Použitie jednoduchého prítomného času

Jednoduchý prítomný čas používame, keď hovoríme o všeobecných faktoch, ktoré sú vždy pravdivé alebo sú pravdivé a stále pre dané dlhšie obdobie:

 • Ten times ten makes one hundred.
 • I live in Olomouc.

Ďalej používame jednoduchý prítomný čas, keď hovoríme o pravidelných, bežných udalostiach. Často používame časové určenia always, often, usually, sometimes, never a ďalšie príslovky vyjadrujúce frekvenciu pravidelných dejov.

 • She never works on Sunday.

Jednoduchý prítomný čas používame tiež napr. pri dávaní inštrukcií, popisovaní cesty, keď popisujeme zvyky alebo keď hovoríme o už danom rozvrhu.

Tvorenie jednoduchého prítomného času

Tvar slovesa v jednoduchom prítomnom čase je rovnaký ako tvar neurčitku:

 • I live in London.
 • They sleep in the bed.

Jediná zmena nastáva v 3. osobe jednotného čísla, kedy k nemu pridáme ešte koncovku -s (prípadne -es).

 • She works in our office.
 • He likes you.

Koncovka -es sa pridává kvôli lepšej výslovnosti za slová, ktoré sa končia na sykavku (‑s, -z, -sh, -ch, -x).

 • wash → washes
 • catch → catches

Ak sa sloveso končí na spoluhlásku, za ktorou nasleduje samohláska y, y sa mení na i a nasleduje -es.

 • carry → caries
 • vary → varies

Čo sa týka často používaných slovies, existují tri výnimky, ktoré nespadajú pod vyššie uvedené pravidlá, a to slovesá: to be, to do, to go.

Tvary slovesa to be sú bližšie popísané v samostatnom článku.

Pre slovesá to do a to go platia rovnaké pravidlá, ako pre tie končiace sa sykavkou uvedené vyššie. Vo všetkých osobách okrem 3. osoby jednotného čísla sa používajú v neurčitku. V 3. osobe jednotného čísla potom nasleduje koncovka -es:

 • She always does the dishes.
 • He goes there often.


Vysvetlenie mi pomohlo   Vysvetlenie mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Present simple tense   


Stavba viet

Skladanie slovíčok do správneho poradia.


Present simple tense   


Vpisovanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Present simple tense   


Posluch viet

Vypočujte si krátku ukážku a úlohou je vytvoriť vetu z pripravených slov.


Present simple tense   

Rozraďovačka

Triedenie pojmov do kategórií.


Present simple tense   
Present simple: I, she, infinitive
Present simple: positive, negative, questionRoboti

Preteky v rýchlosti proti robotom. Jednoduché ovládanie výberom z dvoch možností.


Present simple tense
1
2
3
Spustiť

Tetris

Hra na rýchlosť: zoraďujete padajúce slová do správnych pozícií.


Present simple tense
1
2
3
4
Spustiť
1
2
3
4
Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia