Prejsť na cvičenie:
Vpisovanie
Prejsť na tému:
Present perfect tense
Zobraziť na celú obrazovku
Precvičujte neobmedzene

Váš denný počet odpovedí je obmedzený. Pre navýšenie limitu alebo prístup do svojho účtu s licenciou sa prihláste.

Prihlásiť sa
Zobraziť súhrn témy
KWV
Zdieľať

QR kód

QR kód je možné naskenovať napr. mobilným telefónom a tak sa dostať priamo k danému cvičeniu alebo sade príkladov.

Kód / krátka adresa

Trojznakový kód je možné napísať do vyhľadávacieho riadka, tiež je súčasťou skrátenej adresy.

Skopírujte kliknutím.

KWV
viemeto.eu/KWV

viemeto.eu/KWV

Present perfect tense

Tvorba predprítomného času

Tvar jednoduchého predprítomného času tvoríme vyčasovaním pomocného slovesa have, ktoré je nasledované príčastím minulým významového slovesa (pri pravidelných slovesách pridávame koncovku -ed k základnému tvaru).

  • I have already finished my coffee.

Nepravidelné tvary príčastia minulého môžete nájsť tu. Informácie o tvorbe otázok a záporov môžete nájsť tu.

Použitie predprítomného času

Jednoduchý predprítomný čas používame, keď hovoríme o udalostiach, ktoré sa odohrali v minulosti, ale majú nejakú súvislosť s prítomnosťou.

Jedným prípadom použitia jednoduchého predprítomného času je pri hovorení o skúsenostiach, ktoré sme prežili do súčasnej doby. Zvyčajne nie sú tieto skúsenosti špecifikované konktrétnym časom, ale často s nimi používame výrazy ever, never, before, in my life, so far, up until now.

  • I have never been to London.

Ďalej využívame jednoduchý predprítomný čas na rozprávanie o nedávnej, aj keď dokončenej udalosti, ktorá sa odohrala v minulosti. Nedávna minulosť je často spájaná s výrazmi just a recently.

  • What has just happened?

Jednoduchý predprítomný čas tiež používame na vyjadrenie minulej udalosti, ktorá má následky v prítomnosti.

  • Tom has broken his arm. (Tom má ruku v sadre, ruka je stále zlomená).

Ďalšie použitie jednoduchého predprítomného času je s predložkami for a since na hovorenie o udalostiach, ktoré začali v minulosti a trvajú do súčasnej doby.

  • I have known him since 2015.

Predprítomný čas tiež používame s ďalšími príslovkami, napr. yet, already, still.

Zatvoriť

Present perfect tense (ťažké)

Vyriešené:

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia