Nastavenie cvičení


Pozor, nastavenia sú platné iba pre toto cvičenie a systém.

viemeto.eu/LXB


Stiahnuť QR kód

Present perfect: simple vs. continuous

porovnanie jednoduchého a priebehového predprítomného času

Jednoduchý predprítomný čas používame, keď hovoríme o udalostiach, ktoré sa odohrali v minulosti, ale majú nejakú súvislosť s prítomnosťou (ak napríklad hovoríme o tom či a koľkokrát sme niečo urobili). Rozdiel medzi jednoduchým predprítomným časom a priebehovým je primárne v tom, či je daná činnosť dokončená alebo nie. Napríklad:

  • I have read the book she lent me. I liked it.
  • I have been reading the book she lent me. I’ve got another 30 pages to read.

V prvej vete je použitý jednoduchý predprítomný čas, pretože kniha už bola prečítaná. Druhá veta v druhom príklade naznačuje, že činnost nie je dokončená: zostáva ešte dočítať tridsať strán. Použije sa teda predprítomný čas priebehový.

Predprítomný čas priebehový sa tiež používa na zdôraznenie priebehu aktivity. Preto je v nasledujúcej vete priebehová forma aj napriek tomu, že telefonáty už boli ukončené:

  • I have been trying to call you all morning!

Ďalší prípad, kedy sa môžeme stretnúť s priebehovou formou predprítomného času, je, ak hovoríme o dočasných činnostiach a stavoch. Napríklad:

  • I usually work in Brno but I have been working in Zlín for the last 3 weeks.

Naopak, v prípade slovies vyjadrujúcich zmyslové vnímanie alebo emócie a mentálne procesy sa používa jednoduchý predprítomný čas. Vo svojej priebehovej forme je možné tieto slovesá nájsť iba v neformálnej angličtine:

  • I have heard about this job from my girlfriend.
  • They have loved your place.
Zatvoriť

Present perfect simple vs. continuous: Sports (stredné)

Vyriešené:

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia