Je to príliš ťažké? Skúste najprv tieto cvičenia:

Adjectives comparative vs. superlative

Rozhodovačka: 2. úroveň

Nastavenie cvičení


Pozor, nastavenia sú platné iba pre toto cvičenie a systém.

viemeto.eu/LXX


Stiahnuť QR kód

Adjectives comparative vs. superlative

Prídavné mená majú v angličtine tri stupne, ktoré zodpovedajú spôsobu stupňovania v slovenčine:

  1. základný tvar
  2. komparatív – na porovnávanie
  3. superlatív – popisujúci to naj-

Postup pri tvorbe komparatívu a superlatívu závisí od dĺžky prídavného mena. Ak ide o jednoslabičné alebo niektoré dvojslabičné prídavné mená, používajú sa prípony -er a -est. Napríklad:

  • bigbigger (komparatív) = veľkýväčší
  • bigbiggest (superlatív) = veľkýnajväčší

Môžeme sa stretnúť s prípadmi, kedy sa prídavné meno končí na -y. V tom prípade sa pred pridaním prípony -y zmení na -i. Napríklad:

  • lazylazier (komparatív) = lenivýlenivejší
  • lazylaziest (superlativ) = lenivýnajlenivejší

Dlhšie prídavné mená, teda niektoré dvojslabičné a všetky viacslabičné, sa stupňujú pomocou slov more (viac) a most (najviac), ktoré sa dajú pred stupňované prídavné meno.

  • dangerousmore dangerous (komparatív) = nebezpečnýviac nebezpečný
  • dangerousmost dangerous (superlatív) = nebezpečnýnajviac nebezpečný

Už bolo spomenuté, že dvojslabičné prídavné mená môžu spadať do oboch kategórií. Nie je pravidlo, na základe ktorého by sa dalo určiť, do ktorej, je treba vychádzať zo skúsenosti. Použitie slov more a most však nikdy chybou nebude.

Existujú prídavné mená, ktoré majú nepravidelné stupňovanie. Je nutné sa ich formy komparatívu a superlatívu naučiť. Najznámejšie sú:

základný tvar komparatív superlatív
good better best
bad worse worst
little less least
much more most

Rozdiel medzi komparatívom a superlatívom zodpovedá tomu v slovenčine a správny tvar je treba vybrať na základe významu. Príklady:

Excuse me, which of these two shirts is the cheaper? V tomto prípade je použitý komparatív, pretože porovnávame medzi dvomi košeľami.
Kubo drives the fastest of all my friends. Tu sa nesmie použiť komparatív, pretože väzba of all my friends (zo všetkých mojich kamarátov) naznačuje, že neporovnávame, ale určujeme toho najlepšieho.
Zavřít

Adjectives comparative vs. superlative (ťažké)

Vyriešené:

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia