Je to príliš ťažké? Skúste najprv tieto cvičenia:

Past tense: questions

Rozhodovačka: 2. úroveň

Nastavenie cvičení


Pozor, nastavenia sú platné iba pre toto cvičenie a systém.

viemeto.eu/LX1


Stiahnuť QR kód

Past tense: questions

Past simple

Otázky v jednoduchom minulom čase tvoríme pridaním pomocného slovesa did (teda minulého času do) na začiatok vety. Pomocné sloveso na seba zase prevezme všetky gramatické funkcie. Keďže pomocné sloveso indikuje aj minulý čas, plnovýznamové sloveso, ktoré za ním nasleduje, bude už v prítomnom čase. Tvar did sa používa pre všetky osoby a čísla:

 • Did they go to the party?
 • Did she call you?

Podobne je to aj s tvorením záporu. Vyjadríme ho zase pomocným slovesom did, ku ktorému pridáme časticu not, ktorá značí, že ide o zápor:

 • They did not go go to a party.
 • She did not call you.

Pri zápore môžeme tiež často naraziť na skrátenú formu didn't. Jej použitie je úplne bežné a je zameniteľná s dlhšími formami (ktoré sú preferované vo formálnej komunikácii).

Výnimka opäť nastáva pri slovese to be, ktoré pri tvorbe otázok a záporov pomocné sloveso do nepotrebuje. Otázky sa teda tvoria presunutím správneho tvaru slovesa be na začiatok vety. Napr.:

 • Was I too loud?
 • Were you happy?

Pri zápore sa zase len pridá častica not za vhodnú formu slovesa to be:

 • I was not too loud.
 • You weren't happy.

Past continuous

V prípade minulého času priebehového tvoríme otázku jednoducho presunutím tvaru slovesa to be na začiatok vety:

 • Were they eating?
 • Was she leaving?

Zápor tvoríme použitím negatívnej častice not, ktorú umiestnime za tvar slovesa to be:

 • They were not eating.
 • She was not leaving.

Opäť je pri záporoch možné vytvoriť skrátenú formu záporu, teda wasn't a weren't.

Zavřít

Past tense: questions (ťažké)

Vyriešené:

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia