Prejsť na cvičenie:
Rozhodovačka
Prejsť na tému:
Plural nouns (irregular)
Zobraziť na celú obrazovku
Precvičujte neobmedzene

Váš denný počet odpovedí je obmedzený. Pre navýšenie limitu alebo prístup do svojho účtu s licenciou sa prihláste.

Prihlásiť sa
Zobraziť súhrn témy
JFF
Zdieľať
Zobrazit nastavenie cvičení

QR kód

QR kód je možné naskenovať napr. mobilným telefónom a tak sa dostať priamo k danému cvičeniu alebo sade príkladov.

Kód / krátka adresa

Trojznakový kód je možné napísať do vyhľadávacieho riadka, tiež je súčasťou skrátenej adresy.

Skopírujte kliknutím.

JFF
viemeto.eu/JFF

Nastavenie cvičení


Pozor, nastavenie je platné iba pre toto cvičenie a predmet.

viemeto.eu/JFF

Plural nouns (irregular)

Keďže je možné väčšinu nepravidelných podstatných mien rozdeliť do skupín podľa toho, ako vzniká ich plurál, nie je ani v tomto prípade ťažké naučiť sa ich formy množného čísla.

 • Pri podstatných menách končiacich sa na -f(e) sa táto koncovka často mení na -ve, za ktorým nasleduje už tradične -s:

  • wolf → wolves
  • wife → wives

  Medzi výnimky ale patria slová ako napríklad roof, belief, chief, cliff, ktorých množné číslo sa tvorí bežným spôsobom (teda pridaním koncovky -s).

 • Niektoré podstatné mená končiace sa na -o sa tiež tvoria pridaním koncovky -es:
  • tomato → tomatoes
  • potato → potatoes

  Rozdiel však nastáva pri výnimkách ako napríklad photo a piano. Tu sa pridáva len koncovka -s.

 • Potom existujú podstatné mená, ktoré majú rovnakú formu v jednotnom aj množnom čísle. Všimnite si, že ide prevažne o živočíchy. Napr.: sheep, deer, fish, species, moose, bison.

 • Existujú tiež také podstatné mená, ktoré majú formu množného čísla, ale používajú sa s nimi slovesá v jednotnom čísle. Napr.: news, darts, athletics, series, species. Opakom sú podstatné mená, ktoré majú formu množného čísla, ale viažu sa k ním slovesá v čísle množnom: scissors, jeans, trousers, glasses atď…

 • No a v neposlednom rade existujú podstatné mená, ktorých nepravidelné formy je nutné sa naučiť. Tu sú niektoré z najčastejších:

  analysis analyses
  basis bases
  cactus cacti
  child children
  crisis crises
  datum data
  die dice
  focus foci
  foot feet
  goose geese
  graffito graffiti
  man men
  medium media
  mouse mice
  ox oxen
  quiz quizzes
  tooth teeth
  woman women
Zatvoriť

Plural nouns (irregular) (stredné)

Vyriešené:

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia