Tímovka

  1. Učiteľ alebo prvý hráč vytvorí hru.
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a správca hry ju odštartuje.
  3. Spoločne ako tím odpovedáte na otázky.
  4. Po každej otázke zistíte, koľko ľudí odpovedalo správne a koľko nesprávne.
  5. Učiteľ alebo iný žiak môže daný jav vysvetliť ostatným.

Vybraný ročník: 5. (široký výber)

Grammar
    Be, have, do
       To do, to have, to be in present simple
       To do, to have, to be: questions and negatives
       To do, to have, to be in past simple
       Be, have, do: mix
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple tense
          Present tense: questions and negatives
          Talking about the present: mix
       Talking about the past
          Past simple tense (regular verbs)
       Tenses: mix
             Present simple vs. present continuous
    Nouns and pronouns
       Nouns
          Plural nouns (regural)
       Pronouns
          Personal pronouns
          Possessive pronouns
          Pronouns: mix
    Articles and quantity
       Articles
          Indefinite article
          Definite article
       Quantity
          Some, any, no, every
    Prepositions and conjunctions
       Prepositions of time
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia