Anglické slovíčka: Základné slovíčka

Čísla

Čísla

Strieľačka: ľahké
0

Radové číslovky

Radové číslovky

Vpisovanie: ťažké

Anglické slovíčka: Slovíčka: podstatné mená

Rodina, vzťahy

Rodina, vzťahy

Prekladateľ: ťažké

Rodina, vzťahy

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Rodina, vzťahy

Hláskovanie: ťažké

Rodina, vzťahy

Pexeso: ťažké

Rodina, vzťahy

Slovíčka vo vetách: ťažké

Rodina, vzťahy

Posluch slovíčok: ťažké

Časti tela

Časti tela

Prekladateľ: ťažké

Časti tela

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Časti tela

Hláskovanie: ťažké

Časti tela

Pexeso: ťažké

Časti tela

Posluch slovíčok: ťažké

Oblečenie

Oblečenie

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Oblečenie

Posluch slovíčok: ťažké

Oblečenie

Pexeso: ťažké

Oblečenie

Prekladateľ: ťažké

Oblečenie

Hláskovanie: ťažké

Oblečenie

Slovíčka vo vetách: ťažké

Oblečenie

Strieľačka: ľahké
0

Zamestnanie

Zamestnanie

Prekladateľ: ťažké

Zamestnanie

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Zamestnanie

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Zamestnanie

Hláskovanie: ťažké

Zamestnanie

Posluch slovíčok: ťažké

Zamestnanie

Pexeso: ťažké

Zamestnanie

Slovíčka vo vetách: stredné

Pocity, nálady

Pocity, nálady

Prekladateľ: stredné

Pocity, nálady

Hláskovanie: stredné

Pocity, nálady

Prekladateľ: ťažké

Pocity, nálady

Slovíčka vo vetách: stredné

Pocity, nálady

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Pocity, nálady

Hláskovanie: ťažké

Pocity, nálady

Pexeso: ťažké

Pocity, nálady

Posluch slovíčok: ťažké

Pocity, nálady

Strieľačka: ľahké
0

Stavy, myšlienky

Stavy, myšlienky

Prekladateľ: stredné

Stavy, myšlienky

Hláskovanie: stredné

Stavy, myšlienky

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Stavy, myšlienky

Prekladateľ: ťažké

Stavy, myšlienky

Pexeso: ťažké

Ľudia: mix

Ľudia: mix

Pexeso: ťažké

Ľudia: mix

Pexeso: stredné

Ľudia: mix

Hláskovanie: ťažké

Ľudia: mix

Prekladateľ: ťažké

Exotické zvieratá

Exotické zvieratá

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Exotické zvieratá

Pexeso: ťažké

Vtáky

Vtáky

Hláskovanie: ťažké

Vtáky

Pexeso: ťažké

Vtáky

Posluch slovíčok: ťažké

Vtáky

Pexeso: stredné

Vtáky

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Vtáky

Prekladateľ: ťažké

Vtáky

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Vtáky

Strieľačka: ľahké
0

Kvety, stromy

Kvety, stromy

Pexeso: ťažké

Kvety, stromy

Prekladateľ: ťažké

Kvety, stromy

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Kvety, stromy

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Kvety, stromy

Hláskovanie: ťažké

Príroda, svet: mix

Nature

Prešmyčky: ľahké
0/15

Mesto

Mesto

Slovíčka vo vetách: stredné

Mesto

Prekladateľ: ťažké

Mesto

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Mesto

Hláskovanie: ťažké

Mesto

Pexeso: ťažké

Dom, časti domu, nábytok

Dom, časti domu, nábytok

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Dom, časti domu, nábytok

Prekladateľ: ťažké

Dom, časti domu, nábytok

Pexeso: ťažké

Dom, časti domu, nábytok

Hláskovanie: ťažké

Záhrada, farma

Záhrada, farma

Pexeso: ťažké

Záhrada, farma

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Záhrada, farma

Prekladateľ: ťažké

Záhrada, farma

Hláskovanie: ťažké

Záhrada, farma

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Priestor a miesta: mix

Priestor a miesta: mix

Posluch slovíčok: ťažké

Priestor a miesta: mix

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Priestor a miesta: mix

Pexeso: ťažké

Priestor a miesta: mix

Hláskovanie: ťažké

Priestor a miesta: mix

Posluch slovíčok: stredné

Priestor a miesta: mix

Prekladateľ: ťažké

Kuchyňa, vybavenie

Kuchyňa, vybavenie

Posluch slovíčok: stredné

Spotrebiče

Spotrebiče

Prekladateľ: stredné

Spotrebiče

Hláskovanie: stredné

Náradie

Náradie

Posluch slovíčok: ťažké

Náradie

Prekladateľ: ťažké

Náradie

Pexeso: ťažké

Náradie

Hláskovanie: ťažké

Náradie

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Náradie

Presúvanie: ťažké

Auto

Auto

Posluch slovíčok: ťažké

Auto

Prekladateľ: ťažké

Auto

Hláskovanie: ťažké

Auto

Pexeso: ťažké

Auto

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Auto

Presúvanie: ťažké

Hudobné nástroje

Hudba, film, divadlo

Posluch slovíčok: ťažké

Hudobné nástroje

Hláskovanie: ťažké

Hudba, film, divadlo

Pexeso: ťažké

Hudba, film, divadlo

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Hudba, film, divadlo

Prekladateľ: ťažké

Veci: mix

Veci: mix

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Veci: mix

Hláskovanie: ťažké

Veci: mix

Posluch slovíčok: ťažké

Veci: mix

Prekladateľ: ťažké

Veci: mix

Pexeso: stredné

Veci: mix

Pexeso: ťažké

Abstraktné pojmy

Abstraktné pojmy

Prekladateľ: stredné

Podstatné mená: mix

Nouns advanced

Anglické vtipy: stredné
0/10

Nouns and pronouns hard

Anglické vtipy: ťažké
0/10

Anglické slovíčka: Slovíčka: slovesá

Základné slovesa

Základné slovesa

Strieľačka: ľahké
0

Pohybové slovesá

Pohybové slovesá

Prekladateľ: ťažké

Pohybové slovesá

Hláskovanie: ťažké

Pohybové slovesá

Posluch slovíčok: ťažké

Pohybové slovesá

Slovíčka vo vetách: ťažké

Pohybové slovesá

Pexeso: ťažké

Myslenie a vnímanie

Myslenie a vnímanie

Prekladateľ: stredné

Myslenie a vnímanie

Hláskovanie: stredné

Komunikácia (slovesá)

Komunikácia (slovesá)

Prekladateľ: ťažké

Komunikácia (slovesá)

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Komunikácia (slovesá)

Hláskovanie: ťažké

Komunikácia (slovesá)

Posluch slovíčok: ťažké

Komunikácia (slovesá)

Pexeso: ťažké

Komunikácia (slovesá)

Slovíčka vo vetách: ťažké

Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)

Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)

Prekladateľ: stredné

Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)

Hláskovanie: stredné

Abstraktné slovesá

Abstraktné slovesá

Posluch slovíčok: ťažké

Abstraktné slovesá

Hláskovanie: ťažké

Abstraktné slovesá

Pexeso: ťažké

Abstraktné slovesá

Prekladateľ: ťažké

Slovesá: mix

Slovesá: mix

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Slovesá: mix

Hláskovanie: ťažké

Slovesá: mix

Pexeso: ťažké

Slovesá: mix

Posluch slovíčok: ťažké

Slovesá: mix

Prekladateľ: ťažké

Kriminálka (slovesá)

Kriminálka (slovesá)

Posluch slovíčok: ťažké

Kriminálka (slovesá)

Prekladateľ: ťažké

Kriminálka (slovesá)

Hláskovanie: ťažké

Kriminálka (slovesá)

Pexeso: ťažké

Kriminálka (slovesá)

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Frázové slovesá: get, take

Frázové slovesá: get, take

Rozhodovačka: stredné

Frázové slovesá: get, take

Rozhodovačka: ťažké

Frázové slovesá: get, take

Prekladateľ: ťažké

Frázové slovesá: get, take

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Frázové slovesá: get, take

Hláskovanie: ťažké

Frázové slovesá: get, take

Posluch slovíčok: ťažké

Frázové slovesá: get, take

Pexeso: ťažké

Frázové slovesá: iné

Frázové slovesá: iné

Rozhodovačka: stredné

Frázové slovesá: iné

Rozhodovačka: ťažké

Frázové slovesá: iné

Prekladateľ: ťažké

Frázové slovesá: iné

Pexeso: ťažké

Frázové slovesá: iné

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Frázové slovesá: iné

Hláskovanie: ťažké

Frázové slovesá: iné

Posluch slovíčok: ťažké

Frázové slovesá: mix

Frázové slovesá: mix

Slovíčka vo vetách: stredné

Frázové slovesá: mix

Stavba viet: ťažké

Frázové slovesá: mix

Rozhodovačka: stredné

Frázové slovesá: mix

Roboti: ľahké
0

Anglické slovíčka: Slovíčka: ďalšie slovné druhy

Základné prídavné mená

Základné prídavné mená

Prekladateľ: ťažké

Základné prídavné mená

Hláskovanie: ťažké

Základné prídavné mená

Posluch slovíčok: ťažké

Základné prídavné mená

Slovíčka vo vetách: stredné

Základné prídavné mená

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Vlastnosti a popisy ľudí

Vlastnosti a popisy ľudí

Prekladateľ: ťažké

Vlastnosti a popisy ľudí

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Vlastnosti a popisy ľudí

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Vlastnosti a popisy ľudí

Hláskovanie: ťažké

Vlastnosti a popisy ľudí

Posluch slovíčok: ťažké

Vlastnosti a popisy ľudí

Pexeso: ťažké

Vlastnosti a popisy ľudí

Slovíčka vo vetách: stredné

Vlastnosti a popisy predmetov

Vlastnosti a popisy predmetov

Slovíčka vo vetách: stredné

Prídavné mená: mix

Prídavné mená: mix

Prekladateľ: ťažké

Prídavné mená: mix

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Prídavné mená: mix

Posluch slovíčok: ťažké

Prídavné mená: mix

Pexeso: ťažké

Prídavné mená: mix

Hláskovanie: ťažké

Adjectives and pronouns advanced

Anglické vtipy: stredné
0/11

Príslovky času a množstva

Príslovky času a množstva

Pexeso: ťažké

Príslovky času a množstva

Prekladateľ: ťažké

Príslovky času a množstva

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Príslovky času a množstva

Posluch slovíčok: ťažké

Príslovky času a množstva

Hláskovanie: ťažké

Príslovky spôsobu

Príslovky spôsobu

Prekladateľ: ťažké

Príslovky spôsobu

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Príslovky spôsobu

Hláskovanie: ťažké

Príslovky spôsobu

Posluch slovíčok: ťažké

Príslovky spôsobu

Pexeso: ťažké

Príslovky miery

Príslovky miery

Prekladateľ: stredné

Príslovky miery

Hláskovanie: stredné

Príslovky miery

Pexeso: stredné

Príslovky: mix

Príslovky: mix

Pexeso: stredné

Onomatopoie

Onomatopoie

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Onomatopoie

Prekladateľ: stredné

Anglické slovíčka: Tematické slovíčka a frázy

Škola, školské potreby, činnosti

Škola, školské potreby, činnosti

Slovíčka vo vetách: stredné

Škola, školské vybavenie, činnosti

Posluch slovíčok: stredné

Škola, školské vybavenie, činnosti

Posluch slovíčok: ťažké

Škola, školské potreby, činnosti

Hláskovanie: ťažké

Škola, školské vybavenie, činnosti

Prekladateľ: ťažké

Škola, školské potreby, činnosti

Pexeso: ťažké

Škola, školské vybavenie, činnosti

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Jazyk, gramatika, sloh

Jazyk, gramatika, sloh

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Jazyk, gramatika, sloh

Prekladateľ: stredné

Jazyk, gramatika, sloh

Pexeso: stredné

Nakupovanie

Nakupovanie

Hláskovanie: stredné

Nakupovanie

Hláskovanie: ťažké

Nakupovanie

Pexeso: stredné

Nakupovanie

Pexeso: ťažké

Nakupování

Posluch slovíčok: ťažké

Nakupovanie

Prekladateľ: stredné

Nakupovanie

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Nakupovanie

Prekladateľ: ťažké

Nakupovanie

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Svet práce

Svet práce

Posluch slovíčok: ťažké

Svet práce

Hláskovanie: ťažké

Svet práce

Pexeso: ťažké

Svet práce

Hláskovanie: stredné

Svět práce

Posluch slovíčok: stredné

Svet práce

Pexeso: stredné

Svet práce

Prekladateľ: ťažké

Svět práce

Prekladateľ: stredné

Svet práce

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Peniaze

Peniaze

Posluch slovíčok: ťažké

Peniaze

Hláskovanie: ťažké

Peniaze

Pexeso: ťažké

Peniaze

Prekladateľ: ťažké

Peniaze

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Prekladateľ: stredné

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Hláskovanie: stredné

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Prekladateľ: ťažké

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Hláskovanie: ťažké

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Pexeso: ťažké

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Posluch slovíčok: ťažké

Denné rutiny

Denné rutiny

Hláskovanie: stredné

Denní rutiny

Posluch slovíčok: stredné

Denné rutiny

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Denné rutiny

Prekladateľ: ťažké

Denné rutiny

Prekladateľ: stredné

Sviatky, oslavy

Sviatky, oslavy

Hláskovanie: stredné

Sviatky, oslavy

Pexeso: stredné

Špeciálne dni v roku

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Špeciálne dni v roku

Prekladateľ: stredné

Bábätko

Bábätko

Hláskovanie: ťažké

Bábätko

Pexeso: ťažké

Bábätko

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Bábätko

Prekladateľ: ťažké

Móda

Móda

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Móda

Prekladateľ: ťažké

Móda

Pexeso: ťažké

Líčenie, šperky

Líčenie, šperky

Hláskovanie: ťažké

Líčenie, šperky

Pexeso: ťažké

Líčenie, šperky

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Líčenie, šperky

Prekladateľ: ťažké

Potraviny, jedlá, nápoje

Potraviny, jedlá, nápoje

Posluch slovíčok: ťažké

Potraviny, jedlá, nápoje

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Potraviny, jedlá, nápoje

Hláskovanie: ťažké

Potraviny, jedlá, nápoje

Pexeso: ťažké

Potraviny, jedlá, nápoje

Prekladateľ: ťažké

Príprava jedla

Príprava jedla

Posluch slovíčok: ťažké

Príprava jedla

Hláskovanie: ťažké

Príprava jedla

Pexeso: ťažké

Príprava jedla

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Príprava jedla

Prekladateľ: ťažké

V reštaurácii

V reštaurácii

Pexeso: stredné

Športové vybavenie

Športové vybavenie

Prekladateľ: stredné

Športové vybavenie

Hláskovanie: stredné

Športové pojmy

Športové pojmy

Posluch slovíčok: stredné

Športové pojmy

Pexeso: stredné

Športové pojmy

Prekladateľ: stredné

Športové pojmy

Hláskovanie: stredné

Názvy štátov

Názvy štátov

Prekladateľ: stredné

Názvy štátov

Pexeso: stredné

Názvy štátov

Hláskovanie: stredné

Názvy miest

Názvy miest

Anglické slovíčka: Výber z možností: ľahké

Miesta na cestách

Miesta na cestách

Prekladateľ: stredné

Miesta na cestách

Hláskovanie: stredné

Miesta na cestách

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Výbava na cesty

Výbava na cesty

Hláskovanie: stredné

Výbava na cesty

Prekladateľ: stredné

Aktivity na cestách

Dovolenka

Prekladateľ: ťažké

Aktivity na cestách

Hláskovanie: ťažké

Aktivity na cestách

Pexeso: ťažké

Aktivity na cestách

Posluch slovíčok: ťažké

Aktivity na cestách

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Dopravné situácie

Na letisku

Chat: ťažké

V lietadle

Posluch slovíčok: ťažké

V lietadle

Prekladateľ: ťažké

V lietadle

Hláskovanie: ťažké

V letadle

Pexeso: ťažké

V lietadle

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Kino a televízia

Kino a televízia

Hláskovanie: stredné

Kino a televízia

Pexeso: stredné

Kino a televízia

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Kino a televízia

Prekladateľ: stredné

Knihy

Knihy

Hláskovanie: ťažké

Knihy

Pexeso: ťažké

Knihy

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Knihy

Prekladateľ: ťažké

Technológie

Technológie

Posluch slovíčok: ťažké

Technológie

Hláskovanie: ťažké

Technológie

Pexeso: ťažké

Technologie

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Technológie

Hláskovanie: stredné

Technológie

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Technologie

Posluch slovíčok: stredné

Technológie

Pexeso: stredné

Technológie

Prekladateľ: ťažké

Technologie

Prekladateľ: stredné

Texty, média

Texty, média

Prekladateľ: stredné

Texty, média

Hláskovanie: stredné

Texty, média

Pexeso: stredné

Texty, média

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Stredovek

Stredovek

Prekladateľ: stredné

Stredovek

Hláskovanie: stredné

Stredovek

Pexeso: stredné

Stredovek

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Umenie

Umenie

Posluch slovíčok: stredné

Umenie

Prekladateľ: stredné

Umenie

Hláskovanie: stredné

Umenie

Pexeso: stredné

Umenie

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Náboženstvo, viera

Náboženstvo, viera

Posluch slovíčok: stredné

Náboženstvo, viera

Pexeso: stredné

Náboženstvo, viera

Prekladateľ: stredné

Náboženstvo, viera

Hláskovanie: stredné

Politika

Politika

Posluch slovíčok: ťažké

Politika

Prekladateľ: ťažké

Politika

Hláskovanie: ťažké

Politika

Prekladateľ: stredné

Politika

Pexeso: ťažké

Politika

Pexeso: stredné

Politika

Hláskovanie: stredné

Politika

Posluch slovíčok: stredné

Politika

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Životné prostredie, katastrofy

Životné prostredie, katastrofy

Prekladateľ: ťažké

Životné prostredie, katastrofy

Hláskovanie: ťažké

Životné prostredie, katastrofy

Pexeso: ťažké

Životní prostřední, katastrofy

Posluch slovíčok: ťažké

Životné prostredie, katastrofy

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Krimi

Krimi

Prekladateľ: ťažké

Krimi

Hláskovanie: ťažké

Krimi

Pexeso: ťažké

Krimi

Posluch slovíčok: ťažké

Krimi

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Anglické slovíčka: Vzťahy slov

Anglické synonymá: mix

Synonyma slov použitých ve větách

Rozhodovačka: stredné

Kolokácie: prídavné a podstatné mená

Kolokácie: prídavné a podstatné mená

Rozhodovačka: ťažké

Kolokácie: slovesá

Kolokácie: slovesá

Rozhodovačka: ťažké

Anglické slovíčka: Slovíčka: mix

Slovíčka: mix

Vocabulary hard

Anglické vtipy: ťažké
0/17

Grammar: Tenses

Present simple tense

Present simple tense

Rozhodovačka: ťažké

Present simple vs. present continuous

Present simple vs. present continuous

Rozhodovačka: ťažké

Past simple tense (irregular verbs)

Past simple tense (irregular verbs)

Rozraďovačka: stredné

Past simple tense (irregular verbs)

Rozhodovačka: ťažké

Past simple tense (irregular verbs)

Gramatika v kontexte: stredné

Past simple tense (irregular verbs)

Vpisovanie: ťažké

Minulý priebehový čas

Minulý priebehový čas

Stavba viet: ťažké

Present perfect tense

Present perfect tense

Vpisovanie: stredné

Present perfect tense

Rozhodovačka: ťažké

Present perfect tense

Vpisovanie: ťažké

Present perfect tense

Stavba viet: ťažké

Past perfect

Past perfect

Rozhodovačka: ťažké

Past perfect

Stavba viet: ťažké

Past simple vs. past continuous

Past simple vs. past continuous: Travel

Rozhodovačka: stredné

Past simple vs. past continuous

Vpisovanie: stredné

Past simple vs. past continuous

Vpisovanie: ťažké

Past simple vs. past continuous

Rozhodovačka: ťažké

Past simple vs. past continuous

Stavba viet: ťažké

Past simple vs. present perfect

Past simple vs. present perfect: Sports

Rozhodovačka: stredné

Past simple vs. present perfect

Stavba viet: stredné

Past simple vs. present perfect

Vpisovanie: stredné

Past simple vs. present perfect

Vpisovanie: ťažké

Past simple vs. present perfect

Rozhodovačka: stredné

Past simple vs. present perfect

Rozhodovačka: ťažké

Present perfect: simple vs. continuous

Present perfect: simple vs. continuous

Rozhodovačka: stredné

Present perfect simple vs. continuous: Sports

Rozhodovačka: stredné

Present perfect: simple vs. continuous

Rozhodovačka: ťažké

Past simple vs. past perfect

Past simple vs. past perfect

Rozhodovačka: ťažké

Talking about the past: mix

Talking about the past: mix

Gramatika v kontexte: stredné

Talking about the past: mix

Rozhodovačka: ťažké

Talking about the past: mix

Vpisovanie: ťažké

Talking about the past: mix

Stavba viet: ťažké

Past simple tense: mix

Roboti: ľahké
0

Future tenses: continuous vs. perfect

Future tenses: continuous vs. perfect

Rozhodovačka: ťažké

Will vs. going to

Will vs. going to

Stavba viet: stredné

Will vs. going to

Rozhodovačka: ťažké

Tenses: mix

Tenses: mix

Rozhodovačka: ťažké

Big tenses mix

Roboti: ľahké
0

Tenses advanced

Anglické vtipy: stredné
0/21

Tenses hard

Anglické vtipy: ťažké
0/18

Grammar: Prepositions and conjunctions

Prepositions of time

Prepositions of time

Rozraďovačka: stredné

Prepositions: other

Prepositions: other

Rozhodovačka: stredné

Prepositions and conjunctions: mix

Prepositions and conjunctions: mix

Roboti: ľahké
0

Grammar: Mixed practice

Thought, though, through, taught, tough

Thought, though, through, taught, tough

Vpisovanie: ťažké
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia