Český jazyk

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Slovíčka: podstatné mená: Abstraktné
Slovíčka: podstatné mená: Ľudia
0/12
0/7
Slovíčka: podstatné mená: Zvieratá
0/9
0/5
Slovíčka: podstatné mená: Príroda, svet
0/9
Slovíčka: podstatné mená: Priestor a miesta
0/9
Slovíčka: podstatné mená: Veci
Slovíčka: slovesá: Slovesá
0/8
Slovíčka: slovesá: Tematické slovesá
Slovíčka: slovesá: Frázové slovesá
Slovíčka: ďalšie slovné druhy: Prídavné mená
Slovíčka: ďalšie slovné druhy: Príslovky
Slovíčka: ďalšie slovné druhy: Zámená a predložky
Tematické slovíčka a frázy: Škola, práca, peniaze
Tematické slovíčka a frázy: Zo života
Tematické slovíčka a frázy: Jedlo
Tematické slovíčka a frázy: Športovanie
Tematické slovíčka a frázy: Cestovanie
Tematické slovíčka a frázy: Zábava
Tematické slovíčka a frázy: Zo sveta
Tematické slovíčka a frázy: Príslovia a porekadlá
Grammar: Be, have, do
Grammar: Tenses
Grammar: Plurals
Grammar: Articles
Grammar: Prepositions
Grammar: Modal verbs
Grammar: Pronouns
Grammar: Conditionals
Grammar: Adjectives and adverbs
Grammar: Passives
Grammar: Quantity
Grammar: Verb patterns
Grammar: Questions, question words, short answers
Grammar: Mixed practice
Grammar: Speech
Grammar: Parts of speech
Výslovnosť a posluch: Výslovnosť
Výslovnosť a posluch: Posluch
Tematické zadania: Krížovky
0/7
0/5
0/4
Tematické zadania: Scrabble
0/15
0/37
0/19
0/15
Tematické zadania: Čítanie s porozumením
0/6
0/9
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/6
0/8
0/6
Tematické zadania: Posluchové cvičenia
0/6
0/10
0/8
0/3
Tematické zadania: Vzťahy slov
Tematické zadania: Vtipy
0/9
0/13
0/10
0/11
0/21
0/13
0/10
0/18
0/17

Slovíčka: podstatné mená: Ľudia

Rodina, vzťahy

Prekladateľ

lehké

Pexeso

lehké

Prekladateľ

střední

Posluch slovíčok

střední

Anglické slovíčka: Výber z možností

lehké

Prekladateľ

těžké

Anglické slovíčka: Výber z možností

střední

Anglické slovíčka: Výber z možností

těžké

Pexeso

střední

Posluch slovíčok

lehké

Posluch slovíčok

těžké

Pexeso

těžké

Slovíčka vo vetách

lehké

Slovíčka vo vetách

střední

Slovíčka vo vetách

těžké

Osobné údaje

Anglické slovíčka: Výber z možností

střední

Posluch slovíčok

střední

Pexeso

střední

Prekladateľ

střední

Časti tela

Slovíčka vo vetách

střední

Slovíčka vo vetách

těžké

Presúvanie

střední

Prekladateľ

lehké

Prekladateľ

střední

Prekladateľ

těžké

Slovíčka vo vetách

lehké

Anglické slovíčka: Výber z možností

lehké

Anglické slovíčka: Výber z možností

střední

Anglické slovíčka: Výber z možností

těžké

Pexeso

lehké

Pexeso

střední

Pexeso

těžké

Posluch slovíčok

lehké

Posluch slovíčok

střední

Posluch slovíčok

těžké

Strieľačka

lehké
0

Oblečenie, móda

Posluch slovíčok

lehké

Slovíčka vo vetách

střední

Anglické slovíčka: Výber z možností

těžké

Posluch slovíčok

těžké

Pexeso

těžké

Presúvanie

střední

Prekladateľ

střední

Anglické slovíčka: Výber z možností

lehké

Prekladateľ

lehké

Anglické slovíčka: Výber z možností

střední

Slovíčka vo vetách

lehké

Pexeso

střední

Prekladateľ

těžké

Pexeso

lehké

Posluch slovíčok

střední

Strieľačka

lehké
0

Zamestnanie

Prekladateľ

lehké

Prekladateľ

střední

Prekladateľ

těžké

Anglické slovíčka: Výber z možností

lehké

Anglické slovíčka: Výber z možností

střední

Anglické slovíčka: Výber z možností

těžké

Pexeso

lehké

Pexeso

střední

Posluch slovíčok

těžké

Pexeso

těžké

Posluch slovíčok

lehké

Posluch slovíčok

střední

Slovíčka vo vetách

lehké

Slovíčka vo vetách

střední

Strieľačka

lehké
0

Pocity, nálady

Prekladateľ

lehké

Prekladateľ

střední

Prekladateľ

těžké

Slovíčka vo vetách

střední

Anglické slovíčka: Výber z možností

těžké

Anglické slovíčka: Výber z možností

lehké

Anglické slovíčka: Výber z možností

střední

Pexeso

lehké

Pexeso

střední

Pexeso

těžké

Posluch slovíčok

těžké

Posluch slovíčok

lehké

Posluch slovíčok

střední

Strieľačka

lehké
0

Stavy, myšlienky

Prekladateľ

střední

Anglické slovíčka: Výber z možností

střední

Posluch slovíčok

střední

Pexeso

střední

Ľudia: mix

Anglické slovíčka: Výber z možností

těžké

Posluch slovíčok

těžké

Pexeso

těžké

Posluch slovíčok

střední

Anglické slovíčka: Výber z možností

lehké

Anglické slovíčka: Výber z možností

střední

Pexeso

lehké

Pexeso

střední

Posluch slovíčok

lehké

Prekladateľ

lehké

Prekladateľ

střední

Prekladateľ

těžké

Části těla, oblečení

lehké
0/12

Lidé

lehké
0/7

Slovíčka: podstatné mená: Priestor a miesta

Mesto

Pexeso

lehké

Posluch slovíčok

lehké

Posluch slovíčok

střední

Slovíčka vo vetách

střední

Presúvanie

střední

Anglické slovíčka: Výber z možností

střední

Prekladateľ

lehké

Prekladateľ

střední

Prekladateľ

těžké

Anglické slovíčka: Výber z možností

těžké

Anglické slovíčka: Výber z možností

lehké

Pexeso

střední

Posluch slovíčok

těžké

Pexeso

těžké

Dom, časti domu, nábytok

Slovíčka vo vetách

střední

Posluch slovíčok

těžké

Presúvanie

střední

Prekladateľ

lehké

Prekladateľ

střední

Anglické slovíčka: Výber z možností

těžké

Pexeso

střední

Prekladateľ

těžké

Pexeso

těžké

Anglické slovíčka: Výber z možností

lehké

Anglické slovíčka: Výber z možností

střední

Pexeso

lehké

Posluch slovíčok

lehké

Posluch slovíčok

střední

Strieľačka

lehké
0

Záhrada, farma

Pexeso

těžké

Posluch slovíčok

těžké

Anglické slovíčka: Výber z možností

střední

Posluch slovíčok

střední

Prekladateľ

těžké

Prekladateľ

střední

Anglické slovíčka: Výber z možností

těžké

Pexeso

střední

Presúvanie

střední

Verejné značky

Prekladateľ

lehké

Pexeso

lehké

Anglické slovíčka: Výber z možností

lehké

Posluch slovíčok

lehké

Priestor a miesta: mix

Posluch slovíčok

těžké

Anglické slovíčka: Výber z možností

těžké

Pexeso

těžké

Anglické slovíčka: Výber z možností

lehké

Anglické slovíčka: Výber z možností

střední

Pexeso

lehké

Pexeso

střední

Posluch slovíčok

lehké

Prekladateľ

lehké

Posluch slovíčok

střední

Prekladateľ

střední

Prekladateľ

těžké

Krajina, město, dům

lehké
0/9

Slovíčka: slovesá: Slovesá

Základné slovesa

Anglické slovíčka: Výber z možností

střední

Posluch slovíčok

střední

Prekladateľ

lehké

Pexeso

lehké

Prekladateľ

střední

Pexeso

střední

Anglické slovíčka: Výber z možností

lehké

Posluch slovíčok

lehké

Slovíčka vo vetách

lehké

Slovíčka vo vetách

střední

Slovíčka vo vetách

těžké

Strieľačka

lehké
0

Pohybové slovesá

Posluch slovíčok

střední

Prekladateľ

lehké

Prekladateľ

těžké

Prekladateľ

střední

Posluch slovíčok

lehké

Posluch slovíčok

těžké

Slovíčka vo vetách

lehké

Anglické slovíčka: Výber z možností

lehké

Pexeso

lehké

Slovíčka vo vetách

střední

Pexeso

střední

Anglické slovíčka: Výber z možností

střední

Slovíčka vo vetách

těžké

Anglické slovíčka: Výber z možností

těžké

Pexeso

těžké

Myslenie a vnímanie

Pexeso

lehké

Pexeso

střední

Prekladateľ

lehké

Prekladateľ

střední

Anglické slovíčka: Výber z možností

lehké

Anglické slovíčka: Výber z možností

střední

Posluch slovíčok

lehké

Posluch slovíčok

střední

Komunikácia (slovesá)

Pexeso

lehké

Posluch slovíčok

střední

Slovíčka vo vetách

střední

Prekladateľ

lehké

Anglické slovíčka: Výber z možností

lehké

Posluch slovíčok

lehké

Prekladateľ

střední

Pexeso

střední

Prekladateľ

těžké

Anglické slovíčka: Výber z možností

těžké

Anglické slovíčka: Výber z možností

střední

Posluch slovíčok

těžké

Pexeso

těžké

Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)

Prekladateľ

střední

Posluch slovíčok

střední

Anglické slovíčka: Výber z možností

střední

Pexeso

střední

Abstraktné slovesá

Posluch slovíčok

těžké

Prekladateľ

těžké

Pexeso

těžké

Anglické slovíčka: Výber z možností

těžké

Slovesá: mix

Pexeso

střední

Anglické slovíčka: Výber z možností

lehké

Anglické slovíčka: Výber z možností

střední

Anglické slovíčka: Výber z možností

těžké

Pexeso

lehké

Pexeso

těžké

Posluch slovíčok

lehké

Posluch slovíčok

střední

Posluch slovíčok

těžké

Prekladateľ

lehké

Prekladateľ

střední

Prekladateľ

těžké

Slovesá

lehké
0/8

Tematické slovíčka a frázy: Príslovia a porekadlá

Príslovia a porekadlá

Stavba viet

střední

Stavba viet

těžké

Grammar: Tenses

Present simple tense

Rozhodovačka

lehké

Diktáty online

lehké

Stavba viet

lehké

Rozhodovačka

střední

Present simple: I - she - infinitive

střední

Present simple: positive - negative - question

střední

Posluch viet

lehké

Stavba viet

střední

Chat

lehké

Vpisovanie

lehké

Vpisovanie

střední

Tetris

lehké
0

Tetris

lehké
0

Roboti

lehké
0

Present continuous

Stavba viet

střední

Stavba viet

lehké

Vpisovanie

lehké

Popisky obrázků: děti a hry

lehké

Present continuous - double consonant

lehké

Popisky obrázků: sportování

lehké

Popisky obrázků: škola

lehké

Popisky obrázků: lidé v přírodě

střední

Popisky obrázků: město

střední

Popisky obrázků: cestování

střední

Present simple tense: questions and negatives

Vpisovanie

střední

Rozhodovačka

střední

Stavba viet

lehké

Stavba viet

střední

Stavba viet

těžké

Present simple vs. present continuous

Stavba viet

střední

Rozhodovačka

střední

Present simple vs. present continuous

lehké

Vpisovanie

lehké

Present simple vs. present continuous

střední

Talking about the present: mix

Rozhodovačka

lehké

Rozhodovačka

střední

Stavba viet

lehké

Stavba viet

střední

Vpisovanie

střední

Popisky obrázků: zvířata

lehké

Past simple tense (regular verbs)

Diktáty online

lehké

Rozhodovačka

lehké

Stavba viet

střední

Vpisovanie

lehké

Stavba viet

lehké

Vpisovanie

střední

Past simple tense - tvorba: -ed (-d) - zmäkčenie - zdvojenie

střední

Posluch viet

lehké

Chat

lehké

Tetris

lehké
0

Past simple tense (irregular verbs)

Vpisovanie

těžké

Rozraďovačka

střední

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

těžké

Diktáty online

střední

Vpisovanie

střední

Posluch viet

střední

Tetris

lehké
0

Past simple tense: questions and negatives

Vpisovanie

střední

Rozhodovačka

střední

Stavba viet

lehké

Stavba viet

střední

Minulý priebehový čas

Rozhodovačka

střední

Diktáty online

střední

Stavba viet

střední

Vpisovanie

střední

Present perfect tense

Stavba viet

těžké

Diktáty online

lehké

Stavba viet

střední

Rozhodovačka

střední

Vpisovanie

střední

Rozhodovačka

těžké

Vpisovanie

těžké

Past perfect

Rozhodovačka

těžké

Stavba viet

těžké

Past simple vs. past continuous

Past simple vs. past continuous

střední

Stavba viet

střední

Rozhodovačka

těžké

Vpisovanie

těžké

Past simple vs. past continuous

střední

Past simple vs. present perfect

Past simple vs. present perfect

těžké

Stavba viet

střední

Vpisovanie

střední

Past simple vs. present perfect

střední

Present perfect: simple vs. continuous

Present perfect: simple vs. continuous

těžké

Past simple vs. past perfect

Past simple vs. past perfect

těžké

Talking about the past: mix

Diktáty online

střední

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

těžké

Vpisovanie

střední

Vpisovanie

těžké

Stavba viet

lehké

Stavba viet

střední

Stavba viet

těžké

Past simple tense: mix

lehké
0

Future simple tense

Stavba viet

těžké

Rozhodovačka

střední

Diktáty online

střední

Stavba viet

střední

Future tenses: continuous vs. perfect

Future tenses: continuous vs. perfect

těžké

Will / going to

Rozhodovačka

střední

Stavba viet

střední

Tenses: mix

Rozhodovačka

lehké

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

těžké

Present simple vs. present continuous

lehké

Big tenses mix

lehké
0

Grammar: Conditionals

First conditional

Rozhodovačka

střední

Second conditional

Rozhodovačka

těžké

Wish, unless, if only, if not

Rozhodovačka

těžké

Conditionals: mix

Rozhodovačka

těžké

Grammar: Quantity

Few, less, little, much, many

Rozhodovačka

těžké

Rozhodovačka

střední

Vpisovanie

střední

Roboti

lehké
0

Nouns: countable, uncountable

Rozhodovačka

střední

Some, any, no, every

Rozhodovačka

střední

Both, all, whole, every, each

Rozhodovačka

střední

Another, other, either, neither, each

Rozhodovačka

těžké

Stavba viet

těžké

Ordinal numbers

Vpisovanie

střední

Quantity - mix

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

lehké

Roboti

lehké
0

Grammar: Questions, question words, short answers

Simple questions

Vpisovanie

lehké

Questions with auxiliary verbs

Vpisovanie

střední

Wh- questions

Vpisovanie

lehké

Rozhodovačka

střední

Vpisovanie

střední

Question tags

Rozhodovačka

střední

Stavba viet

střední

Questions: mix

Stavba viet

střední

Rozhodovačka

střední

Grammar: Mixed practice

Word forms

Vpisovanie

těžké

Thought - though - through - taught - tough

Vpisovanie

těžké

Grammar: Speech

Reported speech

Stavba viet

těžké

Výslovnosť a posluch: Výslovnosť

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Rozraďovačka

střední

Tetris

lehké
0

Plural S pronunciation: s - z - iz

Rozraďovačka

střední

Tetris

lehké
0

Výslovnosť a posluch: Posluch

Krátke vety

Krátke vety

lehké

Posluch viet

střední

Stredne dlhé vety

Stredné vety

střední

Dlhé vety

Dlhé vety

těžké
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat