Angličtina: 9. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Slovíčka: podstatné mená: Zvieratá

Zvieratá: hmyz

Pexeso

stredné

Zvieratá: mix

Slovíčka vo vetách

ťažké

Slovíčka: podstatné mená: Príroda, svet

Kvety, stromy

Pexeso

ťažké

Slovíčka: podstatné mená: Veci

Spotrebiče

Pexeso

stredné

Náradie

Presúvanie

ťažké

Auto

Presúvanie

ťažké

Slovíčka: slovesá: Slovesá

Pohybové slovesá

Slovíčka vo vetách

ťažké

Pexeso

ťažké

Komunikácia (slovesá)

Pexeso

ťažké

Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)

Pexeso

stredné

Slovíčka: slovesá: Tematické slovesá

Činnosti v domácnosti

Slovíčka vo vetách

stredné

Telo (slovesá)

Pexeso

stredné

Slovíčka: slovesá: Frázové slovesá

Frázové slovesá: get, take

Pexeso

ťažké

Frázové slovesá: iné

Pexeso

ťažké

Frázové slovesá: mix

Slovíčka vo vetách

stredné

Slovíčka: ďalšie slovné druhy: Prídavné mená

Základné prídavné mená

Pexeso

ťažké

Vlastnosti ľudí

Pexeso

stredné

Pexeso

ťažké

Vlastnosti a popisy predmetov

Slovíčka vo vetách

stredné

Prídavné mená: mix

Prekladateľ

ťažké

Anglické slovíčka: Výber z možností

ťažké

Posluch slovíčok

ťažké

Pexeso

ťažké

Pexeso

stredné

Slovíčka: ďalšie slovné druhy: Príslovky

Príslovky času a množstva

Pexeso

ťažké

Slovíčka vo vetách

stredné

Pexeso

stredné

Príslovky miesta

Pexeso

stredné

Príslovky spôsobu

Pexeso

stredné

Pexeso

ťažké

Príslovky miery

Pexeso

stredné

Tematické slovíčka a frázy: Škola, práca, peniaze

Škola, školské pomôcky, činnosti

Pexeso

ťažké

Nakupovanie

Pexeso

ťažké

Svet práce

Pexeso

stredné

Peniaze

Pexeso

ťažké

Tematické slovíčka a frázy: Zo života

Zo života

Citáty

ťažké

Sviatky, oslavy

Pexeso

stredné

Tematické slovíčka a frázy: Jedlo

Príprava jedla

Pexeso

ťažké

V reštaurácii

Pexeso

stredné

Tematické slovíčka a frázy: Cestovanie

Názvy štátov

Pexeso

stredné

Vybavenie na cesty

Pexeso

stredné

Aktivity na cestách

Pexeso

ťažké

Dopravné situácie

V letadle

ťažké

Tematické slovíčka a frázy: Zábava

Technológie

Pexeso

stredné

Tematické slovíčka a frázy: Príslovia a porekadlá

Príslovia a porekadlá

Stavba viet

stredné

Stavba viet

ťažké

Grammar: Be, have, do

To do, to have, to be: questions and negatives

Stavba viet

ťažké

Grammar: Tenses

Talking about the present: mix

Vpisovanie

stredné

Past simple tense: questions and negatives

Vpisovanie

stredné

Present perfect tense

Rozhodovačka

ťažké

Vpisovanie

ťažké

Talking about the past: mix

Rozhodovačka

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Vpisovanie

stredné

Vpisovanie

ťažké

Stavba viet

stredné

Stavba viet

ťažké

Grammar: Plurals

Grammar: Prepositions

Prepositions: mix

Vpisovanie

stredné

Grammar: Modal verbs

Grammar: Adjectives and adverbs

Grammar: Passives

Grammar: Quantity

Grammar: Verb patterns

Used to

Rozhodovačka

ťažké

Výslovnosť a posluch: Posluch

Krátke vety

Posluch viet

stredné

Tematické zadania: Čítanie s porozumením

Čítanie s porozumením

Shopping

ľahké
0/6

Simple Wikipedia

ľahké
0/6

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešení úloh alebo na vysvetlenie postupu.
Aktuálne informácie: Prosím, zasielajte iba naliehavé otázky. V súvislosti s uzavretím škôl sú systémy Vieme zahltené prevádzkou aj otázkami. Ďakujeme za pochopenie.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM