Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Vybraná trieda: 6. (úzky výber)

Anglické slovíčka
    Slovíčka: podstatné mená
       Abstraktné
          Čas: ďalšie pojmy
          Abstraktné podstatné mená: mix
       Ľudia
          Rodina, vzťahy
          Časti tela
          Oblečenie, móda
          Zamestnania
          Pocity, nálady
          Ľudia: mix
       Zvieratá
          Zvieratá: les
          Zvieratá: mix
       Príroda, svet
          Ovocie a zelenina
          Kvety, stromy
          Počasie
          Miesta
          Príroda, svet: mix
       Priestor a miesta
          Mesto
          Dom, časti domu, nábytok
          Priestor a miesta: mix
       Veci
          Kuchyňa, vybavenie
    Slovíčka: slovesá
       Slovesá
          Základné slovesa
          Pohybové slovesá
          Komunikácia (slovesá)
          Slovesá: mix
       Tematické slovesá
          Činnosti v domácnosti
    Slovíčka: ďalšie slovné druhy
       Prídavné mená
          Základné prídavné mená
          Vlastnosti a popisy ľudí
          Vlastnosti a popisy predmetov
          Prídavné mená: mix
       Zámená a predložky
          Predložky
    Tematické slovíčka a frázy
       Škola, práca, peniaze
          Škola, školské potreby, činnosti
          Nakupovanie
       Zo života
          Zdravie, choroby, zdravý životný štýl
       Jedlo
          Potraviny, jedlá, nápoje
       Športovanie
          Športy
       Cestovanie
          Miesta na cestách
Grammar
    Be, have, do
       To do, to have, to be in present simple
       To do, to have, to be: questions and negatives
       To do, to have, to be in past simple
       Be, have, do: mix
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple tense
          Present tense: questions and negatives
          Talking about the present: mix
       Talking about the past
          Past simple tense (regular verbs)
          Past tense: questions and negatives
          Minulý priebehový čas
       Tenses: mix
             Present simple vs. present continuous
    Plurals
       Noun plurals regural
       Nouns plurals irregular
    Articles
       Definite article
       Zero article
       Articles: mix
    Prepositions
       Prepositions of time
       Prepositions of place
    Modal verbs
       Can / could
    Pronouns
       Personal pronouns
       Possessive pronouns
       Pronouns: mix
    Adjectives and adverbs
       Adjectives comparative / superlative
       Adverbs comparative / superlative
       Adjectives and adverbs: mix
    Quantity
       Nouns: countable, uncountable
       Some, any, no, every
       Both, all, whole, every, each
       Quantity: mix
    Questions, question words, short answers
       Wh- questions
       Question tags
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia