Téma
Slovíčka: podstatné mená: Ľudia 0 / 41 0 / 4
Slovíčka: podstatné mená: Zvieratá 0 / 12 0 / 5
Slovíčka: podstatné mená: Príroda, svet 0 / 8 0 / 9
Slovíčka: podstatné mená: Priestor a miesta 0 / 25
Slovíčka: podstatné mená: Veci 0 / 26
Slovíčka: slovesá: Slovesá 0 / 31
Slovíčka: slovesá: Tematické slovesá 0 / 9
Slovíčka: slovesá: Frázové slovesá 0 / 14
Slovíčka: ďalšie slovné druhy: Prídavné mená 0 / 22
Slovíčka: ďalšie slovné druhy: Príslovky 0 / 29
Tematické slovíčka a frázy: Škola, práca, peniaze 0 / 25
Tematické slovíčka a frázy: Zo života 0 / 29
Tematické slovíčka a frázy: Jedlo 0 / 12
Tematické slovíčka a frázy: Športovanie 0 / 8
Tematické slovíčka a frázy: Cestovanie 0 / 19
Tematické slovíčka a frázy: Zábava 0 / 20
Tematické slovíčka a frázy: Zo sveta 0 / 28
Tematické slovíčka a frázy: Príslovia a porekadlá 0 / 2
Grammar: Be, have, do 0 / 1
Grammar: Tenses 0 / 49 0 / 4
Grammar: Plurals 0 / 4
Grammar: Articles 0 / 3
Grammar: Prepositions 0 / 10 0 / 4
Grammar: Modal verbs 0 / 12
Grammar: Pronouns 0 / 3
Grammar: Conditionals 0 / 4
Grammar: Adjectives and adverbs 0 / 9 0 / 4
Grammar: Passives 0 / 4
Grammar: Quantity 0 / 7
Grammar: Verb patterns 0 / 10
Grammar: Questions, question words, short answers 0 / 4
Grammar: Mixed practice 0 / 2
Grammar: Speech 0 / 1
Grammar: Parts of speech 0 / 5
Výslovnosť a posluch: Výslovnosť 0 / 8
Výslovnosť a posluch: Posluch 0 / 2
Tematické zadania: Krížovky 0 / 9
Tematické zadania: Scrabble 0 / 34
Tematické zadania: Čítanie s porozumením
Tematické zadania: Posluchové cvičenia
Tematické zadania: Vtipy 0 / 300

Slovíčka: podstatné mená: Ľudia

Rodina, vzťahy

Rodina, vzťahy

Prekladateľ: ťažké

Rodina, vzťahy

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Rodina, vzťahy

Posluch slovíčok: ťažké

Rodina, vzťahy

Pexeso: ťažké

Rodina, vzťahy

Slovíčka vo vetách: ťažké

Časti tela

Časti tela

Prekladateľ: ťažké

Časti tela

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Časti tela

Pexeso: ťažké

Časti tela

Posluch slovíčok: ťažké

Časti tela

Slovíčka vo vetách: ťažké

Oblečenie, móda

Oblečenie, móda

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Oblečenie, móda

Posluch slovíčok: ťažké

Oblečenie, móda

Pexeso: ťažké

Oblečenie, móda

Prekladateľ: ťažké

Oblečenie, móda

Slovíčka vo vetách: ťažké

Zamestnanie

Zamestnanie

Prekladateľ: stredné

Zamestnanie

Prekladateľ: ťažké

Zamestnanie

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Zamestnanie

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Zamestnanie

Pexeso: stredné

Zamestnanie

Posluch slovíčok: ťažké

Zamestnanie

Pexeso: ťažké

Zamestnanie

Posluch slovíčok: stredné

Zamestnanie

Slovíčka vo vetách: stredné

Pocity, nálady

Pocity, nálady

Prekladateľ: ťažké

Pocity, nálady

Slovíčka vo vetách: stredné

Pocity, nálady

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Pocity, nálady

Pexeso: ťažké

Pocity, nálady

Posluch slovíčok: ťažké

Pocity, nálady

Strieľačka: ľahké
0

Stavy, myšlienky

Stavy, myšlienky

Prekladateľ: stredné

Stavy, myšlienky

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Stavy, myšlienky

Posluch slovíčok: stredné

Stavy, myšlienky

Pexeso: stredné

Ľudia: mix

Ľudia: mix

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Ľudia: mix

Posluch slovíčok: ťažké

Ľudia: mix

Pexeso: ťažké

Ľudia: mix

Posluch slovíčok: stredné

Ľudia: mix

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Ľudia: mix

Pexeso: stredné

Ľudia: mix

Prekladateľ: stredné

Ľudia: mix

Prekladateľ: ťažké

Slovíčka: slovesá: Slovesá

Pohybové slovesá

Pohybové slovesá

Prekladateľ: ťažké

Pohybové slovesá

Posluch slovíčok: ťažké

Pohybové slovesá

Slovíčka vo vetách: ťažké

Pohybové slovesá

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Pohybové slovesá

Pexeso: ťažké

Komunikácia (slovesá)

Komunikácia (slovesá)

Posluch slovíčok: stredné

Komunikácia (slovesá)

Prekladateľ: stredné

Komunikácia (slovesá)

Pexeso: stredné

Komunikácia (slovesá)

Prekladateľ: ťažké

Komunikácia (slovesá)

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Komunikácia (slovesá)

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Komunikácia (slovesá)

Posluch slovíčok: ťažké

Komunikácia (slovesá)

Pexeso: ťažké

Komunikácia (slovesá)

Slovíčka vo vetách: stredné

Komunikácia (slovesá)

Slovíčka vo vetách: ťažké

Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)

Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)

Prekladateľ: stredné

Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)

Posluch slovíčok: stredné

Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)

Pexeso: stredné

Abstraktné slovesá

Abstraktné slovesá

Posluch slovíčok: ťažké

Abstraktné slovesá

Prekladateľ: ťažké

Abstraktné slovesá

Pexeso: ťažké

Abstraktné slovesá

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Slovesá: mix

Slovesá: mix

Pexeso: stredné

Slovesá: mix

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Slovesá: mix

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Slovesá: mix

Pexeso: ťažké

Slovesá: mix

Posluch slovíčok: stredné

Slovesá: mix

Posluch slovíčok: ťažké

Slovesá: mix

Prekladateľ: stredné

Slovesá: mix

Prekladateľ: ťažké

Slovíčka: ďalšie slovné druhy: Príslovky

Príslovky času a množstva

Príslovky času a množstva

Pexeso: ťažké

Príslovky času a množstva

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Príslovky času a množstva

Posluch slovíčok: stredné

Príslovky času a množstva

Prekladateľ: ťažké

Príslovky času a množstva

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Príslovky času a množstva

Posluch slovíčok: ťažké

Príslovky času a množstva

Prekladateľ: stredné

Príslovky času a množstva

Slovíčka vo vetách: stredné

Príslovky času a množstva

Pexeso: stredné

Príslovky miesta

Príslovky miesta

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Príslovky miesta

Posluch slovíčok: stredné

Príslovky miesta

Prekladateľ: stredné

Príslovky miesta

Pexeso: stredné

Príslovky spôsobu

Príslovky spôsobu

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Príslovky spôsobu

Posluch slovíčok: stredné

Príslovky spôsobu

Prekladateľ: stredné

Príslovky spôsobu

Prekladateľ: ťažké

Príslovky spôsobu

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Príslovky spôsobu

Pexeso: stredné

Príslovky spôsobu

Posluch slovíčok: ťažké

Príslovky spôsobu

Pexeso: ťažké

Príslovky miery

Príslovky miery

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Príslovky miery

Prekladateľ: stredné

Príslovky miery

Posluch slovíčok: stredné

Príslovky miery

Pexeso: stredné

Príslovky: mix

Príslovky: mix

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Príslovky: mix

Pexeso: stredné

Príslovky: mix

Posluch slovíčok: stredné

Príslovky: mix

Prekladateľ: stredné

Tematické slovíčka a frázy: Zo života

Zo života

Na pošte

Chat: stredné

Na ulici

Chat: stredné

Citáty

Stavba viet: ťažké

Telefonovanie

Chat: stredné

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Prekladateľ: stredné

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Pexeso: stredné

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Prekladateľ: ťažké

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Pexeso: ťažké

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Posluch slovíčok: ťažké

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Posluch slovíčok: stredné

Denné rutiny

Denná rutina

Pexeso: stredné

Denní rutiny

Posluch slovíčok: stredné

Denné rutiny

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Denné rutiny

Prekladateľ: stredné

Sviatky, oslavy

Speciální dny v roce

Posluch slovíčok: stredné

Sviatky, oslavy

Pexeso: stredné

Špeciálne dni v roku

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Špeciálne dni v roku

Prekladateľ: stredné

Bábätko

Bábätko

Posluch slovíčok: ťažké

Bábätko

Pexeso: ťažké

Bábätko

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Bábätko

Prekladateľ: ťažké

Líčenie, šperky

Líčenie, šperky

Pexeso: stredné

Líčenie, šperky

Posluch slovíčok: ťažké

Líčenie, šperky

Pexeso: ťažké

Líčenie, šperky

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Líčenie, šperky

Prekladateľ: ťažké

Tematické slovíčka a frázy: Príslovia a porekadlá

Príslovia a porekadlá

Príslovia a porekadlá

Stavba viet: stredné

Príslovia a porekadlá

Stavba viet: ťažké

Grammar: Be, have, do

To do, to have, to be: questions and negatives

To do, to have, to be: questions and negatives

Stavba viet: ťažké

Grammar: Tenses

Present simple tense: questions and negatives

Present simple tense: questions and negatives

Stavba viet: ťažké

Present simple vs. present continuous

Present simple vs. present continuous

Vpisovanie: stredné

Present simple vs. present continuous

Rozhodovačka: stredné

Talking about the present: mix

Talking about the present: mix

Rozhodovačka: stredné

Talking about the present: mix

Vpisovanie: stredné

Past simple tense (regular verbs)

Past simple tense (regular verbs)

Vpisovanie: stredné

Past simple tense (irregular verbs)

Past simple tense (irregular verbs)

Rozhodovačka: ťažké

Past simple tense (irregular verbs)

Diktáty online: stredné

Past simple tense (irregular verbs)

Posluch viet: stredné

Past simple tense (irregular verbs)

Vpisovanie: stredné

Past simple tense (irregular verbs)

Vpisovanie: ťažké

Past simple tense (irregular verbs)

Tetris: ľahké
0

Past simple tense: questions and negatives

Past simple tense: questions and negatives

Vpisovanie: stredné

Past simple tense: questions and negatives

Stavba viet: stredné

Minulý priebehový čas

Minulý priebehový čas

Diktáty online: stredné

Present perfect tense

Present perfect tense

Diktáty online: ľahké

Present perfect tense

Rozhodovačka: stredné

Present perfect tense

Stavba viet: stredné

Present perfect tense

Vpisovanie: stredné

Present perfect tense

Rozhodovačka: ťažké

Present perfect tense

Vpisovanie: ťažké

Present perfect tense

Stavba viet: ťažké

Past perfect

Past perfect

Rozhodovačka: ťažké

Past perfect

Stavba viet: ťažké

Past simple vs. past continuous

Past simple vs. past continuous

Vpisovanie: stredné

Past simple vs. past continuous

Stavba viet: stredné

Past simple vs. past continuous

Vpisovanie: ťažké

Past simple vs. past continuous

Rozhodovačka: stredné

Past simple vs. past continuous

Rozhodovačka: ťažké

Past simple vs. present perfect

Past simple vs. present perfect

Stavba viet: stredné

Past simple vs. present perfect

Vpisovanie: stredné

Past simple vs. present perfect

Vpisovanie: ťažké

Past simple vs. present perfect

Rozhodovačka: stredné

Present perfect: simple vs. continuous

Present perfect: simple vs. continuous

Rozhodovačka: ťažké

Past simple vs. past perfect

Past simple vs. past perfect

Rozhodovačka: ťažké

Talking about the past: mix

Talking about the past: mix

Diktáty online: stredné

Talking about the past: mix

Rozhodovačka: stredné

Talking about the past: mix

Rozhodovačka: ťažké

Talking about the past: mix

Vpisovanie: stredné

Talking about the past: mix

Vpisovanie: ťažké

Talking about the past: mix

Stavba viet: stredné

Talking about the past: mix

Stavba viet: ťažké

Future simple tense

Future simple tense

Rozhodovačka: stredné

Future simple tense

Diktáty online: stredné

Future simple tense

Stavba viet: ťažké

Future tenses: continuous vs. perfect

Future tenses: continuous vs. perfect

Rozhodovačka: ťažké

Will vs. going to

Will vs. going to

Rozhodovačka: stredné

Will vs. going to

Stavba viet: stredné

Tenses: mix

Tenses: mix

Rozhodovačka: stredné

Tenses: mix

Rozhodovačka: ťažké

Grammar: Questions, question words, short answers

Questions with auxiliary verbs

Questions with auxiliary verbs

Vpisovanie: stredné

Wh- questions

Wh- questions

Vpisovanie: stredné

Questions: mix

Questions: mix

Stavba viet: stredné

Questions: mix

Rozhodovačka: stredné

Grammar: Mixed practice

Word forms

Word forms

Vpisovanie: ťažké

Thought - though - through - taught - tough

Thought - though - through - taught - tough

Vpisovanie: ťažké

Grammar: Speech

Reported speech

Reported speech

Stavba viet: ťažké

Grammar: Parts of speech

Parts of speech: mix

Parts of speech: mix

Tetris: ľahké
0

Výslovnosť a posluch: Výslovnosť

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Tetris: ľahké
0

Plural S pronunciation: s - z - iz

Plural S pronunciation: s - z - iz

Tetris: ľahké
0

Výslovnosť a posluch: Posluch

Krátke vety

Krátke vety

Posluch viet: stredné

Dlhé vety

Dlhé vety

Posluch viet: ťažké
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia