Anglické slovíčka: Slovíčka: podstatné mená

Čísla

Čísla

Strieľačka: ľahké
0

Rodina, vzťahy

Rodina, vzťahy

Prekladateľ: ťažké

Rodina, vzťahy

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Rodina, vzťahy

Hláskovanie: ťažké

Rodina, vzťahy

Posluch slovíčok: ťažké

Časti tela

Časti tela

Prekladateľ: ťažké

Časti tela

Hláskovanie: ťažké

Časti tela

Pexeso: ťažké

Časti tela

Posluch slovíčok: ťažké

Oblečenie

Oblečenie

Posluch slovíčok: ťažké

Oblečenie

Pexeso: ťažké

Oblečenie

Prekladateľ: ťažké

Oblečenie

Hláskovanie: ťažké

Oblečenie

Slovíčka vo vetách: ťažké

Zamestnanie

Zamestnanie

Prekladateľ: ťažké

Zamestnanie

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Zamestnanie

Hláskovanie: ťažké

Zamestnanie

Posluch slovíčok: ťažké

Pocity, nálady

Pocity, nálady

Prekladateľ: ťažké

Pocity, nálady

Slovíčka vo vetách: stredné

Pocity, nálady

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Pocity, nálady

Hláskovanie: ťažké

Pocity, nálady

Pexeso: ťažké

Pocity, nálady

Posluch slovíčok: ťažké

Ľudia: mix

Ľudia: mix

Pexeso: ťažké

Ľudia: mix

Hláskovanie: ťažké

Ľudia: mix

Prekladateľ: ťažké

Vtáky

Vtáky

Hláskovanie: ťažké

Vtáky

Pexeso: ťažké

Vtáky

Posluch slovíčok: ťažké

Vtáky

Prekladateľ: ťažké

Vtáky

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Vtáky

Strieľačka: ľahké
0

Kvety, stromy

Kvety, stromy

Pexeso: ťažké

Kvety, stromy

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Kvety, stromy

Posluch slovíčok: ťažké

Príroda, svet: mix

Nature

Prešmyčky: ľahké
0/15

Mesto

Mesto

Prekladateľ: ťažké

Mesto

Hláskovanie: ťažké

Mesto

Posluch slovíčok: ťažké

Mesto

Pexeso: ťažké

Dom, časti domu, nábytok

Dom, časti domu, nábytok

Posluch slovíčok: ťažké

Dom, časti domu, nábytok

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Dom, časti domu, nábytok

Pexeso: ťažké

Záhrada, farma

Záhrada, farma

Pexeso: ťažké

Záhrada, farma

Posluch slovíčok: ťažké

Priestor a miesta: mix

Priestor a miesta: mix

Posluch slovíčok: ťažké

Priestor a miesta: mix

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Priestor a miesta: mix

Pexeso: ťažké

Priestor a miesta: mix

Hláskovanie: ťažké

Priestor a miesta: mix

Prekladateľ: ťažké

Náradie

Náradie

Posluch slovíčok: ťažké

Náradie

Pexeso: ťažké

Náradie

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Auto

Auto

Posluch slovíčok: ťažké

Auto

Pexeso: ťažké

Auto

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Hudobné nástroje

Hudba, film, divadlo

Posluch slovíčok: ťažké

Hudba, film, divadlo

Pexeso: ťažké

Hudba, film, divadlo

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Veci: mix

Veci: mix

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Veci: mix

Hláskovanie: ťažké

Veci: mix

Posluch slovíčok: ťažké

Veci: mix

Prekladateľ: ťažké

Veci: mix

Pexeso: ťažké

Podstatné mená: mix

Nouns advanced

Anglické vtipy: stredné
0/10

Nouns and pronouns hard

Anglické vtipy: ťažké
0/10

Anglické slovíčka: Slovíčka: slovesá

Pohybové slovesá

Pohybové slovesá

Prekladateľ: ťažké

Pohybové slovesá

Hláskovanie: ťažké

Pohybové slovesá

Posluch slovíčok: ťažké

Pohybové slovesá

Pexeso: ťažké

Komunikácia (slovesá)

Komunikácia (slovesá)

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Komunikácia (slovesá)

Posluch slovíčok: ťažké

Komunikácia (slovesá)

Pexeso: ťažké

Komunikácia (slovesá)

Slovíčka vo vetách: ťažké

Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)

Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)

Prekladateľ: stredné

Vzťahy medzi ľuďmi (slovesá)

Hláskovanie: stredné

Abstraktné slovesá

Abstraktné slovesá

Posluch slovíčok: ťažké

Abstraktné slovesá

Pexeso: ťažké

Slovesá: mix

Slovesá: mix

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Slovesá: mix

Hláskovanie: ťažké

Slovesá: mix

Pexeso: ťažké

Slovesá: mix

Posluch slovíčok: ťažké

Slovesá: mix

Prekladateľ: ťažké

Kriminálka (slovesá)

Kriminálka (slovesá)

Posluch slovíčok: ťažké

Kriminálka (slovesá)

Prekladateľ: ťažké

Kriminálka (slovesá)

Hláskovanie: ťažké

Kriminálka (slovesá)

Pexeso: ťažké

Frázové slovesá: get, take

Frázové slovesá: get, take

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Frázové slovesá: get, take

Posluch slovíčok: ťažké

Frázové slovesá: iné

Frázové slovesá: iné

Rozhodovačka: stredné

Frázové slovesá: iné

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Frázové slovesá: iné

Posluch slovíčok: ťažké

Frázové slovesá: mix

Frázové slovesá: mix

Slovíčka vo vetách: stredné

Frázové slovesá: mix

Stavba viet: ťažké

Frázové slovesá: mix

Rozhodovačka: stredné

Anglické slovíčka: Tematické slovíčka a frázy

Škola, školské potreby, činnosti

Škola, školské vybavenie, činnosti

Posluch slovíčok: ťažké

Škola, školské potreby, činnosti

Hláskovanie: ťažké

Škola, školské vybavenie, činnosti

Prekladateľ: ťažké

Škola, školské potreby, činnosti

Pexeso: ťažké

Škola, školské vybavenie, činnosti

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Nakupovanie

Nakupovanie

Pexeso: ťažké

Nakupování

Posluch slovíčok: ťažké

Svet práce

Svet práce

Posluch slovíčok: ťažké

Svet práce

Pexeso: ťažké

Peniaze

Peniaze

Posluch slovíčok: ťažké

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Zdravie, choroby, zdravý životný štýl

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Sviatky, oslavy

Sviatky, oslavy

Hláskovanie: stredné

Špeciálne dni v roku

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Špeciálne dni v roku

Prekladateľ: stredné

Bábätko

Bábätko

Pexeso: ťažké

Bábätko

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Líčenie, šperky

Líčenie, šperky

Pexeso: ťažké

Líčenie, šperky

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Potraviny, jedlá, nápoje

Potraviny, jedlá, nápoje

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Príprava jedla

Príprava jedla

Posluch slovíčok: ťažké

Príprava jedla

Pexeso: ťažké

Príprava jedla

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Výbava na cesty

Výbava na cesty

Hláskovanie: stredné

Výbava na cesty

Prekladateľ: stredné

Aktivity na cestách

Dovolenka

Prekladateľ: ťažké

Aktivity na cestách

Hláskovanie: ťažké

Aktivity na cestách

Pexeso: ťažké

Aktivity na cestách

Posluch slovíčok: ťažké

Aktivity na cestách

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Dopravné situácie

Na letisku

Chat: ťažké

V lietadle

Posluch slovíčok: ťažké

V lietadle

Prekladateľ: ťažké

V lietadle

Hláskovanie: ťažké

V letadle

Pexeso: ťažké

V lietadle

Anglické slovíčka: Výber z možností: ťažké

Kino a televízia

Kino a televízia

Hláskovanie: stredné

Kino a televízia

Prekladateľ: stredné

Knihy

Knihy

Posluch slovíčok: ťažké

Knihy

Pexeso: ťažké

Technológie

Technológie

Posluch slovíčok: ťažké

Technológie

Hláskovanie: ťažké

Technológie

Pexeso: ťažké

Technologie

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Technológie

Hláskovanie: stredné

Technológie

Prekladateľ: ťažké

Technologie

Prekladateľ: stredné

Texty, média

Texty, média

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Stredovek

Stredovek

Prekladateľ: stredné

Stredovek

Hláskovanie: stredné

Stredovek

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Umenie

Umenie

Prekladateľ: stredné

Umenie

Hláskovanie: stredné

Umenie

Anglické slovíčka: Výber z možností: stredné

Politika

Politika

Prekladateľ: stredné

Politika

Hláskovanie: stredné

Anglické slovíčka: Reálie a praktická angličtina

Anglické idiómy

Anglické idiómy

Stavba viet: stredné

Citáty v angličtine

Citáty v angličtine

Stavba viet: stredné

Anglické slovíčka: Slovíčka: mix

Slovíčka: mix

Vocabulary hard

Anglické vtipy: ťažké
0/17

Grammar: Nouns and pronouns

Plural nouns (irregular)

Plural nouns (irregular)

Rozhodovačka: ťažké

Plural nouns: mix

Plural nouns: mix

Tetris: ľahké
0

Reflexive pronouns

Reflexive pronouns

Rozhodovačka: ťažké

Grammar: Adjectives and adverbs

Adverbs comparative vs. superlative

Adverbs comparative vs. superlative

Tetris: ľahké
0

Adjective or adverb?

Adjectives and adverbs longer

Vpisovanie: ťažké

Too vs. enough

Too vs. enough

Rozhodovačka: ťažké

Adjectives and adverbs: mix

Adjectives and adverbs: mix

Roboti: ľahké
0

Čítanie a posluch: Čítanie anglických textov

Zjednodušené náučné texty

Films II

Čítanie s porozumením: ľahké
0/6
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia