Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Tematické slovíčka a frázy: Zo života

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Anglické slovíčka: Výber z možností

ľahké

Posluch slovíčok

ľahké

Prekladateľ

ľahké

Pexeso

ľahké

Tematické slovíčka a frázy: Športovanie

Športy

Športy

ľahké

Pexeso

ľahké

Sporty

ľahké

Športy

ľahké

Športové pojmy

Presúvanie

stredné

Grammar: Tenses

Present simple tense

Rozhodovačka

ľahké

Diktáty online

ľahké

Stavba viet

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Posluch viet

ľahké

Stavba viet

stredné

Chat

ľahké

Vpisovanie

ľahké

Vpisovanie

stredné

Tetris

ľahké
0

Tetris

ľahké
0

Present continuous

Stavba viet

stredné

Stavba viet

ľahké

Vpisovanie

ľahké

Popisky obrázků: děti a hry

ľahké

Present continuous - double consonant

ľahké

Popisky obrázků: sportování

ľahké

Popisky obrázků: škola

ľahké

Popisky obrázků: lidé v přírodě

stredné

Popisky obrázků: město

stredné

Popisky obrázků: cestování

stredné

Present simple tense: questions and negatives

Vpisovanie

stredné

Stavba viet

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Stavba viet

stredné

Rozhodovačka

stredné

Present simple vs. present continuous

Stavba viet

stredné

Present simple vs. present continuous

ľahké

Vpisovanie

ľahké

Talking about the present: mix

Rozhodovačka

ľahké

Stavba viet

ľahké

Stavba viet

stredné

Past simple tense (regular verbs)

Diktáty online

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Stavba viet

stredné

Vpisovanie

ľahké

Stavba viet

ľahké

Posluch viet

ľahké

Chat

ľahké

Tetris

ľahké
0

Past simple tense (irregular verbs)

Rozhodovačka

stredné

Past simple tense: questions and negatives

Stavba viet

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Minulý priebehový čas

Rozhodovačka

stredné

Stavba viet

stredné

Vpisovanie

stredné

Talking about the past: mix

Stavba viet

ľahké

Rozhodovačka

ľahké

Future simple tense

Stavba viet

stredné

Tenses: mix

Rozhodovačka

ľahké

Present simple vs. present continuous

ľahké

Grammar: Plurals

Noun plurals regural

Rozhodovačka

ľahké

Diktáty online

ľahké

Nouns plurals irregular

Rozhodovačka

stredné

Grammar: Articles

Indefinite article

Diktáty online

ľahké

Vpisovanie

ľahké

Definite article

Rozhodovačka

stredné

Zero article

Rozhodovačka

stredné

Articles: mix

Vpisovanie

stredné

Grammar: Prepositions

Prepositions of time

Rozhodovačka

ľahké

Prepositions of place

Vpisovanie

ľahké

Grammar: Modal verbs

Can / could

Rozhodovačka

ľahké

Stavba viet

ľahké

Grammar: Pronouns

Personal pronouns

Rozhodovačka

ľahké

Possessive pronouns

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Pronouns: mix

Rozhodovačka

ľahké

Grammar: Adjectives and adverbs

Adjectives comparative / superlative

Vpisovanie

stredné

Tetris

ľahké
0

Adjective or adverb?

Adjectives and adverbs

stredné

Adjectives and adverbs: mix

Rozhodovačka

stredné

Grammar: Quantity

Nouns: countable, uncountable

Rozhodovačka

stredné

Some, any, no, every

Rozhodovačka

stredné

Both, all, whole, every, each

Rozhodovačka

stredné

Ordinal numbers

Vpisovanie

stredné

Quantity - mix

Rozhodovačka

ľahké

Grammar: Questions, question words, short answers

Simple questions

Vpisovanie

ľahké

Wh- questions

Vpisovanie

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Question tags

Rozhodovačka

stredné

Stavba viet

stredné

Grammar: Parts of speech

Nouns

Tetris

ľahké
0

Výslovnosť a posluch: Posluch

Stredne dlhé vety

Stredné vety

stredné

Tematické zadania: Krížovky

Krížovky

Základné krížovky: slovíčka

ľahké
0/7

Tematické zadania: Scrabble

Scrabble

Basic animals

ľahké
0/15

Basic verbs

ľahké
0/37

Tematické zadania: Čítanie s porozumením

Čítanie s porozumením

Family

ľahké
0/6

Animals

ľahké
0/6

Finn the Mouse

ľahké
0/6

At school

ľahké
0/6

House

stredné
0/6

Tematické zadania: Posluchové cvičenia

Posluchové cvičenia

Anna in Washington

ľahké
0/6

Anna in Washington II

ľahké
0/10

Tematické zadania: Vtipy

Vtipy

Nouns and pronouns basic

ľahké
0/9
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat