Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Vybraný ročník: 7. (úzky výber)

Anglické slovíčka
    Základné slovíčka
       Čísla a čas
          Čísla a čas: mix
    Slovíčka: podstatné mená
       Ľudia
          Rodina, vzťahy
          Časti tela
          Zamestnanie
          Pocity, nálady
          Stavy, myšlienky
          Ľudia: mix
       Zvieratá
          Zvieatá v lese
          Zvieratá: mix
       Príroda, svet
          Ovocie a zelenina
          Kvety, stromy
          Počasie
          Miesta
          Príroda, svet: mix
       Priestor a miesta
          Mesto
          Dom, časti domu, nábytok
          Záhrada, farma
          Priestor a miesta: mix
       Veci
          Kuchyňa, vybavenie
    Slovíčka: slovesá
       Slovesá
          Základné slovesa
          Pohybové slovesá
          Komunikácia (slovesá)
          Slovesá: mix
       Tematické slovesá
          Činnosti v domácnosti
    Slovíčka: ďalšie slovné druhy
       Prídavné mená
          Základné prídavné mená
          Vlastnosti a popisy ľudí
          Prídavné mená: mix
       Príslovky
          Príslovky miesta
       Zámená, predložky, citoslovce
          Predložky
    Tematické slovíčka a frázy
       Škola, práca, peniaze
          Škola, školské potreby, činnosti
          Nakupovanie
       Zo života
          Zdravie, choroby, zdravý životný štýl
          Sviatky, oslavy
       Jedlo
          Potraviny, jedlá, nápoje
          V reštaurácii
       Cestovanie
          Názvy štátov
          Miesta na cestách
          Výbava na cesty
       Zo sveta
          Stredovek
          Umenie
          Náboženstvo, viera
Grammar
    Be, have, do
       To do, to have, to be in present simple
       To do, to have, to be: questions
       To do, to have, to be in past simple
       Be, have, do: mix
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple tense
          Present tense: questions
          Present simple vs. present continuous
          Talking about the present: mix
       Talking about the past
          Past simple tense (regular verbs)
          Past simple tense (irregular verbs)
          Past tense: questions
          Minulý priebehový čas
          Talking about the past: mix
       Talking about the future
          Future simple tense
       Tenses: mix
             Past simple vs. past continuous
             Present simple vs. present continuous
    Nouns and pronouns
       Nouns
          Plural nouns (irregular)
       Pronouns
          Possessive pronouns
          Pronouns: mix
    Articles and quantity
       Articles
          Zero article
          Articles: mix
       Quantity
          Few, less, little, much, many
          Nouns: countable, uncountable
          Some, any, no, every
          Both, all, whole, every, each
          Quantity: mix
    Adjectives and adverbs
       Adjectives comparative vs. superlative
       Adverbs comparative vs. superlative
       Adjectives and adverbs: mix
    Prepositions and conjunctions
       Prepositions of time
       Prepositions of place
       Prepositions of direction
    Verbs
       Modal verbs
          Can vs. could
    Sentences
       Questions, question words, short answers
          Wh- questions
          Question tags
          Questions: mix
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia