Angličtina: 5. trieda (5. ročník)

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Anglické slovíčka: Základné slovíčka

Farby

Tvary a telesá

Čísla

Radové číslovky

Čas: mesiace

Čas: dni, týždne, roky

Určovanie času

Určovanie dátumu

Čísla a čas: mix

Anglické slovíčka: Slovíčka: podstatné mená

Rodina, vzťahy

Osobné údaje

Časti tela

Oblečenie

Zamestnanie

Pocity, nálady

Ľudia: mix

Zvieratá na farme

Exotické zvieratá

Zvieratá v lese

Vtáky

Hmyz a ďalšie bezstavovce

Zvieratá: mix

Ovocie a zelenina

Kvety, stromy

Počasie

Miesta

Príroda, svet: mix

Mesto

Dom, časti domu, nábytok

Záhrada, farma

Verejné označenia

Priestor a miesta: mix

Dopravné prostriedky

Kuchyňa, vybavenie

Veci: mix

Abstraktné pojmy

Podstatné mená: mix

Anglické slovíčka: Slovíčka: slovesá

Základné slovesá

Pohybové slovesá

Myslenie a vnímanie

Komunikácia (slovesá)

Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)

Abstraktné slovesá

Slovesá: mix

Činnosti v domácnosti

Anglické slovíčka: Slovíčka: ďalšie slovné druhy

Základné prídavné mená

Vlastnosti a popisy ľudí

Vlastnosti a popisy predmetov

Prídavné mená: mix

Zámená

Predložky

Anglické slovíčka: Tematické slovíčka a frázy

Veľká noc

Školské predmety

Škola, školské potreby, činnosti

Otázky, odpovede, pozdravy

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Denné rutiny

Potraviny, jedlá, nápoje

Športy

Názvy štátov

Miesta na cestách

Grammar: Be, have, do

To be in present simple

To have in present simple

To do, to have, to be in present simple

To do, to have, to be: questions

To do, to have, to be: negatives

To do, to have, to be in past simple

There is, there are

Be, have, do: mix

Grammar: Tenses

Present simple tense

Present continuous

Present tense: questions

Present tense: negatives

Present simple vs. present continuous

Talking about the present: mix

Past simple tense (regular verbs)

Past tense: negatives

Talking about the past: mix

Tenses: mix

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia