Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Angličtina

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.
Téma
Slovíčka: podstatné mená: Abstraktné 2 / 32 0 / 4
Slovíčka: podstatné mená: Ľudia 3 / 94 0 / 19 0 / 16
Slovíčka: podstatné mená: Zvieratá 0 / 35 0 / 14 0 / 8
Slovíčka: podstatné mená: Príroda, svet 1 / 44 0 / 9 0 / 4
Slovíčka: podstatné mená: Priestor a miesta 0 / 53 0 / 9 0 / 4
Slovíčka: podstatné mená: Veci 0 / 36
Slovíčka: slovesá: Slovesá 0 / 68 0 / 8 0 / 4
Slovíčka: slovesá: Tematické slovesá 0 / 17
Slovíčka: slovesá: Frázové slovesá 0 / 14 0 / 5
Slovíčka: ďalšie slovné druhy: Prídavné mená 0 / 47 0 / 4
Slovíčka: ďalšie slovné druhy: Príslovky 0 / 29
Slovíčka: ďalšie slovné druhy: Zámená a predložky 0 / 8
Tematické slovíčka a frázy: Škola, práca, peniaze 0 / 40
Tematické slovíčka a frázy: Zo života 0 / 37
Tematické slovíčka a frázy: Jedlo 2 / 21
Tematické slovíčka a frázy: Športovanie 0 / 13
Tematické slovíčka a frázy: Cestovanie 0 / 23
Tematické slovíčka a frázy: Zábava 0 / 24
Tematické slovíčka a frázy: Zo sveta 0 / 28
Tematické slovíčka a frázy: Príslovia a porekadlá 0 / 2
Grammar: Be, have, do 2 / 28 0 / 8
Grammar: Tenses 0 / 103 0 / 31
Grammar: Plurals 0 / 7 0 / 4
Grammar: Articles 0 / 9 0 / 6
Grammar: Prepositions 0 / 13 0 / 13
Grammar: Modal verbs 0 / 14 0 / 15
Grammar: Pronouns 0 / 7 0 / 3
Grammar: Conditionals 0 / 4
Grammar: Adjectives and adverbs 0 / 13 0 / 12
Grammar: Passives 0 / 4
Grammar: Quantity 0 / 12 0 / 9
Grammar: Verb patterns 0 / 10
Grammar: Questions, question words, short answers 0 / 9
Grammar: Mixed practice 0 / 2
Grammar: Speech 0 / 1
Grammar: Parts of speech 0 / 2 0 / 9
Výslovnosť a posluch: Výslovnosť 0 / 2 0 / 8
Výslovnosť a posluch: Posluch 0 / 4
Tematické zadania: Krížovky 0 / 16
Tematické zadania: Scrabble 0 / 86
Tematické zadania: Čítanie s porozumením 0 / 213
Tematické zadania: Posluchové cvičenia
Tematické zadania: Vzťahy slov 0 / 2
Tematické zadania: Vtipy 0 / 366

Slovíčka: podstatné mená: Ľudia

Rodina, vzťahy

Prekladateľ

ľahké

Pexeso

ľahké

Prekladateľ

stredné

Posluch slovíčok

stredné

Anglické slovíčka: Výber z možností

ľahké

Prekladateľ

ťažké

Anglické slovíčka: Výber z možností

stredné

Anglické slovíčka: Výber z možností

ťažké

Pexeso

stredné

Posluch slovíčok

ľahké

Posluch slovíčok

ťažké

Pexeso

ťažké

Slovíčka vo vetách

ľahké

Slovíčka vo vetách

stredné

Slovíčka vo vetách

ťažké

Osobné údaje

Anglické slovíčka: Výber z možností

stredné

Posluch slovíčok

stredné

Pexeso

stredné

Prekladateľ

stredné

Časti tela

Presúvanie

stredné

Prekladateľ

ľahké

Prekladateľ

stredné

Prekladateľ

ťažké

Anglické slovíčka: Výber z možností

ľahké

Anglické slovíčka: Výber z možností

stredné

Anglické slovíčka: Výber z možností

ťažké

Pexeso

ľahké

Pexeso

stredné

Pexeso

ťažké

Posluch slovíčok

ľahké

Posluch slovíčok

stredné

Posluch slovíčok

ťažké

Slovíčka vo vetách

ľahké

Slovíčka vo vetách

stredné

Slovíčka vo vetách

ťažké

Strieľačka

ľahké
0

Oblečenie, móda

Posluch slovíčok

ľahké

Anglické slovíčka: Výber z možností

ťažké

Posluch slovíčok

ťažké

Pexeso

ťažké

Presúvanie

stredné

Prekladateľ

stredné

Anglické slovíčka: Výber z možností

ľahké

Prekladateľ

ľahké

Anglické slovíčka: Výber z možností

stredné

Pexeso

stredné

Prekladateľ

ťažké

Pexeso

ľahké

Posluch slovíčok

stredné

Slovíčka vo vetách

ľahké

Slovíčka vo vetách

stredné

Slovíčka vo vetách

ťažké

Strieľačka

ľahké
0

Zamestnanie

Prekladateľ

ľahké

Prekladateľ

stredné

Prekladateľ

ťažké

Anglické slovíčka: Výber z možností

ľahké

Anglické slovíčka: Výber z možností

stredné

Anglické slovíčka: Výber z možností

ťažké

Pexeso

ľahké

Pexeso

stredné

Posluch slovíčok

ťažké

Pexeso

ťažké

Posluch slovíčok

ľahké

Posluch slovíčok

stredné

Slovíčka vo vetách

ľahké

Slovíčka vo vetách

stredné

Strieľačka

ľahké
0

Pocity, nálady

Prekladateľ

ľahké

Prekladateľ

stredné

Prekladateľ

ťažké

Slovíčka vo vetách

stredné

Anglické slovíčka: Výber z možností

ťažké

Anglické slovíčka: Výber z možností

ľahké

Anglické slovíčka: Výber z možností

stredné

Pexeso

ľahké

Pexeso

stredné

Pexeso

ťažké

Posluch slovíčok

ťažké

Posluch slovíčok

ľahké

Posluch slovíčok

stredné

Strieľačka

ľahké
0

Stavy, myšlienky

Prekladateľ

stredné

Anglické slovíčka: Výber z možností

stredné

Posluch slovíčok

stredné

Pexeso

stredné

Ľudia: mix

Anglické slovíčka: Výber z možností

ťažké

Posluch slovíčok

ťažké

Pexeso

ťažké

Posluch slovíčok

stredné

Anglické slovíčka: Výber z možností

ľahké

Anglické slovíčka: Výber z možností

stredné

Pexeso

ľahké

Pexeso

stredné

Posluch slovíčok

ľahké

Prekladateľ

ľahké

Prekladateľ

stredné

Prekladateľ

ťažké

Části těla, oblečení

ľahké
0/12

Lidé

ľahké
0/7

Slovíčka: podstatné mená: Priestor a miesta

Mesto

Pexeso

ľahké

Posluch slovíčok

ľahké

Posluch slovíčok

stredné

Slovíčka vo vetách

stredné

Presúvanie

stredné

Anglické slovíčka: Výber z možností

stredné

Prekladateľ

ľahké

Prekladateľ

stredné

Prekladateľ

ťažké

Anglické slovíčka: Výber z možností

ťažké

Anglické slovíčka: Výber z možností

ľahké

Pexeso

stredné

Posluch slovíčok

ťažké

Pexeso

ťažké

Dom, časti domu, nábytok

Slovíčka vo vetách

stredné

Posluch slovíčok

ťažké

Presúvanie

stredné

Prekladateľ

ľahké

Prekladateľ

stredné

Anglické slovíčka: Výber z možností

ťažké

Pexeso

stredné

Prekladateľ

ťažké

Pexeso

ťažké

Anglické slovíčka: Výber z možností

ľahké

Anglické slovíčka: Výber z možností

stredné

Pexeso

ľahké

Posluch slovíčok

ľahké

Posluch slovíčok

stredné

Strieľačka

ľahké
0

Záhrada, farma

Pexeso

ťažké

Posluch slovíčok

ťažké

Anglické slovíčka: Výber z možností

stredné

Posluch slovíčok

stredné

Prekladateľ

ťažké

Prekladateľ

stredné

Anglické slovíčka: Výber z možností

ťažké

Pexeso

stredné

Presúvanie

stredné

Verejné značky

Prekladateľ

ľahké

Pexeso

ľahké

Anglické slovíčka: Výber z možností

ľahké

Posluch slovíčok

ľahké

Priestor a miesta: mix

Posluch slovíčok

ťažké

Anglické slovíčka: Výber z možností

ťažké

Pexeso

ťažké

Anglické slovíčka: Výber z možností

ľahké

Anglické slovíčka: Výber z možností

stredné

Pexeso

ľahké

Pexeso

stredné

Posluch slovíčok

ľahké

Prekladateľ

ľahké

Posluch slovíčok

stredné

Prekladateľ

stredné

Prekladateľ

ťažké

Krajina, město, dům

ľahké
0/9

Slovíčka: slovesá: Slovesá

Základné slovesa

Anglické slovíčka: Výber z možností

stredné

Posluch slovíčok

stredné

Prekladateľ

ľahké

Pexeso

ľahké

Prekladateľ

stredné

Pexeso

stredné

Anglické slovíčka: Výber z možností

ľahké

Posluch slovíčok

ľahké

Slovíčka vo vetách

ľahké

Slovíčka vo vetách

stredné

Slovíčka vo vetách

ťažké

Strieľačka

ľahké
0

Pohybové slovesá

Posluch slovíčok

stredné

Prekladateľ

ľahké

Prekladateľ

ťažké

Prekladateľ

stredné

Posluch slovíčok

ľahké

Posluch slovíčok

ťažké

Slovíčka vo vetách

ľahké

Anglické slovíčka: Výber z možností

ľahké

Pexeso

ľahké

Slovíčka vo vetách

stredné

Pexeso

stredné

Anglické slovíčka: Výber z možností

stredné

Slovíčka vo vetách

ťažké

Anglické slovíčka: Výber z možností

ťažké

Pexeso

ťažké

Myslenie a vnímanie

Pexeso

ľahké

Pexeso

stredné

Prekladateľ

ľahké

Prekladateľ

stredné

Anglické slovíčka: Výber z možností

ľahké

Anglické slovíčka: Výber z možností

stredné

Posluch slovíčok

ľahké

Posluch slovíčok

stredné

Komunikácia (slovesá)

Pexeso

ľahké

Posluch slovíčok

stredné

Prekladateľ

ľahké

Anglické slovíčka: Výber z možností

ľahké

Posluch slovíčok

ľahké

Prekladateľ

stredné

Pexeso

stredné

Prekladateľ

ťažké

Anglické slovíčka: Výber z možností

ťažké

Anglické slovíčka: Výber z možností

stredné

Posluch slovíčok

ťažké

Pexeso

ťažké

Slovíčka vo vetách

stredné

Slovíčka vo vetách

ťažké

Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)

Prekladateľ

stredné

Posluch slovíčok

stredné

Anglické slovíčka: Výber z možností

stredné

Pexeso

stredné

Abstraktné slovesá

Posluch slovíčok

ťažké

Prekladateľ

ťažké

Pexeso

ťažké

Anglické slovíčka: Výber z možností

ťažké

Slovesá: mix

Pexeso

stredné

Anglické slovíčka: Výber z možností

ľahké

Anglické slovíčka: Výber z možností

stredné

Anglické slovíčka: Výber z možností

ťažké

Pexeso

ľahké

Pexeso

ťažké

Posluch slovíčok

ľahké

Posluch slovíčok

stredné

Posluch slovíčok

ťažké

Prekladateľ

ľahké

Prekladateľ

stredné

Prekladateľ

ťažké

Slovesá

ľahké
0/8

Tematické slovíčka a frázy: Príslovia a porekadlá

Príslovia a porekadlá

Stavba viet

stredné

Stavba viet

ťažké

Grammar: Tenses

Present simple tense

Rozhodovačka

ľahké

Diktáty online

ľahké

Stavba viet

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Present simple: I - she - infinitive

stredné

Present simple: positive - negative - question

stredné

Posluch viet

ľahké

Stavba viet

stredné

Chat

ľahké

Vpisovanie

ľahké

Vpisovanie

stredné

Tetris

ľahké
0

Tetris

ľahké
0

Roboti

ľahké
0

Present continuous

Stavba viet

ľahké

Vpisovanie

ľahké

Stavba viet

stredné

Present continuous - double consonant

ľahké

Popisky obrázků: děti a hry

ľahké

Popisky obrázků: sportování

ľahké

Popisky obrázků: škola

ľahké

Popisky obrázků: lidé v přírodě

stredné

Popisky obrázků: město

stredné

Popisky obrázků: cestování

stredné

Present simple tense: questions and negatives

Vpisovanie

stredné

Stavba viet

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Stavba viet

stredné

Rozhodovačka

stredné

Stavba viet

ťažké

Present simple vs. present continuous

Stavba viet

stredné

Rozhodovačka

stredné

Present simple vs. present continuous

ľahké

Vpisovanie

ľahké

Present simple vs. present continuous

stredné

Talking about the present: mix

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Stavba viet

ľahké

Stavba viet

stredné

Vpisovanie

stredné

Popisky obrázků: zvířata

ľahké

Past simple tense (regular verbs)

Diktáty online

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Vpisovanie

ľahké

Vpisovanie

stredné

Past simple tense - tvorba: -ed (-d) - zmäkčenie - zdvojenie

stredné

Posluch viet

ľahké

Chat

ľahké

Stavba viet

ľahké

Stavba viet

stredné

Tetris

ľahké
0

Past simple tense (irregular verbs)

Vpisovanie

ťažké

Rozraďovačka

stredné

Rozhodovačka

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Diktáty online

stredné

Vpisovanie

stredné

Posluch viet

stredné

Tetris

ľahké
0

Past simple tense: questions and negatives

Vpisovanie

stredné

Stavba viet

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Stavba viet

stredné

Minulý priebehový čas

Rozhodovačka

stredné

Diktáty online

stredné

Stavba viet

stredné

Vpisovanie

stredné

Present perfect tense

Stavba viet

ťažké

Diktáty online

ľahké

Stavba viet

stredné

Rozhodovačka

stredné

Vpisovanie

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Vpisovanie

ťažké

Past perfect

Rozhodovačka

ťažké

Stavba viet

ťažké

Past simple vs. past continuous

Past simple vs. past continuous

stredné

Stavba viet

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Vpisovanie

ťažké

Past simple vs. past continuous

stredné

Past simple vs. present perfect

Past simple vs. present perfect

ťažké

Stavba viet

stredné

Vpisovanie

stredné

Past simple vs. present perfect

stredné

Present perfect: simple vs. continuous

Present perfect: simple vs. continuous

ťažké

Past simple vs. past perfect

Past simple vs. past perfect

ťažké

Talking about the past: mix

Diktáty online

stredné

Rozhodovačka

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Vpisovanie

stredné

Vpisovanie

ťažké

Stavba viet

ľahké

Stavba viet

stredné

Stavba viet

ťažké

Rozhodovačka

ľahké

Past simple tense: mix

ľahké
0

Future simple tense

Rozhodovačka

stredné

Diktáty online

stredné

Stavba viet

stredné

Stavba viet

ťažké

Future tenses: continuous vs. perfect

Future tenses: continuous vs. perfect

ťažké

Will vs. going to

Rozhodovačka

stredné

Stavba viet

stredné

Tenses: mix

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Present simple vs. present continuous

ľahké

Big tenses mix

ľahké
0

Grammar: Conditionals

First conditional

Rozhodovačka

stredné

Second conditional

Rozhodovačka

ťažké

Wish, unless, if only, if not

Rozhodovačka

ťažké

Conditionals: mix

Rozhodovačka

ťažké

Grammar: Quantity

Few, less, little, much, many

Rozhodovačka

ťažké

Rozhodovačka

stredné

Vpisovanie

stredné

Roboti

ľahké
0

Nouns: countable, uncountable

Rozhodovačka

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Some, any, no, every

Rozhodovačka

stredné

Both, all, whole, every, each

Rozhodovačka

stredné

Another, other, either, neither, each

Rozhodovačka

ťažké

Stavba viet

ťažké

Ordinal numbers

Vpisovanie

stredné

Quantity - mix

Rozhodovačka

stredné

Rozhodovačka

ľahké

Roboti

ľahké
0

Grammar: Questions, question words, short answers

Simple questions

Vpisovanie

ľahké

Questions with auxiliary verbs

Vpisovanie

stredné

Wh- questions

Vpisovanie

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Vpisovanie

stredné

Question tags

Rozhodovačka

stredné

Stavba viet

stredné

Questions: mix

Stavba viet

stredné

Rozhodovačka

stredné

Grammar: Mixed practice

Word forms

Vpisovanie

ťažké

Thought - though - through - taught - tough

Vpisovanie

ťažké

Grammar: Speech

Reported speech

Stavba viet

ťažké

Výslovnosť a posluch: Výslovnosť

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Rozraďovačka

stredné

Tetris

ľahké
0

Plural S pronunciation: s - z - iz

Rozraďovačka

stredné

Tetris

ľahké
0

Výslovnosť a posluch: Posluch

Krátke vety

Krátke vety

ľahké

Posluch viet

stredné

Stredne dlhé vety

Stredné vety

stredné

Dlhé vety

Dlhé vety

ťažké
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať

Vzhľadom na uzatvorenie škôl majú systémy Vieme zvýšenú prevádzku a množstvo otázok. Prosím, zasielajte iba nevyhnutné otázky a pripomienky. Pred zaslaním otázky si, prosím, prezrite časté otázky. Ďakujeme za pochopenie.
Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešenia úloh alebo na vysvetlenie postupu. Ďakujeme.