Téma
Slovíčka: podstatné mená: Ľudia 0 / 25 0 / 4
Slovíčka: podstatné mená: Zvieratá 0 / 12 0 / 5 0 / 4
Slovíčka: podstatné mená: Príroda, svet 0 / 15 0 / 9 0 / 4
Slovíčka: podstatné mená: Priestor a miesta 0 / 15 0 / 4
Slovíčka: podstatné mená: Veci 0 / 9
Slovíčka: slovesá: Slovesá 0 / 19 0 / 8
Slovíčka: slovesá: Tematické slovesá 0 / 9
Slovíčka: slovesá: Frázové slovesá 0 / 1
Slovíčka: ďalšie slovné druhy: Prídavné mená 0 / 19 0 / 4
Slovíčka: ďalšie slovné druhy: Príslovky 0 / 21
Tematické slovíčka a frázy: Škola, práca, peniaze 0 / 18
Tematické slovíčka a frázy: Zo života 0 / 15
Tematické slovíčka a frázy: Jedlo 0 / 9
Tematické slovíčka a frázy: Športovanie 0 / 9
Tematické slovíčka a frázy: Cestovanie 0 / 10
Tematické slovíčka a frázy: Zábava 0 / 12
Tematické slovíčka a frázy: Zo sveta 0 / 16
Tematické slovíčka a frázy: Príslovia a porekadlá 0 / 2
Grammar: Be, have, do 0 / 6
Grammar: Tenses 0 / 58 0 / 8
Grammar: Plurals 0 / 4
Grammar: Articles 0 / 5
Grammar: Prepositions 0 / 11 0 / 4
Grammar: Modal verbs 0 / 9
Grammar: Pronouns 0 / 3
Grammar: Conditionals 0 / 1
Grammar: Adjectives and adverbs 0 / 11 0 / 4
Grammar: Passives 0 / 2
Grammar: Quantity 0 / 8
Grammar: Verb patterns 0 / 3
Grammar: Questions, question words, short answers 0 / 8
Grammar: Parts of speech 0 / 9
Výslovnosť a posluch: Výslovnosť 0 / 4
Výslovnosť a posluch: Posluch 0 / 2
Tematické zadania: Krížovky 0 / 9
Tematické zadania: Scrabble 0 / 71
Tematické zadania: Čítanie s porozumením 0 / 63
Tematické zadania: Posluchové cvičenia
Tematické zadania: Vtipy 0 / 39

Slovíčka: slovesá: Frázové slovesá

Frázové slovesá: get, take

Frázové slovesá: get, take

Rozhodovačka: stredné

Tematické slovíčka a frázy: Príslovia a porekadlá

Príslovia a porekadlá

Príslovia a porekadlá

Stavba viet: ľahké

Príslovia a porekadlá

Stavba viet: stredné

Grammar: Tenses

Present simple tense

Present simple tense

Diktáty online: ľahké

Present simple tense

Chat: ľahké

Present simple tense

Stavba viet: ťažké

Present continuous

Present continuous

Stavba viet: stredné

Popisky obrázků: lidé v přírodě

Stavba viet: stredné

Popisky obrázků: město

Stavba viet: stredné

Popisky obrázků: cestování

Stavba viet: stredné

Present simple tense: questions and negatives

Present simple tense: questions and negatives

Vpisovanie: stredné

Present simple tense: questions and negatives

Stavba viet: stredné

Present simple tense: questions and negatives

Rozhodovačka: stredné

Present simple tense: questions and negatives

Stavba viet: ťažké

Present simple vs. present continuous

Present simple vs. present continuous

Vpisovanie: stredné

Present simple vs. present continuous

Stavba viet: stredné

Present simple vs. present continuous

Rozhodovačka: stredné

Present simple vs. present continuous

Stavba viet: ťažké

Talking about the present: mix

Talking about the present: mix

Rozhodovačka: stredné

Talking about the present: mix

Vpisovanie: stredné

Talking about the present: mix

Stavba viet: stredné

Past simple tense (regular verbs)

Past simple tense (regular verbs)

Diktáty online: ľahké

Past simple tense (regular verbs)

Vpisovanie: stredné

Past simple tense (regular verbs)

Posluch viet: ľahké

Past simple tense (regular verbs)

Chat: ľahké

Past simple tense (regular verbs)

Stavba viet: stredné

Past simple tense (regular verbs)

Tetris: ľahké
0

Past simple tense (irregular verbs)

Past simple tense (irregular verbs)

Rozhodovačka: stredné

Past simple tense (irregular verbs)

Rozhodovačka: ťažké

Past simple tense (irregular verbs)

Posluch viet: stredné

Past simple tense (irregular verbs)

Vpisovanie: stredné

Past simple tense (irregular verbs)

Tetris: ľahké
0

Past simple tense: questions and negatives

Past simple tense: questions and negatives

Vpisovanie: stredné

Past simple tense: questions and negatives

Stavba viet: ľahké

Past simple tense: questions and negatives

Rozhodovačka: stredné

Past simple tense: questions and negatives

Stavba viet: stredné

Minulý priebehový čas

Minulý priebehový čas

Rozhodovačka: stredné

Minulý priebehový čas

Diktáty online: stredné

Minulý priebehový čas

Stavba viet: stredné

Minulý priebehový čas

Vpisovanie: stredné

Present perfect tense

Present perfect tense

Diktáty online: ľahké

Present perfect tense

Rozhodovačka: stredné

Present perfect tense

Stavba viet: stredné

Present perfect tense

Vpisovanie: stredné

Past simple vs. past continuous

Past simple vs. past continuous

Vpisovanie: stredné

Past simple vs. past continuous

Stavba viet: ľahké

Past simple vs. past continuous

Rozhodovačka: stredné

Past simple vs. past continuous

Stavba viet: stredné

Past simple vs. past continuous

Rozhodovačka: ťažké

Past simple vs. past continuous

Stavba viet: ťažké

Past simple vs. present perfect

Past simple vs. present perfect

Stavba viet: stredné

Past simple vs. present perfect

Vpisovanie: stredné

Past simple vs. present perfect

Rozhodovačka: stredné

Talking about the past: mix

Talking about the past: mix

Rozhodovačka: stredné

Talking about the past: mix

Vpisovanie: stredné

Talking about the past: mix

Stavba viet: stredné

Future simple tense

Future simple tense

Rozhodovačka: stredné

Future simple tense

Diktáty online: stredné

Future simple tense

Stavba viet: stredné

Will vs. going to

Will vs. going to

Rozhodovačka: stredné

Will vs. going to

Stavba viet: stredné

Tenses: mix

Tenses: mix

Rozhodovačka: stredné

Present simple vs. present continuous

Chat: ľahké

Grammar: Conditionals

First conditional

First conditional

Rozhodovačka: stredné

Grammar: Parts of speech

Nouns

Nouns

Tetris: ľahké
0

Parts of speech: mix

Parts of speech: mix

Tetris: ľahké
0

Výslovnosť a posluch: Výslovnosť

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

Tetris: ľahké
0

Výslovnosť a posluch: Posluch

Krátke vety

Krátke vety

Posluch viet: stredné

Dlhé vety

Dlhé vety

Posluch viet: ťažké

Tematické zadania: Posluchové cvičenia

Posluchové cvičenia

Anna and friends

Posluch s porozumením: ľahké
0/8

Tematické zadania: Vtipy

Vtipy

Tenses basic

Anglické vtipy: ľahké
0/13
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia