Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.
Téma
Slovíčka: podstatné mená: Ľudia 0 / 25 0 / 4
Slovíčka: podstatné mená: Zvieratá 0 / 12 0 / 5 0 / 4
Slovíčka: podstatné mená: Príroda, svet 0 / 15 0 / 9 0 / 4
Slovíčka: podstatné mená: Priestor a miesta 0 / 15 0 / 4
Slovíčka: podstatné mená: Veci 0 / 9
Slovíčka: slovesá: Slovesá 0 / 19 0 / 8
Slovíčka: slovesá: Tematické slovesá 0 / 9
Slovíčka: slovesá: Frázové slovesá 0 / 1
Slovíčka: ďalšie slovné druhy: Prídavné mená 0 / 19 0 / 4
Slovíčka: ďalšie slovné druhy: Príslovky 0 / 21
Tematické slovíčka a frázy: Škola, práca, peniaze 0 / 18
Tematické slovíčka a frázy: Zo života 0 / 15
Tematické slovíčka a frázy: Jedlo 0 / 9
Tematické slovíčka a frázy: Športovanie 0 / 9
Tematické slovíčka a frázy: Cestovanie 0 / 10
Tematické slovíčka a frázy: Zábava 0 / 12
Tematické slovíčka a frázy: Zo sveta 0 / 16
Tematické slovíčka a frázy: Príslovia a porekadlá 0 / 1
Grammar: Be, have, do 0 / 6
Grammar: Tenses 0 / 54 0 / 8
Grammar: Plurals 0 / 4
Grammar: Articles 0 / 5
Grammar: Prepositions 0 / 11 0 / 4
Grammar: Modal verbs 0 / 9
Grammar: Pronouns 0 / 3
Grammar: Conditionals 0 / 1
Grammar: Adjectives and adverbs 0 / 9 0 / 4
Grammar: Passives 0 / 2
Grammar: Quantity 0 / 8
Grammar: Verb patterns 0 / 3
Grammar: Questions, question words, short answers 0 / 8
Grammar: Parts of speech 0 / 9
Výslovnosť a posluch: Výslovnosť 0 / 4
Výslovnosť a posluch: Posluch 0 / 2
Tematické zadania: Krížovky 0 / 9
Tematické zadania: Scrabble 0 / 71
Tematické zadania: Čítanie s porozumením 0 / 54
Tematické zadania: Posluchové cvičenia
Tematické zadania: Vtipy 0 / 39

Slovíčka: slovesá: Frázové slovesá

Frázové slovesá: get, take

Rozhodovačka

stredné

Tematické slovíčka a frázy: Príslovia a porekadlá

Príslovia a porekadlá

Stavba viet

stredné

Grammar: Be, have, do

To do, to have, to be in present simple

Diktáty online

ľahké

To do, to have, to be: questions and negatives

Stavba viet

ťažké

To do, to have, to be in past simple

Rozhodovačka

stredné

Be, have, do: mix

Vpisovanie

stredné

Stavba viet

stredné

Rozhodovačka

stredné

Grammar: Tenses

Present simple tense

Diktáty online

ľahké

Chat

ľahké

Present continuous

Stavba viet

stredné

Popisky obrázků: lidé v přírodě

stredné

Popisky obrázků: město

stredné

Popisky obrázků: cestování

stredné

Present simple tense: questions and negatives

Vpisovanie

stredné

Stavba viet

stredné

Rozhodovačka

stredné

Stavba viet

ťažké

Present simple vs. present continuous

Stavba viet

stredné

Rozhodovačka

stredné

Present simple vs. present continuous

stredné

Talking about the present: mix

Rozhodovačka

stredné

Stavba viet

stredné

Vpisovanie

stredné

Past simple tense (regular verbs)

Diktáty online

ľahké

Vpisovanie

stredné

Posluch viet

ľahké

Chat

ľahké

Stavba viet

stredné

Tetris

ľahké
0

Past simple tense (irregular verbs)

Rozhodovačka

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Vpisovanie

stredné

Posluch viet

stredné

Tetris

ľahké
0

Past simple tense: questions and negatives

Vpisovanie

stredné

Stavba viet

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Stavba viet

stredné

Minulý priebehový čas

Rozhodovačka

stredné

Diktáty online

stredné

Stavba viet

stredné

Vpisovanie

stredné

Present perfect tense

Diktáty online

ľahké

Stavba viet

stredné

Rozhodovačka

stredné

Vpisovanie

stredné

Past simple vs. past continuous

Past simple vs. past continuous

stredné

Stavba viet

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Past simple vs. past continuous

stredné

Past simple vs. present perfect

Stavba viet

stredné

Vpisovanie

stredné

Past simple vs. present perfect

stredné

Talking about the past: mix

Rozhodovačka

stredné

Vpisovanie

stredné

Stavba viet

stredné

Future simple tense

Rozhodovačka

stredné

Diktáty online

stredné

Stavba viet

stredné

Will vs. going to

Rozhodovačka

stredné

Stavba viet

stredné

Tenses: mix

Rozhodovačka

stredné

Present simple vs. present continuous

ľahké

Grammar: Plurals

Noun plurals regural

Diktáty online

ľahké

Nouns plurals irregular

Rozhodovačka

stredné

Diktáty online

stredné

Vpisovanie

stredné

Grammar: Modal verbs

Modal verbs and infinitive

Rozhodovačka

stredné

Modal verbs: present simple

Rozhodovačka

stredné

Can / could

Rozhodovačka

ľahké

Rozhodovačka

stredné

Stavba viet

ľahké

Must / have to / can

Rozhodovačka

stredné

Stavba viet

stredné

Should

Stavba viet

stredné

Modal verbs: mix

Rozhodovačka

stredné

Grammar: Pronouns

Personal pronouns

Diktáty online

stredné

Possessive pronouns

Rozhodovačka

stredné

Pronouns: mix

Rozhodovačka

stredné

Grammar: Conditionals

First conditional

Rozhodovačka

stredné

Grammar: Adjectives and adverbs

Adjectives comparative / superlative

Rozhodovačka

stredné

Vpisovanie

stredné

Tetris

ľahké
0

Adverbs comparative / superlative

Rozhodovačka

stredné

Diktáty online

stredné

Adjective or adverb?

Adjectives and adverbs

stredné

Positions of adverbs in sentences

Stavba viet

stredné

This / these

Rozhodovačka

stredné

Than vs then

Vpisovanie

stredné

Adjectives and adverbs: mix

Rozhodovačka

stredné

Grammar: Passives

Passive voice

Stavba viet

stredné

Rozhodovačka

ťažké

Grammar: Quantity

Few, less, little, much, many

Rozhodovačka

stredné

Vpisovanie

stredné

Nouns: countable, uncountable

Rozhodovačka

stredné

Some, any, no, every

Rozhodovačka

stredné

Both, all, whole, every, each

Rozhodovačka

stredné

Ordinal numbers

Vpisovanie

stredné

Quantity - mix

Rozhodovačka

stredné

Rozhodovačka

ľahké

Grammar: Verb patterns

Gerund vs. infinitive

Rozhodovačka

ťažké

Make / let

Rozhodovačka

stredné

Stavba viet

stredné

Grammar: Questions, question words, short answers

Simple questions

Vpisovanie

ľahké

Questions with auxiliary verbs

Vpisovanie

stredné

Wh- questions

Rozhodovačka

stredné

Vpisovanie

stredné

Question tags

Rozhodovačka

stredné

Stavba viet

stredné

Questions: mix

Stavba viet

stredné

Rozhodovačka

stredné

Grammar: Parts of speech

Nouns

Tetris

ľahké
0

Parts of speech: mix

Tetris

ľahké
0

Výslovnosť a posluch: Výslovnosť

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Tetris

ľahké
0

Výslovnosť a posluch: Posluch

Krátke vety

Posluch viet

stredné

Dlhé vety

Dlhé vety

ťažké

Tematické zadania: Čítanie s porozumením

Čítanie s porozumením

At school

ľahké
0/6

Shopping

ľahké
0/6

Simple Wikipedia

ľahké
0/6

Tematické zadania: Posluchové cvičenia

Posluchové cvičenia

Anna and friends

ľahké
0/8

Tematické zadania: Vtipy

Vtipy

Tenses basic

ľahké
0/13
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia Rôzne

Text správy

E-mailová adresa (aby sme Vám mohli zaslať odpoveď)


Odoslať

Vzhľadom na uzatvorenie škôl majú systémy Vieme zvýšenú prevádzku a množstvo otázok. Prosím, zasielajte iba nevyhnutné otázky a pripomienky. Pred zaslaním otázky si, prosím, prezrite časté otázky. Ďakujeme za pochopenie.
Prosím, nezasielajte otázky na prezradenie riešenia úloh alebo na vysvetlenie postupu. Ďakujeme.