Angličtina: 6. trieda (6. ročník)

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Základné slovíčka

Farby

Tvary a telesá

Čísla

Radové číslovky

Čas: mesiace

Čas: dni, týždne, roky

Určovanie času

Určovanie dátumu

Čísla a čas: mix

Slovíčka: podstatné mená

Rodina, vzťahy

Osobné údaje

Časti tela

Oblečenie

Zamestnanie

Pocity, nálady

Ľudia: mix

Zvieratá na farme

Exotické zvieratá

Zvieratá v lese

Vtáky

Hmyz a ďalšie bezstavovce

Zvieratá: mix

Ovocie a zelenina

Kvety, stromy

Počasie

Miesta

Príroda, svet: mix

Mesto

Dom, časti domu, nábytok

Záhrada, farma

Verejné označenia

Priestor a miesta: mix

Dopravné prostriedky

Kuchyňa, vybavenie

Náradie

Auto

Hudobné nástroje

Veci: mix

Abstraktné pojmy

Podstatné mená: mix

Slovíčka: slovesá

Základné slovesá

Pohybové slovesá

Myslenie a vnímanie

Komunikácia (slovesá)

Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)

Abstraktné slovesá

Slovesá: mix

Činnosti v domácnosti

Telo (slovesá)

Slovíčka: ďalšie slovné druhy

Základné prídavné mená

Vlastnosti a popisy ľudí

Vlastnosti a popisy predmetov

Prídavné mená: mix

Príslovky času a množstva

Zámená

Predložky

Onomatopoie

Tematické slovíčka a frázy

Školské predmety

Škola, školské potreby, činnosti

Nakupovanie

Otázky, odpovede, pozdravy

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Denné rutiny

Sviatky, oslavy

Potraviny, jedlá, nápoje

Športy

Športové vybavenie

Športové pojmy

Názvy štátov

Štáty, národnosti, jazyky

Názvy miest

Miesta na cestách

Výbava na cesty

Hobby

Technológie

Texty, média

Stredovek

Reálie a praktická angličtina

Príslovia a porekadlá

Reálie anglicky hovoriacich krajín

Be, have, do

To be in present simple

To have in present simple

To do, to have, to be in present simple

To do, to have, to be: questions

To do, to have, to be: negatives

To do, to have, to be in past simple

There is, there are

Be, have, do: mix

Tenses

Present simple tense

Present continuous

Present tense: questions

Present tense: negatives

Present simple vs. present continuous

Talking about the present: mix

Past simple tense (regular verbs)

Past simple tense (irregular verbs)

Past tense: questions

Past tense: negatives

Past continuous tense

Present perfect tense

Past simple vs. past continuous

Talking about the past: mix

Will vs. going to

Tenses: mix

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia