Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Vybraný ročník: 8. (široký výber)

Anglické slovíčka
    Slovíčka: podstatné mená
       Ľudia
          Časti tela
          Zamestnania
          Pocity, nálady
          Stavy, myšlienky
          Ľudia: mix
       Zvieratá
          Zvieratá: mix
       Príroda, svet
          Kvety, stromy
          Miesta
          Príroda, svet: mix
       Priestor a miesta
          Mesto
          Záhrada, farma
          Priestor a miesta: mix
       Veci
          Veci: mix
    Slovíčka: slovesá
       Slovesá
          Komunikácia (slovesá)
          Slovesá: mix
       Tematické slovesá
          Činnosti v domácnosti
    Slovíčka: ďalšie slovné druhy
       Prídavné mená
          Základné prídavné mená
          Vlastnosti a popisy ľudí
          Prídavné mená: mix
       Príslovky
          Príslovky miesta
          Príslovky spôsobu
          Príslovky: mix
    Tematické slovíčka a frázy
       Škola, práca, peniaze
          Škola, školské potreby, činnosti
          Nakupovanie
          Svet práce
       Zo života
          Zdravie, choroby, zdravý životný štýl
          Denné rutiny
          Sviatky, oslavy
       Jedlo
          Potraviny, jedlá, nápoje
          V reštaurácii
       Športovanie
          Športové vybavenie
          Športové pojmy
       Cestovanie
          Názvy štátov
          Výbava na cesty
       Zábava
          Technológie
          Kino a televízia
          Texty, média
       Zo sveta
          Stredovek
          Umenie
          Náboženstvo, viera
          Politika
Grammar
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple vs. present continuous
          Talking about the present: mix
       Talking about the past
          Past simple tense (irregular verbs)
          Past tense: questions and negatives
          Minulý priebehový čas
          Present perfect tense
          Talking about the past: mix
       Talking about the future
          Future simple tense
          Will vs. going to
       Tenses: mix
             Past simple vs. past continuous
             Past simple vs. present perfect
    Plurals
       Nouns plurals irregular
    Articles
       Zero article
       Articles: mix
    Prepositions
       Prepositions of time
       Prepositions of place
       Prepositions of direction
       Prepositions: other
       Prepositions: mix
    Modal verbs
       Modal verbs: present simple
       Can / could
       Must / have to / can
       Modal verbs: mix
    Pronouns
       Possessive pronouns
       Pronouns: mix
    Conditionals
       First conditional
    Adjectives and adverbs
       Adjectives comparative / superlative
       Adverbs comparative / superlative
       This / these
       Adjectives and adverbs: mix
    Quantity
       Few, less, little, much, many
       Nouns: countable, uncountable
       Both, all, whole, every, each
       Quantity: mix
    Questions, question words, short answers
       Wh- questions
       Question tags
       Questions: mix
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia