Angličtina: 8. trieda

Trieda/ročník:   Všetko2.3.4.5.6.7.8.9.

Slovíčka: podstatné mená: Zvieratá

Zvieratá: farma

Pexeso

stredné

Zvieratá: hmyz

Pexeso

stredné

Zvieratá: mix

Slovíčka vo vetách

stredné

Slovíčka vo vetách

ťažké

Slovíčka: podstatné mená: Príroda, svet

Ovocie a zelenina

Slovíčka vo vetách

stredné

Počasie

Slovíčka vo vetách

stredné

Miesta

Pexeso

stredné

Slovíčka: podstatné mená: Priestor a miesta

Mesto

Pexeso

stredné

Záhrada, farma

Pexeso

stredné

Slovíčka: podstatné mená: Veci

Kuchyňa, vybavenie

Slovíčka vo vetách

stredné

Spotrebiče

Pexeso

stredné

Slovíčka: slovesá: Slovesá

Základné slovesa

Slovíčka vo vetách

ťažké

Pohybové slovesá

Slovíčka vo vetách

ťažké

Myslenie a vnímanie

Pexeso

stredné

Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)

Pexeso

stredné

Slovíčka: slovesá: Tematické slovesá

Činnosti v domácnosti

Slovíčka vo vetách

stredné

Telo (slovesá)

Pexeso

stredné

Slovíčka: ďalšie slovné druhy: Prídavné mená

Základné prídavné mená

Pexeso

stredné

Vlastnosti ľudí

Slovíčka vo vetách

stredné

Pexeso

stredné

Vlastnosti a popisy predmetov

Pexeso

stredné

Slovíčka vo vetách

stredné

Prídavné mená: mix

Pexeso

stredné

Slovíčka: ďalšie slovné druhy: Príslovky

Príslovky času a množstva

Slovíčka vo vetách

stredné

Pexeso

stredné

Príslovky miesta

Pexeso

stredné

Príslovky spôsobu

Pexeso

stredné

Príslovky miery

Pexeso

stredné

Tematické slovíčka a frázy: Škola, práca, peniaze

Školské predmety

Pexeso

stredné

Svet práce

Pexeso

stredné

Tematické slovíčka a frázy: Zo života

Sviatky, oslavy

Pexeso

stredné

Tematické slovíčka a frázy: Jedlo

Potraviny, jedlá, nápoje

Slovíčka vo vetách

stredné

Pexeso

stredné

V reštaurácii

Pexeso

stredné

Tematické slovíčka a frázy: Cestovanie

Názvy štátov

Pexeso

stredné

Vybavenie na cesty

Pexeso

stredné

Tematické slovíčka a frázy: Zábava

Technológie

Pexeso

stredné

Tematické slovíčka a frázy: Príslovia a porekadlá

Príslovia a porekadlá

Stavba viet

stredné

Grammar: Be, have, do

To do, to have, to be: questions and negatives

Stavba viet

ťažké

Grammar: Tenses

Present simple tense: questions and negatives

Stavba viet

ťažké

Talking about the present: mix

Rozhodovačka

stredné

Stavba viet

stredné

Past simple tense: questions and negatives

Rozhodovačka

stredné

Stavba viet

stredné

Talking about the past: mix

Rozhodovačka

stredné

Grammar: Articles

Grammar: Prepositions

Grammar: Modal verbs

Grammar: Adjectives and adverbs

Grammar: Quantity

Výslovnosť a posluch: Posluch

Krátke vety

Posluch viet

stredné

Tematické zadania: Čítanie s porozumením

Čítanie s porozumením

At school

ľahké
0/4

Shopping

ľahké
0/4

Simple Wikipedia

ľahké
0/3

Tematické zadania: Opisy obrázkov

Opisy obrázkov

Popisky obrázků: lidé v přírodě

stredné

Popisky obrázků: město

stredné

Zanechajte nám správu

Narazili ste na chybu v aplikácii? Máte nápad na vylepšenie?

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odoslať
NAPÍŠTE NÁM