Rozraďovačka

Cvičenie na precvičovanie anglickej gramatiky. V každej úlohe je niekoľko kategórií, úlohou je roztriediť zadané slová do týchto kategórií. Vďaka súčasnému triedeniu viacerých slov si môžete lepšie ujasniť rozdiely medzi kategóriami.

Anglické slovíčka

Výslovnosť
Výslovnosť: písmeno A
Výslovnosť: písmeno C
Výslovnosť: písmeno E
Výslovnosť: písmeno G
Výslovnosť: písmeno O
Výslovnosť: písmeno Y

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be: questions and negatives   
Verb to be: positive, negative, question
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Present simple: I, she, infinitive
Present simple: positive, negative, question
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense: pronunciation (-t, -d, -id)
Past simple tense: ending
Past simple tense (irregular verbs)   
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns: mix
Plural S pronunciation (-s, -z, -iz)
Noun gender
Gender: he, she, it
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative   
Adverbs comparative vs. superlative   
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Sentences
Parts of speech
Parts of speech: mix

Fatal error: Call to a member function fetch_assoc() on boolean in /var/www/viemepoanglicky.sk/webroot/function/functionsMap.php on line 509