Nastavenie cvičení


Pozor, nastavenia sú platné iba pre toto cvičenie a systém.

viemeto.eu/LWA


Stiahnuť QR kód

Adverbs comparative vs. superlative

Podobne ako prídavné mená, aj príslovky majú v angličtine tri stupne:

 1. základný tvar
 2. komparatív– na porovnávanie
 3. superlatív – popisujúci naj-

Väčšina z nich sa končí príponou -ly (dajú sa teda aj ľahko rozoznať). V takom prípade sa stupňujú použitím slov more (viac) a most (najviac), ktoré sa dajú pred stupňovanú príslovku:

 • politelymore politely (komparatív) → most politely (superlatív)
 • frequentlymore frequently (komparatív) → most frequently (superlatív)

Príslovky, ktoré majú rovnaký tvar ako prídavné mená, sa stupňujú pomocou prípon -er a -est:

 • fastfaster (komparatív) → fastest (superlatív)
 • latelater (komparatív) → latest (superlatív)

Tak napríklad dochádza k tomu, že k príslovke early sa pridávajú prípony -er a -est aj keď vyzerajú, že sa končia na -ly. V prípade tvorby komparatívu a superlatívu tejto príslovky je nutné tiež myslieť na to, že -y sa pred príponou zmäkčuje:

 • earlyearlier (komparatív) = skôrskoršie
 • earlyearliest (superlatív) = skôrnajskoršie

Existujú príslovky, ktoré majú nepravidelné stupňovanie. Je nutné sa ich formy komparatívu a superlatívu naučiť. Najznámejšie sú:

základný tvar komparatív superlatív
well better best
badly worse worst
little less least
far farther/further farthest/furthest

Farther/farthest sa používa na vyjadrenie fyzickej vzdialenosti a further/furthest na vyjadrenie symbolickej vzdialenosti.

Rozdiel medzi komparatívom a superlatívom zodpovedá tomu v slovenčine a správny tvar je treba vyberať na základe významu. Príklady:

 • Katherine studied the hardest of all the students.

Tu sa nesmie použiť komparatív, protože väzba of all the students (zo všetkých študentov) naznačuje, že neporovnávame, ale určujeme toho najlepšieho.

 • She made it sound worse than it actually was.

Tu porovnávame medzi tým, ako to znelo a aké to v skutečnosti bolo. Logicky teda použijeme komparatív.

Zatvoriť

Adverbs comparative vs. superlative (ťažké)

Vyriešené:

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia