Prejsť na cvičenie:
Stavba viet
Prejsť na tému:
Position of adverbs in sentences
Zobraziť na celú obrazovku
Precvičujte neobmedzene

Váš denný počet odpovedí je obmedzený. Pre navýšenie limitu alebo prístup do svojho účtu s licenciou sa prihláste.

Prihlásiť sa
Zobraziť súhrn témy
KZK
Zdieľať

QR kód

QR kód je možné naskenovať napr. mobilným telefónom a tak sa dostať priamo k danému cvičeniu alebo sade príkladov.

Kód / krátka adresa

Trojznakový kód je možné napísať do vyhľadávacieho riadka, tiež je súčasťou skrátenej adresy.

Skopírujte kliknutím.

KZK
viemeto.eu/KZK

viemeto.eu/KZK

Position of adverbs in sentences

Príslovky sa vo vetách objavujú v zásade na troch pozíciách: na začiatku, uprostred a na konci vety.

Niektoré príslovky môžu zastávať viac pozícií, iné sú viazané na konkrétnu pozíciu. V zásade platí, že príslovka nemôže byť nikdy umiestnená medzi predmet a prísudok. Konkrétne pozície často záležia na type príslovky:

Príslovky spôsobu

Príslovky spôsobu sa objavujú uprostred a na konci vety. Pri príslovkách končiacich sa na -ly záleží, či chceme zdôrazniť spôsob. Ak áno, príslovku uvedieme na konci vety:

 • He ate lunch hungrily.
 • We left the house quickly.

Môžeme ju ale umiestniť aj do stredu vety:

 • He hungrily ate lunch.
 • We quickly left the house.

Príslovky spôsobu, ktoré sa nekončia na -ly, sa uvádzajú vždy na konci vety:

 • They went to bed late.
 • I am doing well.

Dôležité je si uvedomiť, že pozícia príslovky vo vete môže niekedy zmeniť význam tejto príslovky:

 • The child behaved badly.
 • They badly need help.

Príslovky miesta

Vo väčšine prípadov nasledujú príslovky miesta priamo za slovesom, teda uprostred alebo na konci vety:

 • They are standing outside.
 • Go upstairs please.

Na začiatku vety sa príslovky miesta objavujú ak kladieme dôraz na konkrétne miesto:

 • Outside it’s raining cats and dogs.
 • In the city there is a lot of traffic.

Príslovky času

Ak ide o príslovky času určujúce konkrétny čas, najčastejšie sa umiestňujú na koniec vety:

 • I went shopping on Tuesday.
 • There was a fire yesterday.

Je ale možné ich umiestniť aj na začiatok vety, aj keď vetná konštrukcia už nebude tak prirodzená:

 • On Tuesday, I went shopping.
 • Yesterday, there was a fire.

Na začiatok vety nie je možné umiestniť jednoslovné príslovky vyjadrujúce ako často sa niečo deje:

 • We go shopping daily.
 • The magazine comes monthly.

Príslovky, ktoré neurčujú konkrétny čas môžu mať rôzne pozície vo vete:

 • Soon we will be there.
 • We will soon be there.

Výnimkou sú príslovky always a never, ktoré zastávajú pozíciu uprostred vety:

 • She is always late for work.
 • That has never happened.

Iné príslovky

Príslovky, ktoré zdôrazňujú určitú skutočnosť (napr. too, very, rather, hardly) sa väčšinou umiestňujú priamo pred slovo, na ktoré odkazujú:

 • We were very shocked to hear the news.
 • My mum is too strict with me.

Príslovky ako napríklad furthermore, nevertheless, anyway uvádzajú nasledujúcu vetu, najčastejšie sa teda nachádzajú na začiatku:

 • Furthermore, there is no proof of that.
 • Honestly, I did not want to work here.

Príslovky vyjadrujúce pravdepodobnosť (napr. certainly, probably) sa umiestňujú do stredu vety:

 • I am certainly going to come to your party.
 • They will probably miss the train.

Výnimkou sú príslovky perhaps a maybe, ktoré sa umiestňujú skôr na začiatok vety:

 • Maybe it will rain today.
 • Perhaps I will win a lottery.

Ak sa vo vete nachádza viac než jedna príslovka, nasledujú po sebe v poradí spôsob, miesto a čas:

 • The sun was shining strongly on the beach yesterday.
 • He called me repeatedly this morning.

Myslite prosím na to, že vyššie uvedené pravidlá sú často len odporúčania. Nanešťastie platí, podobne ako v mnohých iných prípadoch v rámci angličtiny, že na určenie správnej pozície je treba vychádzať z predchádzajúcich skúseností a správny slovosled je treba jednoducho odhadnúť.

Zatvoriť

Position of adverbs in sentences (ľahké)NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia