Past simple tense (irregular verbs)

viemeto.eu/LK9


Stiahnuť QR kód

Nadradené: Talking about the past

Predchádzajúce: Past simple tense (regular verbs)

Nadväzujúce: Present perfect tenseModal verbs: past simplePast simple vs. present perfect

Tvar nepravidelných slovies nepodlieha v jednoduchom minulom čase ľahko definovateľným pravidlám. Tieto tvary sa teda musíme naučiť.

Prehľad najdôležitejších nepravidelných slovies:

Base form Past tense Past participle
be was/were been
begin began begun
break broke broken
bring brought brought
buy bought bought
build built built
choose chose chosen
come came come
cost cost cost
cut cut cut
do did done
draw drew drawn
drive drove driven
eat ate eaten
feel felt felt
find found found
get got got
give gave given
go went gone
have had had
hear heard heard
hold held held
keep kept kept
know knew known
leave left left
lead led led
let let let
lie lay lain
lose lost lost
make made made
mean meant meant
meet met met
pay paid paid
put put put
run ran run
say said said
see saw seen
sell sold sold
send sent sent
set set set
sit sat sat
speak spoke spoken
spend spent spent
stand stood stood
take took taken
teach taught taught
tell told told
think thought thought
understand understood understood
wear wore worn
win won won
write wrote written

Nepravidelnosť nastáva tiež pri často používaných slovesách to be, to do a to have. Viac k ich tvarom nájdete tu.Vysvetlenie mi pomohlo   Vysvetlenie mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Past simple tense (irregular verbs)   


Vpisovanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Past simple tense (irregular verbs)   


Posluch viet

Vypočujte si krátku ukážku a úlohou je vytvoriť vetu z pripravených slov.


Past simple tense (irregular verbs)   

Rozraďovačka

Triedenie pojmov do kategórií.


Past simple tense (irregular verbs)   


Tetris

Hra na rýchlosť: zoraďujete padajúce slová do správnych pozícií.


Past simple tense (irregular verbs)
1
2
3
4
Spustiť
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia