Anglické slovíčka: Slovíčka: podstatné mená

Čísla

Čísla

Prekladateľ: stredné

Čísla

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Čísla

Pexeso: stredné

Čísla

Posluch slovíčok: stredné

Čísla

Strieľačka: ľahké
0

Tvary

Tvary

Prekladateľ: stredné

Tvary

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Tvary

Pexeso: stredné

Tvary

Posluch slovíčok: stredné

Čas: mesiace

Čas: mesiace

Prekladateľ: ľahké

Čas: mesiace

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Čas: mesiace

Pexeso: ľahké

Čas: mesiace

Posluch slovíčok: ľahké

Čas: ďalšie pojmy

Čas: ďalšie pojmy

Prekladateľ: ľahké

Čas: ďalšie pojmy

Posluch slovíčok: ľahké

Čas: ďalšie pojmy

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Čas: ďalšie pojmy

Pexeso: ľahké

Abstraktné podstatné mená: mix

Abstraktné podstatné mená: mix

Pexeso: stredné

Abstraktné podstatné mená: mix

Posluch slovíčok: stredné

Abstraktné podstatné mená: mix

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Abstraktné podstatné mená: mix

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Abstraktné podstatné mená: mix

Pexeso: ľahké

Abstraktné podstatné mená: mix

Posluch slovíčok: ľahké

Abstraktné podstatné mená: mix

Prekladateľ: ľahké

Abstraktné podstatné mená: mix

Prekladateľ: stredné

Rodina, vzťahy

Rodina, vzťahy

Prekladateľ: ľahké

Rodina, vzťahy

Pexeso: ľahké

Rodina, vzťahy

Prekladateľ: stredné

Rodina, vzťahy

Posluch slovíčok: stredné

Rodina, vzťahy

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Rodina, vzťahy

Pexeso: stredné

Rodina, vzťahy

Slovíčka vo vetách: ľahké

Rodina, vzťahy

Slovíčka vo vetách: stredné

Osobné údaje

Osobné údaje

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Osobné údaje

Posluch slovíčok: stredné

Osobné údaje

Pexeso: stredné

Osobné údaje

Prekladateľ: stredné

Časti tela

Časti tela

Presúvanie: stredné

Časti tela

Pexeso: stredné

Časti tela

Slovíčka vo vetách: ľahké

Časti tela

Slovíčka vo vetách: stredné

Časti tela

Strieľačka: ľahké
0

Oblečenie, móda

Oblečenie, móda

Prekladateľ: stredné

Oblečenie, móda

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Oblečenie, móda

Pexeso: stredné

Oblečenie, móda

Posluch slovíčok: stredné

Oblečenie, móda

Slovíčka vo vetách: ľahké

Oblečenie, móda

Slovíčka vo vetách: stredné

Oblečenie, móda

Strieľačka: ľahké
0

Zamestnanie

Zamestnanie

Prekladateľ: ľahké

Zamestnanie

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Zamestnanie

Pexeso: ľahké

Zamestnanie

Posluch slovíčok: ľahké

Zamestnanie

Slovíčka vo vetách: ľahké

Zamestnanie

Strieľačka: ľahké
0

Pocity, nálady

Pocity, nálady

Prekladateľ: ľahké

Pocity, nálady

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Pocity, nálady

Pexeso: ľahké

Pocity, nálady

Posluch slovíčok: ľahké

Ľudia: mix

Ľudia: mix

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Ľudia: mix

Pexeso: ľahké

Ľudia: mix

Posluch slovíčok: ľahké

Ľudia: mix

Prekladateľ: ľahké

Části těla, oblečení

Krížovky: ľahké
0/12

Lidé

Krížovky: ľahké
0/7

Zvieratá: farma

Zvieratá: farma

Pexeso: stredné

Zvieratá: exotické

Zvieratá: exotické

Prekladateľ: ľahké

Zvieratá: exotické

Pexeso: ľahké

Zvieratá: exotické

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Zvieratá: exotické

Posluch slovíčok: ľahké

Zvieratá: les

Zvieratá: les

Prekladateľ: stredné

Zvieratá: les

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Zvieratá: les

Pexeso: stredné

Zvieratá: les

Posluch slovíčok: stredné

Zvieratá: mix

Zvieratá: mix

Posluch slovíčok: ľahké

Zvieratá: mix

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Zvieratá: mix

Pexeso: ľahké

Zvieratá: mix

Prekladateľ: ľahké

Zvieratá: mix

Pexeso: stredné

Zvieratá: mix

Slovíčka vo vetách: ľahké

Zvieratá: mix

Strieľačka: ľahké
0

Zvieratá

Krížovky: ľahké
0/9

Ovocie a zelenina

Ovocie a zelenina

Prekladateľ: stredné

Ovocie a zelenina

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Ovocie a zelenina

Pexeso: stredné

Ovocie a zelenina

Posluch slovíčok: stredné

Počasie

Počasie

Prekladateľ: ľahké

Počasie

Prekladateľ: stredné

Počasie

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Počasie

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Počasie

Pexeso: ľahké

Počasie

Pexeso: stredné

Počasie

Posluch slovíčok: ľahké

Počasie

Posluch slovíčok: stredné

Miesta

Miesta

Presúvanie: stredné

Miesta

Prekladateľ: ľahké

Miesta

Posluch slovíčok: ľahké

Miesta

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Miesta

Pexeso: ľahké

Príroda, svet: mix

Príroda, svet: mix

Posluch slovíčok: ľahké

Príroda, svet: mix

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Príroda, svet: mix

Pexeso: ľahké

Príroda, svet: mix

Prekladateľ: ľahké

Mesto

Mesto

Pexeso: ľahké

Mesto

Posluch slovíčok: ľahké

Mesto

Slovíčka vo vetách: stredné

Mesto

Prekladateľ: ľahké

Mesto

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Dom, časti domu, nábytok

Dom, časti domu, nábytok

Presúvanie: stredné

Dom, časti domu, nábytok

Prekladateľ: ľahké

Dom, časti domu, nábytok

Prekladateľ: stredné

Dom, časti domu, nábytok

Pexeso: stredné

Dom, časti domu, nábytok

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Dom, časti domu, nábytok

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Dom, časti domu, nábytok

Pexeso: ľahké

Dom, časti domu, nábytok

Posluch slovíčok: ľahké

Dom, časti domu, nábytok

Posluch slovíčok: stredné

Verejné značky

Verejné značky

Prekladateľ: ľahké

Verejné značky

Pexeso: ľahké

Verejné značky

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Verejné značky

Posluch slovíčok: ľahké

Priestor a miesta: mix

Priestor a miesta: mix

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Priestor a miesta: mix

Pexeso: ľahké

Priestor a miesta: mix

Posluch slovíčok: ľahké

Priestor a miesta: mix

Prekladateľ: ľahké

Krajina, město, dům

Krížovky: ľahké
0/9

Dopravné prostriedky

Dopravné prostriedky

Prekladateľ: ľahké

Dopravné prostriedky

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Dopravné prostriedky

Pexeso: ľahké

Dopravné prostriedky

Posluch slovíčok: ľahké

Kuchyňa, vybavenie

Kuchyňa, vybavenie

Posluch slovíčok: stredné

Kuchyňa, vybavenie

Presúvanie: stredné

Kuchyňa, vybavenie

Prekladateľ: stredné

Kuchyňa, vybavenie

Pexeso: stredné

Kuchyňa, vybavenie

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Podstatné mená: mix

Nouns and pronouns basic

Anglické vtipy: ľahké
0/9

Základné krížovky: slovíčka

Krížovky: ľahké
0/7

Anglické slovíčka: Slovíčka: slovesá

Základné slovesa

Základné slovesa

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Základné slovesa

Posluch slovíčok: stredné

Základné slovesa

Prekladateľ: ľahké

Základné slovesa

Pexeso: ľahké

Základné slovesa

Prekladateľ: stredné

Základné slovesa

Pexeso: stredné

Základné slovesa

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Základné slovesa

Posluch slovíčok: ľahké

Základné slovesa

Slovíčka vo vetách: ľahké

Základné slovesa

Slovíčka vo vetách: stredné

Základné slovesa

Strieľačka: ľahké
0

Pohybové slovesá

Pohybové slovesá

Posluch slovíčok: stredné

Pohybové slovesá

Prekladateľ: ľahké

Pohybové slovesá

Prekladateľ: stredné

Pohybové slovesá

Posluch slovíčok: ľahké

Pohybové slovesá

Slovíčka vo vetách: ľahké

Pohybové slovesá

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Pohybové slovesá

Pexeso: ľahké

Pohybové slovesá

Slovíčka vo vetách: stredné

Pohybové slovesá

Pexeso: stredné

Pohybové slovesá

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Myslenie a vnímanie

Myslenie a vnímanie

Pexeso: ľahké

Myslenie a vnímanie

Prekladateľ: ľahké

Myslenie a vnímanie

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Myslenie a vnímanie

Posluch slovíčok: ľahké

Komunikácia (slovesá)

Komunikácia (slovesá)

Pexeso: ľahké

Komunikácia (slovesá)

Prekladateľ: ľahké

Komunikácia (slovesá)

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Komunikácia (slovesá)

Posluch slovíčok: ľahké

Slovesá: mix

Slovesá: mix

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Slovesá: mix

Pexeso: ľahké

Slovesá: mix

Posluch slovíčok: ľahké

Slovesá: mix

Prekladateľ: ľahké

Činnosti v domácnosti

Činnosti v domácnosti

Pexeso: ľahké

Činnosti v domácnosti

Prekladateľ: ľahké

Činnosti v domácnosti

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Činnosti v domácnosti

Posluch slovíčok: ľahké

Anglické slovíčka: Tematické slovíčka a frázy

Škola, školské pomôcky, činnosti

Škola, školné vybavenie, činnosti

Posluch slovíčok: ľahké

Škola, školské pomôcky, činnosti

Presúvanie: stredné

Škola, školské vybavenie, činnosti

Prekladateľ: ľahké

Škola, školské vybavenie, činnosti

Pexeso: ľahké

Škola, školské vybavenie, činnosti

Pexeso: stredné

Škola, školské vybavenie, činnosti

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Otázky, odpovede, pozdravy

Otázky, odpovědi, pozdravy

Prekladateľ: ľahké

Otázky, odpovědi, pozdravy

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Otázky, odpovědi, pozdravy

Posluch slovíčok: ľahké

Otázky, odpovede, pozdravy

Pexeso: ľahké

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Posluch slovíčok: ľahké

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Prekladateľ: ľahké

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Pexeso: ľahké

Potraviny, jedlá, nápoje

Potraviny, jedlá, nápoje

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Potraviny, jedlá, nápoje

Pexeso: ľahké

Potraviny, jedlá, nápoje

Posluch slovíčok: ľahké

Potraviny, jedlá, nápoje

Prekladateľ: ľahké

Športy

Športy

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Športy

Pexeso: ľahké

Sporty

Posluch slovíčok: ľahké

Športy

Prekladateľ: ľahké

Miesta na cestách

Miesta na cestách

Pexeso: stredné

Miesta na cestách

Posluch slovíčok: stredné

Miesta na cestách

Prekladateľ: stredné

Miesta na cestách

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Rozprávky

Rozprávky

Prekladateľ: stredné

Rozprávky

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Rozprávky

Posluch slovíčok: stredné

Rozprávky

Pexeso: stredné

Grammar: Be, have, do

To do, to have, to be in present simple

To do, to have, to be in present simple

Rozhodovačka: ľahké

To do, to have, to be in present simple

Rozhodovačka: stredné

To do, to have, to be in present simple

Stavba viet: ľahké

Verb to be

Vpisovanie: ľahké

To do, to have, to be in present simple

Vpisovanie: ľahké

To do, to have, to be in present simple

Stavba viet: stredné

Picture description: children (do, have, be)

Stavba viet: ľahké

To do, to have, to be in present simple

Vpisovanie: stredné

To do, to have, to be: questions and negatives

To do, to have, to be: questions and negatives

Vpisovanie: stredné

To do, to have, to be: questions and negatives

Stavba viet: ľahké

To do, to have, to be: questions and negatives

Rozhodovačka: ľahké

To do, to have, to be: questions and negatives

Stavba viet: stredné

To do, to have, to be: questions and negatives

Rozhodovačka: stredné

To do, to have, to be in past simple

To do, to have, to be in past simple

Stavba viet: ľahké

To do, to have, to be in past simple

Stavba viet: stredné

To do, to have, to be in past simple

Diktáty online: ľahké

To do, to have, to be in past simple

Vpisovanie: ľahké

To do, to have, to be in past simple

Rozhodovačka: ľahké

There is, there are

Picture description: there is, there are

Stavba viet: ľahké

There is, there are

Stavba viet: ľahké

There is, there are

Stavba viet: stredné

Be, have, do: mix

Be, have, do: mix

Vpisovanie: ľahké

Be, have, do: mix

Stavba viet: ľahké

Be, have, do: mix

Rozhodovačka: ľahké

Be, have, do: mix

Tetris: ľahké
0

Grammar: Tenses

Present simple tense

Present simple tense

Rozhodovačka: ľahké

Present simple tense

Rozhodovačka: stredné

Present simple tense

Posluch viet: ľahké

Present simple tense

Stavba viet: ľahké

Present simple tense

Vpisovanie: ľahké

Present simple tense

Vpisovanie: stredné

Present simple tense

Stavba viet: stredné

Present simple tense

Tetris: ľahké
0

Present simple tense

Tetris: ľahké
0

Present continuous

Present continuous

Stavba viet: ľahké

Present continuous

Vpisovanie: ľahké

Present continuous - double consonant

Vpisovanie: ľahké

Popisky obrázků: děti a hry

Stavba viet: ľahké

Popisky obrázků: sportování

Stavba viet: ľahké

Popisky obrázků: škola

Stavba viet: ľahké

Picture description: people in nature

Stavba viet: ľahké

Present simple tense: questions and negatives

Present simple tense: questions and negatives

Stavba viet: ľahké

Present simple tense: questions and negatives

Rozhodovačka: ľahké

Present simple vs. present continuous

Present simple vs. present continuous

Stavba viet: ľahké

Present simple vs. present continuous

Vpisovanie: ľahké

Present simple vs. present continuous

Rozhodovačka: ľahké

Talking about the present: mix

Talking about the present: mix

Rozhodovačka: ľahké

Talking about the present: mix

Stavba viet: ľahké

Popisky obrázků: zvířata

Stavba viet: ľahké

Picture description: animals

Stavba viet: stredné

Past simple tense (regular verbs)

Past simple tense (regular verbs)

Rozhodovačka: ľahké

Past simple tense (regular verbs)

Vpisovanie: ľahké

Past simple tense (regular verbs)

Stavba viet: ľahké

Past simple tense: questions and negatives

Past simple tense: questions and negatives

Rozhodovačka: ľahké

Minulý priebehový čas

Minulý priebehový čas

Stavba viet: ľahké

Talking about the past: mix

Pictures from the past

Stavba viet: ľahké

Talking about the past: mix

Stavba viet: ľahké

Talking about the past: mix

Rozhodovačka: ľahké

Tenses: mix

Tenses: mix

Rozhodovačka: ľahké

Grammar: Plurals

Noun plurals regural

Noun plurals regural

Rozhodovačka: ľahké

Grammar: Prepositions

Prepositions of time

Prepositions of time

Rozhodovačka: ľahké

Grammar: Quantity

Grammar: Questions, question words, short answers

Wh- questions

Wh- questions

Vpisovanie: ľahké
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia