tense: negatives
Present simple vs. present continuous  
Zobraziť súhrn témy
Talking about the present: mix
Popisky obrázků: zvířata
Picture description: animals
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)  
Zobraziť súhrn témy
Past tense: questions  
Zobraziť súhrn témy
Past tense: negatives
Past continuous tense  
Zobraziť súhrn témy
Present perfect tense  
Zobraziť súhrn témy
Past perfect  
Zobraziť súhrn témy
Past simple vs. past continuous  
Zobraziť súhrn témy
Past simple vs. present perfect  
Zobraziť súhrn témy
Talking about the past: mix
Pictures from the past
Talking about the future
Future simple tense  
Zobraziť súhrn témy
Will vs. going to  
Zobraziť súhrn témy
Nouns and pronouns
Pronouns
Reflexive pronouns  
Zobraziť súhrn témy
Articles and quantity
Quantity
Another, other, either, neither, each
Adjectives and adverbs
Position of adverbs in sentences  
Zobraziť súhrn témy
Prepositions and conjunctions
Prepositions of place  
Zobraziť súhrn témy
Verbs
Modal verbs
Can vs. could
Must, have to, can
Should
Verb patterns
Infinitive clauses
Make vs. let
Have something done
Used to
Sentences
Questions, question words, short answers
Wh- questions
Question tags
Questions: mix
Questions about pictures
Conversation questions
Shopping questions
Restaurant questions
Facts about the world (questions)
Passives
Passive voice
Speech
Reported speech


Vpisovanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Grammar
Be, have, do
To be in present simple
Verb to be
To do, to have, to be in present simple  
Zobraziť súhrn témy
To do, to have, to be: questions  
Zobraziť súhrn témy
To do, to have, to be in past simple  
Zobraziť súhrn témy
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense  
Zobraziť súhrn témy
Present continuous  
Zobraziť súhrn témy
Present tense: questions  
Zobraziť súhrn témy
Present tense: negatives
Present simple vs. present continuous  
Zobraziť súhrn témy
Present simple vs. present continuous
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)  
Zobraziť súhrn témy
Past simple tense (irregular verbs)  
Zobraziť súhrn témy
Past tense: questions  
Zobraziť súhrn témy
Past tense: negatives
Past continuous tense  
Zobraziť súhrn témy
Present perfect tense  
Zobraziť súhrn témy
Past simple vs. past continuous  
Zobraziť súhrn témy
Past simple vs. present perfect  
Zobraziť súhrn témy
Past simple vs. present perfect
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (irregular)  
Zobraziť súhrn témy
Articles and quantity
Articles
Indefinite article  
Zobraziť súhrn témy
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many
Adjectives and adverbs
Adjectives: comparative and superlative
Adjectives: comparative vs. superlative  
Zobraziť súhrn témy
Adjective or adverb?
Adjectives and adverbs
Adjectives and adverbs longer
Than vs then
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Prepositions of place  
Zobraziť súhrn témy
Prepositions and conjunctions: mix
Word formation
Word forms
Sentences
Questions, question words, short answers
Simple questions
Questions with auxiliary verbs
Wh- questions
Passives
Passive voice
Mixed practice
Thought, though, through, taught, tough


Gramatika v kontexte

Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.


Grammar
Be, have, do
To do, to have, to be in past simple  
Zobraziť súhrn témy
Tenses
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)  
Zobraziť súhrn témy
Past continuous tense  
Zobraziť súhrn témy
Present perfect tense  
Zobraziť súhrn témy
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense  
Zobraziť súhrn témy
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (regural)  
Zobraziť súhrn témy
Plural nouns (irregular)  
Zobraziť súhrn témy
Articles and quantity
Articles
Indefinite article  
Zobraziť súhrn témy
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time


Posluch viet

Vypočujte si krátku ukážku a úlohou je vytvoriť vetu z pripravených slov.


Grammar
Tenses
Talking about the present
Present simple tense  
Zobraziť súhrn témy
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)  
Zobraziť súhrn témy
Past simple tense (irregular verbs)  
Zobraziť súhrn témy

Chat

Doplňovanie jednotlivých krokov v rozsiahlejšom postupe.


Grammar
Tenses
Talking about the present
Present simple tense  
Zobraziť súhrn témy
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)  
Zobraziť súhrn témy
Tenses: mix
Present simple vs. present continuous


Rozraďovačka

Triedenie pojmov do kategórií.


Grammar
Be, have, do
Be, have, do: mix
Verb to be: positive, negative, question
Tenses
Talking about the present
Present simple tense  
Zobraziť súhrn témy
Present simple: I, she, infinitive
Present simple: positive, negative, question
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)  
Zobraziť súhrn témy
Past simple tense: pronunciation (-t, -d, -id)
Past simple tense: ending
Past simple tense (irregular verbs)  
Zobraziť súhrn témy
Nouns and pronouns
Nouns
Noun gender
Gender: he, she, it
Plural nouns: mix
Plural S pronunciation (-s, -z, -iz)
Adjectives and adverbs
Adjectives: comparative and superlative
Adjectives: comparative vs. superlative  
Zobraziť súhrn témy
Adverbs: comparative and superlative
Adverbs: comparative vs. superlative  
Zobraziť súhrn témy
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Sentences
Parts of speech
Parts of speech: mix


Anglické vtipy

V každom vtipe chýba niekoľko slov a vašou úlohou je doplniť tie správne slová z pripraveného výberu.


Tenses basic

Tenses advanced

Tenses hardRoboti

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.


Grammar
      Be, have, do
           Be, have, do: mix Spustiť
      Tenses
           Talking about the present
                Present simple tense Spustiť
           Talking about the past
                Talking about the past: mix
                               Past simple tense: mixSpustiť
           Tenses: mix
                     Big tenses mixSpustiť
      Nouns and pronouns
           Nouns
                Plural nouns: mix Spustiť
           Pronouns
                Possessive pronouns Spustiť
      Articles and quantity
           Articles
                Articles: mix Spustiť
           Quantity
                Quantity: mix Spustiť
      Verbs
           Modal verbs
                Can vs. could Spustiť
                Modal verbs: mix Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia