Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Tematické slovíčka a frázy: Príslovia a porekadlá

Príslovia a porekadlá

Stavba viet

ťažké

Grammar: Tenses

Past simple tense (irregular verbs)

Vpisovanie

ťažké

Diktáty online

stredné

Present perfect tense

Stavba viet

ťažké

Rozhodovačka

ťažké

Vpisovanie

ťažké

Past perfect

Rozhodovačka

ťažké

Stavba viet

ťažké

Past simple vs. past continuous

Vpisovanie

ťažké

Past simple vs. present perfect

Past simple vs. present perfect

ťažké

Present perfect: simple vs. continuous

Present perfect: simple vs. continuous

ťažké

Past simple vs. past perfect

Past simple vs. past perfect

ťažké

Talking about the past: mix

Diktáty online

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Vpisovanie

ťažké

Stavba viet

ťažké

Future simple tense

Stavba viet

ťažké

Future tenses: continuous vs. perfect

Future tenses: continuous vs. perfect

ťažké

Tenses: mix

Rozhodovačka

ťažké

Grammar: Plurals

Nouns plurals irregular

Rozhodovačka

ťažké

Plurals: mix

Rozhodovačka

ťažké

Grammar: Modal verbs

Modal verbs: past simple

Rozhodovačka

ťažké

Must / have to / can

Rozhodovačka

ťažké

Stavba viet

ťažké

Should

Rozhodovačka

ťažké

Modal verbs: mix

Rozhodovačka

ťažké

Grammar: Pronouns

Reflexive pronouns

Rozhodovačka

ťažké

Grammar: Conditionals

Second conditional

Rozhodovačka

ťažké

Wish, unless, if only, if not

Rozhodovačka

ťažké

Conditionals: mix

Rozhodovačka

ťažké

Grammar: Adjectives and adverbs

Adverbs comparative / superlative

Tetris

ľahké
0

Adjective or adverb?

Adjectives and adverbs longer

ťažké

Too / enough

Rozhodovačka

ťažké

Grammar: Passives

Passive voice

Vpisovanie

ťažké

Stavba viet

ťažké

Grammar: Quantity

Few, less, little, much, many

Rozhodovačka

ťažké

Another, other, either, neither, each

Rozhodovačka

ťažké

Stavba viet

ťažké

Grammar: Mixed practice

Word forms

Vpisovanie

ťažké

Thought - though - through - taught - tough

Vpisovanie

ťažké

Grammar: Speech

Reported speech

Stavba viet

ťažké

Výslovnosť a posluch: Výslovnosť

Plural S pronunciation: s - z - iz

Tetris

ľahké
0

Tematické zadania: Scrabble

Scrabble

Nature

ľahké
0/15

Tematické zadania: Čítanie s porozumením

Čítanie s porozumením

Fables

ťažké
0/8

Wikipedia

ťažké
0/6

Tematické zadania: Posluchové cvičenia

Posluchové cvičenia

Science and technology

ťažké
0/3
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat