Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Vybraný ročník: 8. (široký výber)

Anglické slovíčka
    Slovíčka: podstatné mená
       Ľudia
          Časti tela
          Zamestnanie
          Pocity, nálady
          Stavy, myšlienky
          Ľudia: mix
       Zvieratá
          Zvieratá: mix
       Príroda, svet
          Kvety, stromy
          Miesta
          Príroda, svet: mix
       Priestor a miesta
          Mesto
          Záhrada, farma
          Priestor a miesta: mix
       Veci
          Veci: mix
    Slovíčka: slovesá
       Slovesá
          Komunikácia (slovesá)
          Slovesá: mix
       Tematické slovesá
          Činnosti v domácnosti
    Slovíčka: ďalšie slovné druhy
       Prídavné mená
          Základné prídavné mená
          Vlastnosti a popisy ľudí
          Prídavné mená: mix
       Príslovky
          Príslovky miesta
          Príslovky spôsobu
          Príslovky: mix
    Tematické slovíčka a frázy
       Škola, práca, peniaze
          Škola, školské potreby, činnosti
          Nakupovanie
          Svet práce
       Zo života
          Zdravie, choroby, zdravý životný štýl
          Denné rutiny
          Sviatky, oslavy
       Jedlo
          Potraviny, jedlá, nápoje
          V reštaurácii
       Športovanie
          Športové vybavenie
          Športové pojmy
       Cestovanie
          Názvy štátov
          Výbava na cesty
       Zábava
          Kino a televízia
          Technológie
          Texty, média
       Zo sveta
          Stredovek
          Umenie
          Náboženstvo, viera
          Politika
Grammar
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple vs. present continuous
          Talking about the present: mix
       Talking about the past
          Past simple tense (irregular verbs)
          Past tense: questions and negatives
          Minulý priebehový čas
          Present perfect tense
          Talking about the past: mix
       Talking about the future
          Future simple tense
          Will vs. going to
       Tenses: mix
             Past simple vs. past continuous
             Past simple vs. present perfect
    Nouns and pronouns
       Nouns
          Plural nouns (irregular)
       Pronouns
          Possessive pronouns
          Pronouns: mix
    Articles and quantity
       Articles
          Zero article
          Articles: mix
       Quantity
          Few, less, little, much, many
          Nouns: countable, uncountable
          Both, all, whole, every, each
          Quantity: mix
    Adjectives and adverbs
       Adjectives comparative vs. superlative
       Adverbs comparative vs. superlative
       This vs. these
       Adjectives and adverbs: mix
    Prepositions and conjunctions
       Prepositions of time
       Prepositions of place
       Prepositions of direction
       Prepositions: other
       Prepositions and conjunctions: mix
    Verbs
       Modal verbs
          Modal verbs: present simple
          Can vs. could
          Must, have to, can
          Modal verbs: mix
    Sentences
       Questions, question words, short answers
          Wh- questions
          Question tags
          Questions: mix
       Conditionals
          First conditional
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia