Český jazyk: 8. trieda

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Slovíčka: slovesá: Frázové slovesá

Frázové slovesá: get, take

Rozhodovačka

střední

Tematické slovíčka a frázy: Príslovia a porekadlá

Príslovia a porekadlá

Stavba viet

střední

Grammar: Be, have, do

To do, to have, to be in present simple

Diktáty online

lehké

To do, to have, to be: questions and negatives

Stavba viet

těžké

To do, to have, to be in past simple

Rozhodovačka

střední

Be, have, do: mix

Rozhodovačka

střední

Vpisovanie

střední

Stavba viet

střední

Grammar: Tenses

Present simple tense

Diktáty online

lehké

Chat

lehké

Present continuous

Stavba viet

střední

Popisky obrázků: lidé v přírodě

střední

Popisky obrázků: město

střední

Popisky obrázků: cestování

střední

Present simple tense: questions and negatives

Vpisovanie

střední

Stavba viet

střední

Stavba viet

těžké

Present simple vs. present continuous

Stavba viet

střední

Rozhodovačka

střední

Present simple vs. present continuous

střední

Talking about the present: mix

Rozhodovačka

střední

Stavba viet

střední

Vpisovanie

střední

Past simple tense (regular verbs)

Diktáty online

lehké

Stavba viet

střední

Vpisovanie

střední

Posluch viet

lehké

Chat

lehké

Tetris

lehké
0

Past simple tense (irregular verbs)

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

těžké

Vpisovanie

střední

Posluch viet

střední

Tetris

lehké
0

Past simple tense: questions and negatives

Vpisovanie

střední

Rozhodovačka

střední

Stavba viet

lehké

Stavba viet

střední

Minulý priebehový čas

Rozhodovačka

střední

Diktáty online

střední

Stavba viet

střední

Vpisovanie

střední

Present perfect tense

Diktáty online

lehké

Stavba viet

střední

Rozhodovačka

střední

Vpisovanie

střední

Past simple vs. past continuous

Past simple vs. past continuous

střední

Stavba viet

střední

Rozhodovačka

těžké

Past simple vs. past continuous

střední

Past simple vs. present perfect

Stavba viet

střední

Vpisovanie

střední

Past simple vs. present perfect

střední

Talking about the past: mix

Rozhodovačka

střední

Vpisovanie

střední

Stavba viet

střední

Future simple tense

Rozhodovačka

střední

Diktáty online

střední

Stavba viet

střední

Will / going to

Rozhodovačka

střední

Stavba viet

střední

Tenses: mix

Rozhodovačka

střední

Present simple vs. present continuous

lehké

Grammar: Plurals

Noun plurals regural

Diktáty online

lehké

Nouns plurals irregular

Rozhodovačka

střední

Diktáty online

střední

Vpisovanie

střední

Grammar: Modal verbs

Modal verbs and infinitive

Rozhodovačka

střední

Modal verbs: present simple

Rozhodovačka

střední

Can / could

Rozhodovačka

lehké

Rozhodovačka

střední

Stavba viet

lehké

Must / have to / can

Rozhodovačka

střední

Stavba viet

střední

Should

Stavba viet

střední

Modal verbs: mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Pronouns

Personal pronouns

Diktáty online

střední

Possessive pronouns

Rozhodovačka

střední

Pronouns: mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Conditionals

First conditional

Rozhodovačka

střední

Grammar: Adjectives and adverbs

Adjectives comparative / superlative

Rozhodovačka

střední

Vpisovanie

střední

Tetris

lehké
0

Adverbs comparative / superlative

Rozhodovačka

střední

Diktáty online

střední

Adjective or adverb?

Adjectives and adverbs

střední

Positions of adverbs in sentences

Stavba viet

střední

This / these

Rozhodovačka

střední

Than vs then

Vpisovanie

střední

Adjectives and adverbs: mix

Rozhodovačka

střední

Grammar: Passives

Passive voice

Rozhodovačka

těžké

Grammar: Quantity

Few, less, little, much, many

Rozhodovačka

střední

Vpisovanie

střední

Nouns: countable, uncountable

Rozhodovačka

střední

Some, any, no, every

Rozhodovačka

střední

Both, all, whole, every, each

Rozhodovačka

střední

Ordinal numbers

Vpisovanie

střední

Quantity - mix

Rozhodovačka

střední

Rozhodovačka

lehké

Grammar: Verb patterns

Gerund or infinitive

Rozhodovačka

těžké

Make / let

Rozhodovačka

střední

Stavba viet

střední

Grammar: Questions, question words, short answers

Simple questions

Vpisovanie

lehké

Questions with auxiliary verbs

Vpisovanie

střední

Wh- questions

Rozhodovačka

střední

Vpisovanie

střední

Question tags

Rozhodovačka

střední

Stavba viet

střední

Questions: mix

Stavba viet

střední

Rozhodovačka

střední

Grammar: Parts of speech

Nouns

Tetris

lehké
0

Parts of speech: mix

Tetris

lehké
0

Výslovnosť a posluch: Výslovnosť

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Tetris

lehké
0

Výslovnosť a posluch: Posluch

Krátke vety

Posluch viet

střední

Dlhé vety

Dlhé vety

těžké

Tematické zadania: Čítanie s porozumením

Čítanie s porozumením

At school

lehké
0/6

Shopping

lehké
0/6

Simple Wikipedia

lehké
0/6

Tematické zadania: Posluchové cvičenia

Posluchové cvičenia

Anna and friends

lehké
0/8

Tematické zadania: Vtipy

Vtipy

Tenses basic

lehké
0/13
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat