Tímovka

  1. Učiteľ alebo prvý hráč vytvorí hru.
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a správca hry ju odštartuje.
  3. Spoločne ako tím odpovedáte na otázky.
  4. Po každej otázke zistíte, koľko ľudí odpovedalo správne a koľko nesprávne.
  5. Učiteľ alebo iný žiak môže daný jav vysvetliť ostatným.

Vybraný ročník: 6. (úzky výber)

Grammar
    Be, have, do
       To do, to have, to be in present simple
       To do, to have, to be: questions and negatives
       To do, to have, to be in past simple
       Be, have, do: mix
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple tense
          Present tense: questions and negatives
          Talking about the present: mix
       Talking about the past
          Past simple tense (regular verbs)
          Past tense: questions and negatives
          Minulý priebehový čas
       Tenses: mix
             Present simple vs. present continuous
    Plurals
       Noun plurals regural
       Nouns plurals irregular
    Articles
       Definite article
       Zero article
       Articles: mix
    Prepositions
       Prepositions of time
       Prepositions of place
    Modal verbs
       Can / could
    Pronouns
       Personal pronouns
       Possessive pronouns
       Pronouns: mix
    Adjectives and adverbs
       Adjectives comparative / superlative
       Adverbs comparative / superlative
       Adjectives and adverbs: mix
    Quantity
       Nouns: countable, uncountable
       Some, any, no, every
       Both, all, whole, every, each
       Quantity: mix
    Questions, question words, short answers
       Wh- questions
       Question tags
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia