Anglické slovíčka: Slovíčka: ďalšie slovné druhy

Príslovky spôsobu

Príslovky spôsobu

Prekladateľ: ťažké

Príslovky spôsobu

Hláskovanie: ťažké

Anglické slovíčka: Reálie a praktická angličtina

Citáty v angličtine

Citáty v angličtine

Stavba viet: ťažké

Grammar: Tenses

Past simple vs. past perfect

Past simple vs. past perfect

Rozhodovačka: ťažké

Tenses: mix

Big tenses mix

Roboti: ľahké
0

Grammar: Verbs

Modal verbs: mix

Modal verbs: mix

Roboti: ľahké
0

Grammar: Mixed practice

Thought, though, through, taught, tough

Thought, though, through, taught, tough

Vpisovanie: ťažké

Čítanie a posluch: Čítanie anglických textov

Príbehy

Fables

Čítanie s porozumením: ťažké
0/8

Reálne anglické texty

Wikipedia

Čítanie s porozumením: ťažké
0/9

Čítanie a posluch: Výslovnosť a posluch

Posluch: spravodajstvo

National Parks

Posluch s porozumením: ľahké
0/4
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia