Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.
Téma
Slovíčka: podstatné mená: Abstraktné 0 / 7
Slovíčka: podstatné mená: Ľudia 1 / 39 0 / 12 0 / 12
Slovíčka: podstatné mená: Zvieratá 0 / 16 0 / 5 0 / 4
Slovíčka: podstatné mená: Príroda, svet 0 / 24 0 / 4
Slovíčka: podstatné mená: Priestor a miesta 0 / 25 0 / 9 0 / 4
Slovíčka: podstatné mená: Veci 0 / 10
Slovíčka: slovesá: Slovesá 0 / 29 0 / 8
Slovíčka: slovesá: Tematické slovesá 0 / 9
Slovíčka: ďalšie slovné druhy: Prídavné mená 0 / 23 0 / 4
Slovíčka: ďalšie slovné druhy: Príslovky 0 / 9
Slovíčka: ďalšie slovné druhy: Zámená a predložky 0 / 4
Tematické slovíčka a frázy: Škola, práca, peniaze 0 / 16
Tematické slovíčka a frázy: Zo života 0 / 11
Tematické slovíčka a frázy: Jedlo 0 / 9
Tematické slovíčka a frázy: Športovanie 0 / 1
Tematické slovíčka a frázy: Cestovanie 0 / 13
Tematické slovíčka a frázy: Zábava 0 / 4
Tematické slovíčka a frázy: Zo sveta 0 / 12
Tematické slovíčka a frázy: Príslovia a porekadlá 0 / 1
Grammar: Be, have, do 1 / 19
Grammar: Tenses 0 / 60 0 / 12
Grammar: Plurals 0 / 3
Grammar: Articles 0 / 6
Grammar: Prepositions 0 / 7 0 / 4
Grammar: Modal verbs 0 / 2
Grammar: Pronouns 0 / 3
Grammar: Adjectives and adverbs 0 / 6 0 / 4
Grammar: Quantity 0 / 7
Grammar: Questions, question words, short answers 0 / 8
Grammar: Parts of speech 0 / 9
Výslovnosť a posluch: Výslovnosť 0 / 4
Výslovnosť a posluch: Posluch 0 / 3
Tematické zadania: Krížovky 0 / 16
Tematické zadania: Scrabble 0 / 71
Tematické zadania: Čítanie s porozumením 0 / 72
Tematické zadania: Posluchové cvičenia
Tematické zadania: Vtipy 0 / 66

Tematické slovíčka a frázy: Športovanie

Športové pojmy

Presúvanie

stredné

Tematické slovíčka a frázy: Príslovia a porekadlá

Príslovia a porekadlá

Stavba viet

stredné

Grammar: Tenses

Present simple tense

Diktáty online

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Posluch viet

ľahké

Stavba viet

stredné

Chat

ľahké

Vpisovanie

stredné

Tetris

ľahké
0

Present continuous

Stavba viet

stredné

Vpisovanie

ľahké

Present continuous - double consonant

ľahké

Popisky obrázků: škola

ľahké

Popisky obrázků: lidé v přírodě

stredné

Popisky obrázků: město

stredné

Popisky obrázků: cestování

stredné

Present simple tense: questions and negatives

Vpisovanie

stredné

Stavba viet

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Stavba viet

stredné

Rozhodovačka

stredné

Stavba viet

ťažké

Present simple vs. present continuous

Stavba viet

stredné

Rozhodovačka

stredné

Present simple vs. present continuous

ľahké

Vpisovanie

ľahké

Present simple vs. present continuous

stredné

Talking about the present: mix

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Stavba viet

ľahké

Stavba viet

stredné

Vpisovanie

stredné

Past simple tense (regular verbs)

Diktáty online

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Stavba viet

stredné

Vpisovanie

ľahké

Stavba viet

ľahké

Vpisovanie

stredné

Posluch viet

ľahké

Chat

ľahké

Tetris

ľahké
0

Past simple tense (irregular verbs)

Rozhodovačka

stredné

Vpisovanie

stredné

Posluch viet

stredné

Tetris

ľahké
0

Past simple tense: questions and negatives

Vpisovanie

stredné

Stavba viet

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Stavba viet

stredné

Minulý priebehový čas

Rozhodovačka

stredné

Stavba viet

stredné

Vpisovanie

stredné

Present perfect tense

Diktáty online

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Past simple vs. past continuous

Stavba viet

stredné

Past simple vs. past continuous

stredné

Talking about the past: mix

Rozhodovačka

stredné

Stavba viet

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Future simple tense

Rozhodovačka

stredné

Stavba viet

stredné

Will / going to

Rozhodovačka

stredné

Tenses: mix

Rozhodovačka

ľahké

Present simple vs. present continuous

ľahké

Grammar: Plurals

Noun plurals regural

Diktáty online

ľahké

Nouns plurals irregular

Rozhodovačka

stredné

Vpisovanie

stredné

Grammar: Prepositions

Prepositions of time

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Vpisovanie

stredné

Prepositions of place

Rozhodovačka

stredné

Stavba viet

stredné

Vpisovanie

ľahké

Prepositions of direction

Rozhodovačka

stredné

Prepositions: mix

Tetris

ľahké
0

Grammar: Modal verbs

Can / could

Rozhodovačka

ľahké

Stavba viet

ľahké

Grammar: Pronouns

Possessive pronouns

Rozhodovačka

stredné

Pronouns: mix

Rozhodovačka

stredné

Rozhodovačka

ľahké

Grammar: Adjectives and adverbs

Adjectives comparative / superlative

Rozhodovačka

stredné

Vpisovanie

stredné

Tetris

ľahké
0

Adverbs comparative / superlative

Rozhodovačka

stredné

Adjective or adverb?

Adjectives and adverbs

stredné

Than vs then

Vpisovanie

stredné

Adjectives and adverbs: mix

Rozhodovačka

stredné

Grammar: Quantity

Few, less, little, much, many

Rozhodovačka

stredné

Vpisovanie

stredné

Nouns: countable, uncountable

Rozhodovačka

stredné

Some, any, no, every

Rozhodovačka

stredné

Both, all, whole, every, each

Rozhodovačka

stredné

Ordinal numbers

Vpisovanie

stredné

Quantity - mix

Rozhodovačka

ľahké

Grammar: Questions, question words, short answers

Simple questions

Vpisovanie

ľahké

Wh- questions

Vpisovanie

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Vpisovanie

stredné

Question tags

Rozhodovačka

stredné

Stavba viet

stredné

Questions: mix

Stavba viet

stredné

Rozhodovačka

stredné

Grammar: Parts of speech

Nouns

Tetris

ľahké
0

Parts of speech: mix

Tetris

ľahké
0

Výslovnosť a posluch: Výslovnosť

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Tetris

ľahké
0

Výslovnosť a posluch: Posluch

Krátke vety

Posluch viet

stredné

Stredne dlhé vety

Stredné vety

stredné

Dlhé vety

Dlhé vety

ťažké

Tematické zadania: Čítanie s porozumením

Čítanie s porozumením

Finn the Mouse

ľahké
0/6

At school

ľahké
0/6

House

stredné
0/6

Shopping

ľahké
0/6

Tematické zadania: Posluchové cvičenia

Posluchové cvičenia

Anna in Washington II

ľahké
0/10

Anna and friends

ľahké
0/8
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat