Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.
Téma
Slovíčka: podstatné mená: Ľudia 0 / 41 0 / 4
Slovíčka: podstatné mená: Zvieratá 0 / 12 0 / 5
Slovíčka: podstatné mená: Príroda, svet 0 / 8 0 / 9
Slovíčka: podstatné mená: Priestor a miesta 0 / 25
Slovíčka: podstatné mená: Veci 0 / 26
Slovíčka: slovesá: Slovesá 0 / 31
Slovíčka: slovesá: Tematické slovesá 0 / 9
Slovíčka: slovesá: Frázové slovesá 0 / 14
Slovíčka: ďalšie slovné druhy: Prídavné mená 0 / 22
Slovíčka: ďalšie slovné druhy: Príslovky 0 / 29
Tematické slovíčka a frázy: Škola, práca, peniaze 0 / 25
Tematické slovíčka a frázy: Zo života 0 / 29
Tematické slovíčka a frázy: Jedlo 0 / 12
Tematické slovíčka a frázy: Športovanie 0 / 8
Tematické slovíčka a frázy: Cestovanie 0 / 19
Tematické slovíčka a frázy: Zábava 0 / 20
Tematické slovíčka a frázy: Zo sveta 0 / 28
Tematické slovíčka a frázy: Príslovia a porekadlá 0 / 2
Grammar: Be, have, do 0 / 1
Grammar: Tenses 0 / 49 0 / 4
Grammar: Plurals 0 / 4
Grammar: Articles 0 / 3
Grammar: Prepositions 0 / 10 0 / 4
Grammar: Modal verbs 0 / 12
Grammar: Pronouns 0 / 3
Grammar: Conditionals 0 / 4
Grammar: Adjectives and adverbs 0 / 8 0 / 4
Grammar: Passives 0 / 4
Grammar: Quantity 0 / 7
Grammar: Verb patterns 0 / 10
Grammar: Questions, question words, short answers 0 / 4
Grammar: Mixed practice 0 / 2
Grammar: Speech 0 / 1
Grammar: Parts of speech 0 / 5
Výslovnosť a posluch: Výslovnosť 0 / 8
Výslovnosť a posluch: Posluch 0 / 2
Tematické zadania: Krížovky 0 / 9
Tematické zadania: Scrabble 0 / 34
Tematické zadania: Čítanie s porozumením 0 / 78
Tematické zadania: Posluchové cvičenia
Tematické zadania: Vtipy 0 / 300

Tematické slovíčka a frázy: Príslovia a porekadlá

Príslovia a porekadlá

Stavba viet

stredné

Stavba viet

ťažké

Grammar: Be, have, do

To do, to have, to be: questions and negatives

Stavba viet

ťažké

Grammar: Tenses

Present simple tense: questions and negatives

Stavba viet

ťažké

Present simple vs. present continuous

Rozhodovačka

stredné

Present simple vs. present continuous

stredné

Talking about the present: mix

Rozhodovačka

stredné

Vpisovanie

stredné

Past simple tense (regular verbs)

Vpisovanie

stredné

Past simple tense (irregular verbs)

Vpisovanie

ťažké

Rozhodovačka

ťažké

Diktáty online

stredné

Vpisovanie

stredné

Posluch viet

stredné

Tetris

ľahké
0

Past simple tense: questions and negatives

Vpisovanie

stredné

Stavba viet

stredné

Minulý priebehový čas

Diktáty online

stredné

Present perfect tense

Stavba viet

ťažké

Diktáty online

ľahké

Stavba viet

stredné

Rozhodovačka

stredné

Vpisovanie

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Vpisovanie

ťažké

Past perfect

Rozhodovačka

ťažké

Stavba viet

ťažké

Past simple vs. past continuous

Past simple vs. past continuous

stredné

Stavba viet

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Vpisovanie

ťažké

Past simple vs. past continuous

stredné

Past simple vs. present perfect

Past simple vs. present perfect

ťažké

Stavba viet

stredné

Vpisovanie

stredné

Past simple vs. present perfect

stredné

Present perfect: simple vs. continuous

Present perfect: simple vs. continuous

ťažké

Past simple vs. past perfect

Past simple vs. past perfect

ťažké

Talking about the past: mix

Diktáty online

stredné

Rozhodovačka

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Vpisovanie

stredné

Vpisovanie

ťažké

Stavba viet

stredné

Stavba viet

ťažké

Future simple tense

Rozhodovačka

stredné

Diktáty online

stredné

Stavba viet

ťažké

Future tenses: continuous vs. perfect

Future tenses: continuous vs. perfect

ťažké

Will vs. going to

Rozhodovačka

stredné

Stavba viet

stredné

Tenses: mix

Rozhodovačka

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Grammar: Articles

Definite article

Rozhodovačka

ťažké

Articles: mix

Diktáty online

stredné

Rozhodovačka

stredné

Grammar: Pronouns

Personal pronouns

Diktáty online

stredné

Reflexive pronouns

Rozhodovačka

ťažké

Pronouns: mix

Rozhodovačka

stredné

Grammar: Conditionals

First conditional

Rozhodovačka

stredné

Second conditional

Rozhodovačka

ťažké

Wish, unless, if only, if not

Rozhodovačka

ťažké

Conditionals: mix

Rozhodovačka

ťažké

Grammar: Adjectives and adverbs

Adjectives comparative / superlative

Rozhodovačka

stredné

Adverbs comparative / superlative

Rozhodovačka

stredné

Diktáty online

stredné

Tetris

ľahké
0

Adjective or adverb?

Adjectives and adverbs longer

ťažké

Positions of adverbs in sentences

Stavba viet

stredné

This / these

Rozhodovačka

stredné

Too vs. enough

Rozhodovačka

ťažké

Than vs then

Vpisovanie

stredné

Grammar: Quantity

Few, less, little, much, many

Rozhodovačka

ťažké

Rozhodovačka

stredné

Vpisovanie

stredné

Nouns: countable, uncountable

Rozhodovačka

ťažké

Another, other, either, neither, each

Rozhodovačka

ťažké

Stavba viet

ťažké

Quantity - mix

Rozhodovačka

stredné

Grammar: Questions, question words, short answers

Questions with auxiliary verbs

Vpisovanie

stredné

Wh- questions

Vpisovanie

stredné

Questions: mix

Stavba viet

stredné

Rozhodovačka

stredné

Grammar: Mixed practice

Word forms

Vpisovanie

ťažké

Thought - though - through - taught - tough

Vpisovanie

ťažké

Grammar: Speech

Reported speech

Stavba viet

ťažké

Grammar: Parts of speech

Parts of speech: mix

Tetris

ľahké
0

Výslovnosť a posluch: Výslovnosť

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Tetris

ľahké
0

Plural S pronunciation: s - z - iz

Tetris

ľahké
0

Výslovnosť a posluch: Posluch

Krátke vety

Posluch viet

stredné

Dlhé vety

Dlhé vety

ťažké

Tematické zadania: Scrabble

Scrabble

City basic

ľahké
0/19

Nature

ľahké
0/15

Tematické zadania: Čítanie s porozumením

Čítanie s porozumením

Shopping

ľahké
0/6

Simple Wikipedia

ľahké
0/6

Fables

ťažké
0/8

Wikipedia

ťažké
0/6

Tematické zadania: Posluchové cvičenia

Posluchové cvičenia

Anna and friends

ľahké
0/8

Science and technology

ťažké
0/3
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať

Vzhľadom na uzatvorenie škôl majú systémy Vieme zvýšenú prevádzku a množstvo otázok. Prosím, zasielajte iba nevyhnutné otázky a pripomienky. Pred zaslaním otázky si, prosím, prezrite časté otázky. Ďakujeme za pochopenie.
Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešenia úloh alebo na vysvetlenie postupu. Ďakujeme.