Základné slovíčka

Farby

Tvary a telesá

Čísla

Radové číslovky

Čas: mesiace

Čas: dni, týždne, roky

Určovanie času

Určovanie dátumu

Čísla a čas: mix

Slovíčka: podstatné mená

Rodina, vzťahy

Osobné údaje

Časti tela

Oblečenie

Zamestnanie

Pocity, nálady

Ľudia: mix

Zvieratá na farme

Exotické zvieratá

Zvieatá v lese

Vtáky

Hmyz a ďalšie bezstavovce

Zvieratá: mix

Ovocie a zelenina

Kvety, stromy

Počasie

Miesta

Príroda, svet: mix

Mesto

Dom, časti domu, nábytok

Záhrada, farma

Verejné označenia

Priestor a miesta: mix

Dopravné prostriedky

Kuchyňa, vybavenie

Veci: mix

Abstraktné pojmy

Podstatné mená: mix

Slovíčka: slovesá

Základné slovesa

Pohybové slovesá

Myslenie a vnímanie

Komunikácia (slovesá)

Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)

Abstraktné slovesá

Slovesá: mix

Činnosti v domácnosti

Slovíčka: ďalšie slovné druhy

Základné prídavné mená

Vlastnosti a popisy ľudí

Vlastnosti a popisy predmetov

Prídavné mená: mix

Zámená

Predložky

Tematické slovíčka a frázy

Školské predmety

Škola, školské potreby, činnosti

Otázky, odpovede, pozdravy

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Denné rutiny

Potraviny, jedlá, nápoje

Športy

Názvy štátov

Miesta na cestách

Rozprávky

Be, have, do

To be in present simple

To have in present simple

To do, to have, to be in present simple

To do, to have, to be: questions

To do, to have, to be: negatives

To do, to have, to be in past simple

There is, there are

Be, have, do: mix

Tenses

Present simple tense

Present continuous

Present tense: questions

Present tense: negatives

Present simple vs. present continuous

Talking about the present: mix

Past simple tense (regular verbs)

Past tense: negatives

Talking about the past: mix

Tenses: mix

Adjectives and adverbs

Adjectives comparative vs. superlative

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia