To do, to have, to be in past simple

viemeto.eu/LK1


Stiahnuť QR kód

Nadradené: Be, have, do

Predchádzajúce: To do, to have, to be in present simple

Nadväzujúce: Past simple tense (regular verbs)

Slovesá to do, to have a to be môžu okrem významových zastávať aj funkciu pomocných slovies. Z tohto dôvodu pre ne v prípade tvorby minulých časov platia iné, no veľmi jednoduché pravidlá.

To do

V prípade slovesa robiť (to do) si musíme dávať pozor na rozlíšenie jeho použitia. Môže byť použité buď ako sloveso pomocné alebo významové. Ak zastáva funkciu pomocného slovesa, tak sa používa primárne pri tvorbe otázok a záporov.

 • Did you have time to tidy your room?
 • I didn’t have time to tidy my room.

Pomocné sloveso na seba preberá všetky gramatické funkcie, musí byť teda uvedené v správnom tvare (did). Významové sloveso, ktoré za ním nasleduje, potom už zostáva v základnom tvare.

Ak je to do použité ako významové sloveso, nesmieme pri tvorbe otázok a záporov zabudnúť na pomocné sloveso. Teda:

 • Did you do the exercises?
 • I didn’t do the exercises.

To have

Aj keď sloveso to have môže zastávať funkciu pomocného slovesa, v jednoduchom minulom čase sa s ním stretáme len ako s významovým slovesom. Správný tvar slovesa to have v jednoduchom minulom čase je had. Napríklad:

 • I had a dog.

Otázky a zápory sa tvoria rovnako ako v prípade iných významových slovies: použitím pomocného slovesa do. Napríklad:

 • Did you have a good time last week?
 • We didn’t have a good time last week.

To be

Rovnako ako v prítomnom čase, tak aj v prípade minulého času má sloveso to be nepravidelné formy:

 • I was
 • You were
 • He/she/it was
 • We were
 • You were
 • They were

Je nutné si pamätať, že pri tvorbe otázok nepoužívame pomocné sloveso do, ale tvoríme ich presunutím slovesa to be v príslušnom tvare (was/were) na začiatok vety:

 • Were you in Japan last year?
 • Was she at work last week?

To isté platí pre tvorbu záporov. Pomocné sloveso do sa nepoužije a častica not nasleduje za formu slovesa to be: was not/were not. Skrátené formy sú wasn’t a weren’t.

 • We weren't there when it happened.
 • I was not at school yesterday.


Vysvetlenie mi pomohlo   Vysvetlenie mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


To do, to have, to be in past simple   


Stavba viet

Skladanie slovíčok do správneho poradia.


To do, to have, to be in past simple   


Vpisovanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


To do, to have, to be in past simple   


NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia