Rozraďovačka – 8. ročník

Cvičenie na precvičovanie anglickej gramatiky. V každej úlohe je niekoľko kategórií, úlohou je roztriediť zadané slová do týchto kategórií. Vďaka súčasnému triedeniu viacerých slov si môžete lepšie ujasniť rozdiely medzi kategóriami.

Vybraný ročník: 8. ročník (úzky výber)

Grammar

Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Present simple: I, she, infinitive
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense: pronunciation (-t, -d, -id)
Nouns and pronouns
Nouns
Noun gender
Gender: he, she, it
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative   
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Sentences
Parts of speech
Parts of speech: mix

Fatal error: Call to a member function fetch_assoc() on boolean in /var/www/viemepoanglicky.sk/webroot/function/functionsMap.php on line 509