Téma
Slovíčka: podstatné mená: Abstraktné 0 / 17
Slovíčka: podstatné mená: Ľudia 2 / 41 0 / 19 0 / 12
Slovíčka: podstatné mená: Zvieratá 0 / 15 0 / 9 0 / 8
Slovíčka: podstatné mená: Príroda, svet 0 / 28 0 / 4
Slovíčka: podstatné mená: Priestor a miesta 0 / 24 0 / 9 0 / 4
Slovíčka: podstatné mená: Veci 0 / 6
Slovíčka: slovesá: Slovesá 0 / 32 0 / 8 0 / 4
Slovíčka: slovesá: Tematické slovesá 0 / 8
Slovíčka: ďalšie slovné druhy: Prídavné mená 0 / 25 0 / 4
Slovíčka: ďalšie slovné druhy: Zámená a predložky 0 / 4
Tematické slovíčka a frázy: Škola, práca, peniaze 0 / 14
Tematické slovíčka a frázy: Zo života 0 / 4
Tematické slovíčka a frázy: Jedlo 2 / 9
Tematické slovíčka a frázy: Športovanie 0 / 5
Tematické slovíčka a frázy: Cestovanie 0 / 4
Tematické slovíčka a frázy: Zábava 0 / 4
Tematické slovíčka a frázy: Príslovia a porekadlá 0 / 1
Grammar: Be, have, do 2 / 27 0 / 4
Grammar: Tenses 0 / 56 0 / 12
Grammar: Plurals 0 / 3
Grammar: Articles 0 / 5
Grammar: Prepositions 0 / 2
Grammar: Modal verbs 0 / 2
Grammar: Pronouns 0 / 4
Grammar: Adjectives and adverbs 0 / 4 0 / 4
Grammar: Quantity 0 / 5
Grammar: Questions, question words, short answers 0 / 5
Grammar: Parts of speech 0 / 4
Výslovnosť a posluch: Posluch 0 / 1
Tematické zadania: Krížovky 0 / 7
Tematické zadania: Scrabble 0 / 52
Tematické zadania: Čítanie s porozumením 0 / 156
Tematické zadania: Posluchové cvičenia
Tematické zadania: Vtipy 0 / 27

Slovíčka: podstatné mená: Ľudia

Rodina, vzťahy

Rodina, vzťahy

Prekladateľ: stredné

Rodina, vzťahy

Posluch slovíčok: stredné

Rodina, vzťahy

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Rodina, vzťahy

Pexeso: stredné

Rodina, vzťahy

Slovíčka vo vetách: ľahké

Rodina, vzťahy

Slovíčka vo vetách: stredné

Osobné údaje

Osobné údaje

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Osobné údaje

Posluch slovíčok: stredné

Osobné údaje

Pexeso: stredné

Osobné údaje

Prekladateľ: stredné

Časti tela

Časti tela

Presúvanie: stredné

Časti tela

Prekladateľ: stredné

Časti tela

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Časti tela

Pexeso: stredné

Časti tela

Posluch slovíčok: stredné

Časti tela

Slovíčka vo vetách: ľahké

Časti tela

Slovíčka vo vetách: stredné

Časti tela

Strieľačka: ľahké
0

Oblečenie, móda

Oblečenie, móda

Presúvanie: stredné

Oblečenie, móda

Prekladateľ: stredné

Oblečenie, móda

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Oblečenie, móda

Pexeso: stredné

Oblečenie, móda

Posluch slovíčok: stredné

Oblečenie, móda

Slovíčka vo vetách: ľahké

Oblečenie, móda

Slovíčka vo vetách: stredné

Oblečenie, móda

Strieľačka: ľahké
0

Zamestnanie

Zamestnanie

Prekladateľ: ľahké

Zamestnanie

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Zamestnanie

Pexeso: ľahké

Zamestnanie

Posluch slovíčok: ľahké

Zamestnanie

Slovíčka vo vetách: ľahké

Zamestnanie

Strieľačka: ľahké
0

Pocity, nálady

Pocity, nálady

Prekladateľ: ľahké

Pocity, nálady

Prekladateľ: stredné

Pocity, nálady

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Pocity, nálady

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Pocity, nálady

Pexeso: ľahké

Pocity, nálady

Pexeso: stredné

Pocity, nálady

Posluch slovíčok: ľahké

Pocity, nálady

Posluch slovíčok: stredné

Ľudia: mix

Ľudia: mix

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Ľudia: mix

Pexeso: ľahké

Ľudia: mix

Posluch slovíčok: ľahké

Ľudia: mix

Prekladateľ: ľahké

Části těla, oblečení

Krížovky: ľahké
0/12

Lidé

Krížovky: ľahké
0/7

Slovíčka: slovesá: Slovesá

Základné slovesa

Základné slovesa

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Základné slovesa

Posluch slovíčok: stredné

Základné slovesa

Prekladateľ: ľahké

Základné slovesa

Prekladateľ: stredné

Základné slovesa

Pexeso: stredné

Základné slovesa

Slovíčka vo vetách: ľahké

Základné slovesa

Slovíčka vo vetách: stredné

Základné slovesa

Slovíčka vo vetách: ťažké

Základné slovesa

Strieľačka: ľahké
0

Pohybové slovesá

Pohybové slovesá

Posluch slovíčok: stredné

Pohybové slovesá

Prekladateľ: ľahké

Pohybové slovesá

Prekladateľ: stredné

Pohybové slovesá

Slovíčka vo vetách: ľahké

Pohybové slovesá

Pexeso: ľahké

Pohybové slovesá

Slovíčka vo vetách: stredné

Pohybové slovesá

Pexeso: stredné

Pohybové slovesá

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Myslenie a vnímanie

Myslenie a vnímanie

Pexeso: ľahké

Myslenie a vnímanie

Pexeso: stredné

Myslenie a vnímanie

Prekladateľ: ľahké

Myslenie a vnímanie

Prekladateľ: stredné

Myslenie a vnímanie

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Myslenie a vnímanie

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Myslenie a vnímanie

Posluch slovíčok: ľahké

Myslenie a vnímanie

Posluch slovíčok: stredné

Komunikácia (slovesá)

Komunikácia (slovesá)

Pexeso: ľahké

Komunikácia (slovesá)

Prekladateľ: ľahké

Komunikácia (slovesá)

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Komunikácia (slovesá)

Posluch slovíčok: ľahké

Slovesá: mix

Slovesá: mix

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Slovesá: mix

Pexeso: ľahké

Slovesá: mix

Posluch slovíčok: ľahké

Slovesá: mix

Prekladateľ: ľahké

Slovesá

Krížovky: ľahké
0/8

Slovíčka: ďalšie slovné druhy: Prídavné mená

Základné prídavné mená

Základné prídavné mená

Posluch slovíčok: ľahké

Základné prídavné mená

Pexeso: ľahké

Základné prídavné mená

Posluch slovíčok: stredné

Základné prídavné mená

Prekladateľ: ľahké

Základné prídavné mená

Prekladateľ: stredné

Základné prídavné mená

Pexeso: stredné

Základné prídavné mená

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Základné prídavné mená

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Základné prídavné mená

Strieľačka: ľahké
0

Vlastnosti ľudí

Vlastnosti ľudí

Prekladateľ: ľahké

Vlastnosti ľudí

Slovíčka vo vetách: stredné

Vlastnosti ľudí

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Vlastnosti ľudí

Pexeso: ľahké

Vlastnosti ľudí

Posluch slovíčok: ľahké

Vlastnosti a popisy predmetov

Vlastnosti a popisy predmetov

Prekladateľ: ľahké

Vlastnosti a popisy predmetov

Pexeso: stredné

Vlastnosti a popisy predmetov

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Vlastnosti a popisy predmetov

Posluch slovíčok: ľahké

Vlastnosti a popisy predmetov

Prekladateľ: stredné

Vlastnosti a popisy predmetov

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Vlastnosti a popisy predmetov

Posluch slovíčok: stredné

Vlastnosti a popisy predmetov

Pexeso: ľahké

Prídavné mená: mix

Prídavné mená: mix

Posluch slovíčok: ľahké

Prídavné mená: mix

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Prídavné mená: mix

Pexeso: ľahké

Prídavné mená: mix

Prekladateľ: ľahké

Tematické slovíčka a frázy: Príslovia a porekadlá

Príslovia a porekadlá

Príslovia a porekadlá

Stavba viet: ľahké

Grammar: Be, have, do

To do, to have, to be in present simple

To do, to have, to be in present simple

Rozhodovačka: ľahké

To do, to have, to be in present simple

Diktáty online: ľahké

To do, to have, to be in present simple

Rozhodovačka: stredné

To do, to have, to be in present simple

Stavba viet: ľahké

To do, to have, to be in present simple

Stavba viet: stredné

Picture description: children (do, have, be)

Stavba viet: ľahké

To do, to have, to be in present simple

Vpisovanie: stredné

To do, to have, to be: questions and negatives

To do, to have, to be: questions and negatives

Vpisovanie: stredné

To do, to have, to be: questions and negatives

Stavba viet: ľahké

To do, to have, to be: questions and negatives

Rozhodovačka: ľahké

To do, to have, to be: questions and negatives

Stavba viet: stredné

To do, to have, to be: questions and negatives

Rozhodovačka: stredné

To do, to have, to be in past simple

To do, to have, to be in past simple

Stavba viet: ľahké

To do, to have, to be in past simple

Stavba viet: stredné

To do, to have, to be in past simple

Diktáty online: ľahké

To do, to have, to be in past simple

Vpisovanie: ľahké

To do, to have, to be in past simple

Rozhodovačka: ľahké

To do, to have, to be in past simple

Rozhodovačka: stredné

There is, there are

Picture description: there is, there are

Stavba viet: ľahké

There is, there are

Stavba viet: ľahké

There is, there are

Stavba viet: stredné

Be, have, do: mix

Be, have, do: mix

Vpisovanie: ľahké

Be, have, do: mix

Vpisovanie: stredné

Be, have, do: mix

Stavba viet: ľahké

Be, have, do: mix

Stavba viet: stredné

Be, have, do: mix

Rozhodovačka: ľahké

Be, have, do: mix

Rozhodovačka: stredné

Be, have, do: mix

Tetris: ľahké
0

Grammar: Tenses

Present simple tense

Present simple tense

Rozhodovačka: ľahké

Present simple tense

Diktáty online: ľahké

Present simple tense

Rozhodovačka: stredné

Present simple tense

Posluch viet: ľahké

Present simple tense

Chat: ľahké

Present simple tense

Stavba viet: ľahké

Present simple tense

Vpisovanie: ľahké

Present simple tense

Vpisovanie: stredné

Present simple tense

Stavba viet: stredné

Present simple tense

Stavba viet: ťažké

Present simple tense

Tetris: ľahké
0

Present simple tense

Tetris: ľahké
0

Present continuous

Present continuous

Stavba viet: ľahké

Present continuous

Vpisovanie: ľahké

Present continuous

Stavba viet: stredné

Present continuous - double consonant

Vpisovanie: ľahké

Popisky obrázků: děti a hry

Stavba viet: ľahké

Popisky obrázků: sportování

Stavba viet: ľahké

Popisky obrázků: škola

Stavba viet: ľahké

Picture description: people in nature

Stavba viet: ľahké

Popisky obrázků: lidé v přírodě

Stavba viet: stredné

Popisky obrázků: město

Stavba viet: stredné

Popisky obrázků: cestování

Stavba viet: stredné

Present simple tense: questions and negatives

Present simple tense: questions and negatives

Vpisovanie: stredné

Present simple tense: questions and negatives

Stavba viet: ľahké

Present simple tense: questions and negatives

Rozhodovačka: ľahké

Present simple tense: questions and negatives

Stavba viet: stredné

Present simple tense: questions and negatives

Rozhodovačka: stredné

Present simple vs. present continuous

Present simple vs. present continuous

Stavba viet: ľahké

Present simple vs. present continuous

Vpisovanie: ľahké

Present simple vs. present continuous

Rozhodovačka: ľahké

Present simple vs. present continuous

Stavba viet: stredné

Talking about the present: mix

Talking about the present: mix

Rozhodovačka: ľahké

Talking about the present: mix

Stavba viet: ľahké

Talking about the present: mix

Stavba viet: stredné

Picture description: animals

Stavba viet: stredné

Past simple tense (regular verbs)

Past simple tense (regular verbs)

Diktáty online: ľahké

Past simple tense (regular verbs)

Rozhodovačka: ľahké

Past simple tense (regular verbs)

Vpisovanie: ľahké

Past simple tense (regular verbs)

Posluch viet: ľahké

Past simple tense (regular verbs)

Chat: ľahké

Past simple tense (regular verbs)

Stavba viet: ľahké

Past simple tense (regular verbs)

Stavba viet: stredné

Past simple tense (regular verbs)

Tetris: ľahké
0

Past simple tense (irregular verbs)

Past simple tense (irregular verbs)

Rozhodovačka: stredné

Past simple tense: questions and negatives

Past simple tense: questions and negatives

Stavba viet: ľahké

Past simple tense: questions and negatives

Rozhodovačka: ľahké

Past simple tense: questions and negatives

Rozhodovačka: stredné

Minulý priebehový čas

Minulý priebehový čas

Stavba viet: ľahké

Minulý priebehový čas

Rozhodovačka: stredné

Minulý priebehový čas

Stavba viet: stredné

Minulý priebehový čas

Vpisovanie: stredné

Past simple vs. past continuous

Past simple vs. past continuous

Stavba viet: ľahké

Talking about the past: mix

Pictures from the past

Stavba viet: ľahké

Talking about the past: mix

Stavba viet: ľahké

Talking about the past: mix

Rozhodovačka: ľahké

Future simple tense

Future simple tense

Stavba viet: stredné

Tenses: mix

Tenses: mix

Rozhodovačka: ľahké

Present simple vs. present continuous

Chat: ľahké

Grammar: Prepositions

Prepositions of time

Prepositions of time

Rozhodovačka: ľahké

Prepositions of place

Prepositions of place

Vpisovanie: ľahké

Grammar: Parts of speech

Nouns

Nouns

Tetris: ľahké
0

Výslovnosť a posluch: Posluch

Stredne dlhé vety

Stredné vety

Posluch viet: stredné

Tematické zadania: Krížovky

Krížovky

Základné krížovky: slovíčka

Krížovky: ľahké
0/7
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia